SUCCESHISTORIE: Dansk vindmøllestrøm bliver solgt til gode priser til de øvrige nordiske lande, når vinden blæser - for så kan svenskerne og nordmændene nemlig lukke for vandkraften og gemme den til de vindstille dage. Foto: Thomas Borberg
Foto: THOMAS BORBERG

SUCCESHISTORIE: Dansk vindmøllestrøm bliver solgt til gode priser til de øvrige nordiske lande, når vinden blæser - for så kan svenskerne og nordmændene nemlig lukke for vandkraften og gemme den til de vindstille dage. Foto: Thomas Borberg

Energi

Danske forbrugere tjener styrtende på vindstrøm

Det er en myte, at Danmark sælger vindmøllestrøm til udlandet til ingen penge.

Energi

»Tabt fortjeneste: Danmark forærer grøn energi væk«. Sådan lød en overskrift i juni på erhvervsmagasinet www.csr.dk. Og tidligere på året skrev lederskribenten på Ingeniøren, at »flere gange har der været så meget strøm fra vindmøllerne, at priserne er blevet negative. Det har altså kostet penge at producere strøm og givet indtægter at bruge den«.

Men det er en myte, at Danmark taber penge på sælge overskydende vindmøllestrøm alt for billigt til udlandet.

Tværtimod tjener vi som samfund på den rigtige side af en halv milliard kroner hvert år på at handle med vindstrøm og vandstrøm, fordi Danmark naturligt ligger som transitland mellem Norden og Tyskland. Det siger det statslige Energinet.dk på et pressemøde tirsdag, hvor de præsenterede deres helt nye redegørelse for elforsyningssikkerhed.

Vi er elnettets svar på Silkevejen. Strømmen skal igennem Danmark, og det tjener vi penge på

»Det er rigtig, at prisen kan blive negativ. Men i 2014 var det samlet set for hele Danmark kun i 22 timer ud af i alt 8.760 timer på hele året – eller det, der svarer til 0,3 procent af tiden«, siger energistrategisk rådgiver Carsten Vittrup fra Energinet.dk’s afdeling for energianalyse.

Strøm bliver som udgangspunkt billig, når det blæser meget. Det skyldes, at vindmøller næsten ikke har nogen marginalomkostninger. Når først de står plantet i jorden eller på havet, så koster det nærmest ikke noget at lave en ekstra kilowatt-time (kWh), og derfor er vindmøllerne meget konkurrencedygtige med eksempelvis de kulfyrede værker, som jo skal bruge brændsel for at lave strøm.

Sverige og Norges vandkraft er vigtigt batteri

En væsentlig grund til at det gennemgående lykkes at få en god pris for vindmøllestrøm er at Danmark er tæt forbundet med vores nabolande og derfor kan komme af med vindmøllestrømmen til en god pris.

LÆS ARTIKLEN:

Kernen i det nordeuropæiske elnet er faktisk vandkraften i Norge og Sverige. Det er det batteri, der gør, at vi kan forsvare at have så meget vind i Danmark og Tyskland og Sverige. Når vinden ikke blæser, så åbner nordmændene og svenskerne for turbinerne ved deres dæmninger, og så flyder strømmen sydpå ned gennem Danmark. Når vinden blæser meget, så ’lagrer’ vi vindstrøm på den måde, at nordmændene og svenskerne lukker for deres turbiner og bruger vores strøm i stedet. Den er nemlig lidt billigere end det, de kan sælge deres vandkraft for på de dage, hvor det ikke blæser.

Og fordi vi sælger norsk vandkraft dyrere til Tyskland end vi køber den for på de stille dage – og tilsvarende kan sælge tysk vindkraft lidt dyrere til Norge og Sverige end vi køber den for – så tjener Danmark gode penge på den handel.

»Vi er elnettets svar på Silkevejen. Strømmen skal igennem Danmark, og det tjener vi penge på«, siger Carsten Vittrup.

Er det en moderne form for Øresundstold?

Her bryder direktør for systemudvikling og elmarked i Energinet.dk, Søren Dupont Kristensen, ind: »Der er bestemt ikke tale om hverken en told eller en afgift. Der er simpelthen tale om godt købmandsskab, hvor alle tjener på, at der er et frit elmarked. Norge og Sverige får den bedste pris for deres vand, vi får den bedste pris for vores vind, og alle får adgang til grøn energi«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Og det er ikke småpenge, der er tale om. I både 2013 og 2014 var det på den rigtige side af en halv milliard kroner, som elhandlen gjorde Energinet.dk, og dermed alle danskerne, mere velhavende. Pengene kommer alle til gode på den måde, at det sænker forbrugernes betaling på elregningen til transmissionsnettet med 2 øre per kWh.

Handlen med el er med til at sikre en relativt stabil og høj elpris på vindmøllestrøm. Energianalytiker Carsten Vittrup forklarer, at prisen på vindmøllestrøm i snit i 2014 var 20,6 øre per kilowatt-time (kWh), og at det skal sammenlignes med, at den samlede gennemsnitlige pris på el var 23,3 øre per kWh.

»Vindmøllestrøm har jo en tendens til at være billigere end anden strøm«, siger Carsten Vittrup. »Derfor er en pris, der kun ligger 10-15 procent under den gennemsnitlige elpris, faktisk vældig tilfredsstillende, når vi har så stor en andel af vindkraft, som vi har«, siger han.

Danmark har EU’s laveste spotpris

Den høje andel af vindmøllestrøm, nærheden til billig nordisk vandkraft samt elhandlen gør, at Danmark har EU’s laveste spotpris på elektricitet. Hvilket er en stor fordel for forbrugerne og virksomhederne (her ses der helt bort fra afgifter) – men til gengæld gør det dyrt at være kraftværksejer.

De store kraftværker har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, fordi de efterhånden producerer i langt færre timer end tidligere, da de i stigende grad bliver en slags backup til vindmøllerne og vandkraften.

»I lange perioder er fjernvarmen til de store byer og ikke elproduktionen faktisk det primære produkt fra de store kraftvarmeværker som eksempelvis Avedøreværket og Studstrupværket«, forklarer direktør Søren Dupont Kristensen. Og da der er grænser for, hvor meget man må tage for varmen, er det vanskeligt at få økonomi i de store kraftvarmeværker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vi må se i øjnene, at fremtidens energisystem skal være grønt, og i den sammenhæng giver det rigtig meget mening at udbygge netforbindelserne mellem de nordiske lande, så vi alle får så let adgang til grøn energi som muligt, hvad enten det er vandkraft eller vindkraft«.

Energianalytiker Carsten Vittrup tilføjer, at hele Nordeuropa er ved at blive domineret af vindmøller i energiforsyningen. »Vi er for længst blevet overhalet af Tyskland og nu er Sverige ved også at komme foran os i mængden af energi fra vindmøller. Og for dette regionale marked betyder det ikke ret meget, hvor mange vindmøller, vi har i Danmark. Det afgørende er, hvor gode vi er til at integrere vindmøller i vores energiforsyning«, siger han.

Carsten Vittrup tilføjer, at med den billige og grønne strøm i de nordiske elmarkeder giver det vældig god mening at elektrificere samfundet yderligere – altså for eksempel i stigende grad bruge elektricitet til at varme vores huse op med og til transportformål.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce