nytænkning. Vi er vokset op med en velfærdsstat-tænkning, hvor det ikke betyder så meget, om du arbejder i den private eller den offentlige sektor. Det gør det i højere grad fremover, siger minister Esben Lunde Larsen, der vil have flere gode ideer omsat til konkrete arbejdspladser til gavn for samfundet. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

nytænkning. Vi er vokset op med en velfærdsstat-tænkning, hvor det ikke betyder så meget, om du arbejder i den private eller den offentlige sektor. Det gør det i højere grad fremover, siger minister Esben Lunde Larsen, der vil have flere gode ideer omsat til konkrete arbejdspladser til gavn for samfundet. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Studieliv

Esben Lunde: Innovative studerende skal helt ud på det dybe vand

Det er vigtigt at få tænkt mere innovation ind i uddannelserne, mener Esben Lunde Larsen (V), forsknings- og uddannelsesminister. Det er en forudsætning for et stærkt samfund.

Studieliv

Ideer og innovation kan umiddelbart være svære størrelser at tage og føle på. Lidt ligesom med blæsten kan man først rigtig se dem, når de bliver konkrete, kommer ud i samfundet og sætter ting i bevægelse.

Det er da også lige præcis der, innovation for alvor bliver betydningsfuldt, hvis man spørger Venstres forsknings- og uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen. Han har gjort det til en ambition, at de videregående uddannelser bliver bedre til at få gode ideer til at vokse frem og vandre videre ud i samfundet.

»Innovation er jo omsatte ideer i konkret handling. Hos os i Danmark er vi meget, meget dygtige på forskningsfronten, men vi er knap så dygtige til at få den forskning – altså ideerne, tankerne – omsat i konkret handling, i innovation. Derfor har vi et selvstændigt fokus i regeringen på at øge innovationskapaciteten i det her samfund«, siger han.

Studerende med »samfundssind«

Set fra ministerens stol er der flere gode grunde til at sætte fuld fart på innovation i uddannelserne. Dels er det en fordel for den enkelte studerende, at studierne bliver gjort konkrete og bundet op på virkeligheden og de virksomheder, der gør sig i den.

»Det er sundt for os, at vi faktisk kan gøre noget på baggrund af den viden og kompetence, vi erhverver os i et uddannelsessystem, og at de studerende kan se, hvad de egentlig kan bruge deres viden til«, siger han.

Desuden vil det være en fordel for samfundet som hele, hvis innovation i højere grad bliver tænkt ind i studierne. Så kan de studerende skabe større værdi i samfundet omkring sig, både under studierne, og når de er færdiguddannede, og det er der god brug for, mener Esben Lunde Larsen.

»Hvis vi skal have en velstandsstigning og større vækst fremadrettet, har vi brug for at skabe flere private arbejdspladser, og det begynder med entreprenørskab og innovation. Studerende, som får en god uddannelse i Danmark, skal have dette mindset: ’Hvordan kan jeg i højere grad komme til at skabe arbejdspladser i det her land?’. Det handler simpelthen om at have samfundssind«, siger ministeren.

Selv om ministeren selv kan se mange fordele ved at give uddannelsessystemet en god dosis innovation, er det en udfordring at få rykket de studerendes tankegang. Ifølge Esben Lunde Larsen kræver det nemlig et opgør med hele den måde, vi i Danmark er vant til at se vores uddannelses- og arbejdsliv på.

»Det er et langt sejt træk, fordi vi alle sammen er vokset op med en velfærdsstat-tænkning, hvor det ikke betyder så meget, om du arbejder i den private eller den offentlige sektor, bare du får et job. Det gør det i højere grad fremover, og det er her, det såkaldte mindset bliver vigtigt«, siger ministeren.

Overraskende innovative

Som eksempel på studerende, der har haft succes med at tænke anderledes, nævner han en gruppe arkæologistuderende, der for nylig var med til at vinde Københavns Universitets innovationspris. Typisk forbinder man ikke arkæologistuderende med erhvervsrettede ideer, men gruppens succes viser, at innovation giver mening alle steder, mener ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Det var måske ikke lige dem, man mest nærliggende ville tænke var innovatørerne, for de er ikke som udgangspunkt så erhvervsrettede. Men det er et meget godt eksempel på, at vi har brug for netop at få flyttet mindsettet om, at der er nogle studier, hvor det er mere relevant, eller som er mere erhvervsrettede«, siger Esben Lunde Larsen.

Ifølge ministeren er det en opgave, som i lige høj grad handler om at påvirke de studerende, studiestederne og erhvervslivet. Alle tre er hovedaktører, og derfor kræver det en indsats alle tre steder at få ændret mentaliteten.

I sidste ende er det dog de studerende og deres vilje til at tage chancer, det hele står og falder med.

»De skal lidt mere ud på det dybe vand uden nødvendigvis at have en sikkerhedsline de første 10 meter. Så kan det godt ske, at vi som samfund skal være der til at gribe, hvis ideen ikke holder, men vi har brug for, at de studerende bevæger sig lidt mere ud på dybt vand end indtil nu«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce