Gymnasium: På Langkaer Gymnasium udgør elever med etnisk dansk baggrund 20 pct. af alle elever. Det er for lidt mener skolebestyrelsen.
Foto: Van Ernst Norde

Gymnasium: På Langkaer Gymnasium udgør elever med etnisk dansk baggrund 20 pct. af alle elever. Det er for lidt mener skolebestyrelsen.

Uddannelse

Elevrådsformand på Langkaer Gymnasium: Det er en dårlig løsning, men det er den mindst dårlige løsning

På Langkaer Gymnasium har ledelsen valgt at opdele klasser efter etnicitet.

Uddannelse

Er du etnisk dansk, skal du gå i en klasse med elever, der har samme baggrund som dig selv.

Sådan lyder et nyt initiativ fra Langkaer Gymnasium i udkanten af Aarhus. Her har ledelsen besluttet, at de nye 1.g’ere skal opdeles efter, om de er tosprogede eller ej.

Gymnasiet har oprettet tre klasser med en ligelig fordeling af elever med danske forældre og elever med anden etnisk baggrund. Mens de fire andre klasser udelukkende består af tosprogede elever.

Ifølge elevrådsformand på Langkaer Gymnasium, Jens Philip Yazdani, skal det nye initiativ sikre, at flere etnisk danske elever vælger Langkaer Gymnasium.

»De elever, der bliver sendt ud i klasser med mange tosprogede elever ender med at forlade skolen igen«, siger han.

Ved at sikre at etnisk danske elever havner i klasser, hvor der er flere elever, de kan spejle sig i, er der større sandsynlighed for, at de bliver på skolen, mener Yazdani. Han understreger dog, at han ikke har været med til at træffe beslutningen om at opdele eleverne efter etnictet.

Elevrådsformanden ankerkender, at opdelingen kan skabe et billede af tosprogede elever som en homogen gruppe.

»Hvis vi ikke vi anskuede alle med indvandrerbaggrund som en samlet gruppe og etnisk danske elever som en anden, ville vi miste alle de danske elever«, siger Yazdani.

»Det er ikke en god løsning. Det er faktisk en rigtig dårlig løsning, men det er den mindst dårlige«.

Opdeling skal sikre integrationen.

Ifølge elevrådsformanden er det nødvendigt at sikre flere elever med dansk oprindelse, hvis integrationen skal lykkes.

»Hvis ikke man møder mennesker med en anden kultur, så oplever man aldrig den kulturforskel, der eksisterer i samfundet«, siger han og påpeger, at fordomme både findes blandt danskere og indvandrere.

Men når I opdeler elever efter, om de er tosprogede eller ej, er I så ikke med til at reproducere forståelsen af, at etnisk danske elever og nydanske elever netop er forskellige.

»Jo, det kan man godt sige, vi gør. Men vi forholder os til en virkelighed, hvor vi har en masse elever, som har dansk baggrund og som konsekvent fravælger Langkaer, fordi vi har en stor andel af elever med anden etnisk baggrund«, siger han.

Selvom at både skoleledelsen og elevrådet mener, at opdelingen af 1.g’erne efter etnicitet er en nødvendig handling, er det ikke alle elever på gymnasiet, der er enige med initiativet.

»Nogle er forstående over for det, mens andre hopper på den her apartheid konklusion«, forklarer Yazdani og hentyder til, at flere elever mener, at opdelingen er diskriminerende.

Men adskillelsen af eleverne afhængigt af deres etnicitet er ikke noget nyt. Det nye er, at man er begyndt at tale om det, mener han. Og det er positivt.

»Folk har tidligere valgt skoler, hvor der går elever, der ligner dem selv. Men nu er der skabt dialog omkring, hvad det egentlig vil sige at gå i skole med mennesker, der er forskellige«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden