Uddannelse

Studerende får mindre end fem timers undervisning om ugen

På 62 videregående uddannelser er der kun ganske få timers undervisning og vejledning om ugen, viser ny opgørelse.

Uddannelse

På en række universitetsuddannelser er de studerende mere eller mindre overladt til sig selv. Holdundervisning, forelæsninger og vejledning udgør tilsammen under 5 klokketimer om ugen på 62 forskellige studier.

Det viser en ny oversigt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som for første gang har opgjort, hvor mange lektioner de studerende på landets videregående uddannelser har. 62 af dem er endt på en sort liste, der afslører, at de studerende her har under 3 lektioner per såkaldt ECTS-point. Omregnet svarer det svarer til cirka 6,4 lektioner – eller under 5 klokketimer – per uge, hvis en studerende tager et fuldt semester på minimum 14 uger.

Det lave timetal på de 62 uddannelser på ministeriets sorte liste er »nærmest tragisk«, mener Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Samtidig er der flere uddannelser på listen, der ligger langt under. Eksempelvis har de studerende på græsk og latin på Københavns Universitet (KU) kun godt 1 times undervisning og vejledning om ugen i gennemsnit. Modsat har de studerende på de uddannelser med mest undervisning og vejledning omkring 32 ugentlige lektioner eller 24 timer om ugen. Det er uddannelsesinstitutionerne selv, der har indberettet timetal for efteråret 2015 og foråret 2016 til ministeriet.

Det lave timetal på de 62 uddannelser på ministeriets sorte liste er »nærmest tragisk«, mener Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

»Så er det bare et spørgsmål om at få udleveret en bunke bøger og en pensumliste. Vi er vant til store mængder selvstudium, men vi bliver nødt til en gang imellem at kunne stille spørgsmål og blive udfordret«, siger hun.

32 ud af de 62 uddannelser er på KU og langt de fleste på Det Humanistiske Fakultet. Her afviser Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse, at et lavt timeantal i sig selv er lig dårlig kvalitet. Samtidig erkender han, at der på en række uddannelser er for få undervisningstimer, og derfor indfører KU fra 2017 et minimumskrav på 8 klokketimer om ugen på første år af kandidatuddannelserne. I forvejen har de studerende på bachelordelen krav på mindst 12 timer om ugen.

Jeg er meget optaget af at sikre, at vi har en uddannelse af høj kvalitet. Og tilstrækkelig og god undervisning er helt centralt i den sammenhæng

»Situationen afspejler den tradition, der er på humaniora med meget selvstudium og lidt kontakt mellem studerende og underviser. Det gav mening før i tiden, da det var en lille elite, der gik på universitet. Nu er vi nødt til at tage de studerende mere i hånden. Det betyder ikke, at uddannelsen er dårlig nu, den bliver bare mere tidssvarende. Kvaliteten bliver jo også kontrolleret til eksamen og af akkrediteringsinstitutionen«, siger han.

På Aalborg Universitet, der har 17 uddannelser på listen, kan prorektor Inger Askehave ikke genkende timeantallet.

»Vi vil naturligvis gennemgå de oplistede uddannelser og se, om der skulle være uklarheder i indberetningen, eller om der skal arbejdes systematisk på at hæve timetallet«, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) har bedt om en redegørelse fra de institutioner, der udbyder de 62 uddannelser.

»Jeg er meget optaget af at sikre, at vi har en uddannelse af høj kvalitet. Og tilstrækkelig og god undervisning er helt centralt i den sammenhæng«, siger hun.

I dag klokken 12 er der frist for at søge ind på de videregående uddannelser. Med den nye opgørelse kan studerende snart se, hvor mange timer de tilbyder.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden