Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Foto: SØNDERGAARD LINE ØRNES
Uddannelse

Københavns Universitet: Esben Lunde Larsen har plagieret

Københavns Universitet har fundet eksempler på selvkopiering og kopiering af andre uden kildeangivelse. Sagen går nu videre til universitetets praksisudvalg.

Uddannelse

Københavns Universitet har ved hjælp af et svensk firma fundet fem tekster, hvor der er sammenfald med ph.d.-afhandlingen, uden at kilderne er angivet.

De fem tekster er forfattet af Esben Lunde Larsen selv. Desuden er der fundet snævert tekstsammenfald med et arbejde af en anden forfatter uden henvisning - og endelig et løsere sammenfald med en bog skrevet af en tredje forfatter. Derfor har Teologi på Københavns Universitet vurderet, at ph.d.'en skal behandles af universitetets praksisudvalg, som skal vurdere, om den lever op til videnskabelig skik.

»Vores undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved, om afhandlingen overholder normerne for god videnskabelig skik. Og det vil jeg nu gerne have afgjort. Men det er et område, hvor der ikke er en facitliste. I vurderingen indgår bl.a. plagieringens omfang, karakter og kontekst«, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Dekan Kirsten Busch Nielsen har taget beslutningen i samråd med ph.d.-skolelederen og efter høring af Akademisk Råd på Det Teologiske Fakultet. Praksisudvalget vil træffe en afgørelse om, hvorvidt der er brud på god videnskabelig praksis. Herefter vil dekanen vurdere, hvordan universitetet skal reagere.

»Jeg har oversendt sagen til Praksisudvalget. Det er universitetets fælles organ, når det handler om denne type sager. Det er bredt sammensat og har erfaring på området. Udvalget kan vurdere sagen med udgangspunkt i de løbende diskussioner om normer og krav til sådanne afhandlinger«, siger dekan Kirsten Busch Nielsen.

Det er det svenske firma Urkund, der for fakultetet har lavet en digital analyse af ph.d.-afhandlingen, som handler om Grundtvigs frihedsbegreb - og som har fundet eksempler på plagiat og selvplagiat.

Læs også

Uddannelses- og forskningsminsiter Esben Lunde Larsen skriver i et skriftligt svar:

»Jeg ser frem til, at Praksisudvalget går i gang med sit arbejde. I den seneste tid har der i pressen været mange diskussioner om flere aspekter ved min afhandling, som forskellige forskere har haft forskellige meninger om. De udokumenterede rygter kan man ikke som forsker – og slet ikke som uddannelses- og forskningsminister – have kørende. Derfor har jeg bedt Københavns Universitet om at undersøge min afhandling. Naturligvis ser jeg frem til at høre resultatet af den undersøgelse«.

Om de fundne eksempler på plagiat skriver ministeren:

»De foreløbige undersøgelser, KU har foretaget, viser, at der er nogle tekstsammenfald mellem min afhandling og andre publikationer. Det mener jeg, der er gode forklaringer på, da jeg har haft en kontraktlig forpligtelse til at formidle min forskning løbende. Skulle jeg have begået nogen fejl i min afhandling, vil det naturligvis ærgre mig gevaldigt. Men det er nok de færreste, der går gennem et arbejdsliv uden at fejle. Det kan også ske for mig«.

Eksemplerne på selvplagiat fra specialet til ph.d.'en kommenterer ministeren ikke.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce