Løbets partnere

 • "Margueritløbet er på en gang en mulighed for at inspirere danskerne til løbeglæde, foreningsliv og sundhed på national plan - og så er det en fin lejlighed for vores butikker for at støtte lokale margueritspots og de foreninger, der står bag."

  - Pernille Hartington, Coop

  Læs mere om partnerne her

 • "Bevæg dig for livet har indgået samarbejde med Politiken om afholdelse af Margueritløbet, da vi tror på, at denne type løb tiltrækker nye løbere til idrætten, til foreningerne og ud i den smukke natur i Danmark."

  - Maria Severin, Bevæg dig for livet

  Læs mere om partnerne her

 • Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet. Herunder også den knap 3.600 kilometer Margueritrute, som danner rammen for Margueritløbet.

  Læs mere om partnerne her

 • TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet. Trygfonden støtter Margueritløbet, fordi det er et løb, der ikke handler om at komme først, men om at finde glæde og livskvalitet i en aktiv og fællesskabsorienteret livsstil. Læs mere om partnerne her