Indstillet: Mie Fløe Knudsen, VUC Svendborg

Gymnasium

Fag: Dansk og religion

Indstillet af: Jens

Begrundelse for indstillingen: Mie indstilles til Politikens undervisningspris, fordi hun er den altid engagerede, motiverende og dygtige kollega. Det udmønter sig også i Mies danskundervisning, hvor en gruppe kursister har skrevet følgende diamantdigt om Mie:

Mie
smuk og fantastisk
hun smiler, hun stråler, hun styrer
hun giver os faglig kunnen med aktiv læring
hun guider, hun udfordrer, hun styrer
dygtig og opfindsom
lærerinde

Mie undervisning er altid båret af lysten til, at alle skal lære og forstå. Derfor er Mie meget optaget af pædagogisk udvikling og didaktisk innovation, som hun generøst deler ud af til sine kollegaer.

Eksempler fra undervisningen: Det bedste eksempel på Mies optagethed af didaktisk innovation er hendes udvikling af en dobbeltlærerordning i et aktionsforskningsprojekt under Syddansk Universitet.
Dobbeltlærerordningen giver stor nærhed i forhold til grupper i klassen, gør det muligt med etnodidaktiske analyser af kursister og relationer med henblik på forbedringer, udvider mulighederne for differentieret undervisning og giver mange flere muligheder for variationer i øve- og læringsrum.
Samtidig er der mulighed for gensidig supervision, når begge lærere er tilstede i alle timerne. Her bliver man som kollega endnu mere skarp på pædagogiske overvejelser, og det styrker undervisningkompetencerne hos lærerne.
De erfaringer og resultater, som Mie opnår undervisningsmæssigt, deler hun altid gladeligt med sine kolleger. Hun er derfor til stor inspiration for den vigtige pædagogiske udvikling på vores skole.
Udover at kursisterne evaluerer Mies dobbeltlærerprojekt ovenud positivt, har det - i vores taksameterstyrede verden - også den interessant gode effekt, at kursisterne helt åbenlyst fastholdes langt bedre i deres undervisningsforløb.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce