Den 27- årige debuterende digter Caspar Eric læser her op af sin digtsamling '7/11'. Kilde: Politiken TV / Peter Klint og Mads Trolle

Skønlitteratur

Digtsamling om #generationhashtag er morsom og klog

I Caspar Erics '7/11' er tema og form klassisk poetisk, men sproget er moderne.

Skønlitteratur

Okay, så er digtsamlingen her fra generation hashtag, generation download, generation webcam, generation iPhone, generation wtf snapchat, generation megabytes, generation babybites.

Caspar Eric (f. 1987) skriver for så vidt fra en veletableret digterposition, ung mand vil have damer og identitet, og anvender klassiske poetiske figurer som besjæling, apostrofe, metafor, poetisk du og lyrisk jeg (hvert af de tyve pænt lange digte starter med ordet jeg i fedskrift).

Men det er MacBooken, der besjæles (»macbooken vil være ked af det«), det er downloadprogrammet, der apostroferes (»kære lille downloadprogram/ jeg vil bare gerne se samtlige afsnit af girls (2014)«), det er cyperspace, der leverer metaforer for følelses- og sanselivet (man kan »hacke« sit eget humør og »downloade« kunst i kroppen), og det poetiske du er »en person der gerne vil instagrammes/ foran 7/11 efter en bytur«.

Selv bogens dedikation (»Til: frida«) er layoutet efter computerskærmen; den er udformet som gengivelsen af brevhovedet i en e-mail, med en række navne cc, ’7/11’ i emnefeltet og caspareric@gmail.com som afsender.

Det poetiske potentiale i hashtags udnyttes smukt og humoristisk, når hvert digt opsummeres i kortformler, der er digte i sig selv: »#søndag #pizzaogskoisengen/ #justeat #fuck« eller »#nike #bladerunner #heltskudtafsted/ #hvorforstårjegpådetherpodieogdanser«.

Digtsamlingens titel, ’7/11’, signalerer døgnåben hverdag i butikskædens lys frem for den skelsættende historiske begivenhed, der samtidig spilles på: 9/11. 7-Eleven gives sin egen poesi i nogle fine vers:

»og du sagde at 7/11/ kunne give en følelse/ af at alt også bare var en lang dag/ og at det betyder/ at det også kan føles som en ny dag/ hver gang du går ind i en 7/11/ og kommer ud igen/ med babybites i hænderne«.

Her bliver butikskædens potentielt infernalske altid-åbent-og-altid-det-samme til en kur, der kan forlænge og forny dagen, så selv ordet babybites pludselig klinger af ømt og nyt liv. Og hele associationsfeltet mellem 7/11 og 9/11 er så rigt, at det i sig selv er en poetisk bedrift.

Sex og bløddyr

Kærester og identitet er de to store klassisk-romantiske temaer i den unge mands digte. Og hænger sammen som en tematik om at være den, som kæresten vil tænde på.

»Være en person der står på skateboard«, »eller som om jeg er en person/ der går meget op i kunst og film«, »selvom det plettede lagen/ også sagtens kunne betyde/ at jeg er en person/ der nyder livet«.

Person er det ord, digteren bruger til at betegne både sit jeg og sit du. Her er intet ’menneske’, ingen ’mand’, ingen ’kvinde’, men kun personer, et ret trist, men tidstypisk, cpr-agtigt neutrum at betegne sig selv og sine medmennesker med.

Men den tidstypiske jargon og den alderstypiske optagethed af selvbilleder holdes ud i strakt arm med den humor, som er digtenes vandmærke: »jeg vil ikke tænke på gopler under sex/ især ikke hvis jeg kommer/ og for altid vil være en person/ der kommer mens jeg tænker på bløddyr«.

Den midaldrende lektoresse måtte under læsningen registrere en vis træthed af al den spekulation over, hvem man er for de andres blik. Men sådan er det at være ung (og helt hører det sgu aldrig op).

Og her er tale om en digter, der kan ironisere og reflektere over den ungdommelige optagethed af selvbilledet og den særlige måde, den næres på af vore dages sociale medier.

Det er også ganske fint med et tirsdagsdigt, hvor fantasien om at hælde yoghurt ud over ansigtet og hele sengen udarter til en monoman gentagelse af verset »og mere yoghurt« hen over ti sider.

Jeg ved ikke, hvor mange flere digtsamlinger der kan vrides ud af Instagram og reboot og YouTube og gif-filer, men den sproglige energi og humor og refleksion, der kendetegner Caspar Erics sprog, skal der i hvert fald nok kunne vrides mere ud af.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce