GENBRUG. Næstveds borgmester tror på, at der er arbejdspladser i at lade virksomheder indenfor genbrugssektoren arbejde sammen. Her er det en bunke vinduer og døre fra genbrugspladserne, som den svenske virksomhed Ragn-Sells indsamler. Dørene og vinduerne bliver knust, og tyske Reiling overtager så glasset og genbruger det til nyt glas.
Foto: FRANDSEN FINN

GENBRUG. Næstveds borgmester tror på, at der er arbejdspladser i at lade virksomheder indenfor genbrugssektoren arbejde sammen. Her er det en bunke vinduer og døre fra genbrugspladserne, som den svenske virksomhed Ragn-Sells indsamler. Dørene og vinduerne bliver knust, og tyske Reiling overtager så glasset og genbruger det til nyt glas.

Grøn omstilling

Borgmester: Der er arbejdspladser i genanvendelse

Næstveds borgmester tror på, at der er masser af jobs i genbrug, genanvendelse og industriel synergi.

Grøn omstilling

Selv om Næstved er en af de største kommuner på Sjælland, og selv om Udlændingestyrelsen flytter til byen og skaber næsten 400 nye jobs, er byen stadig ramt af mange udfordringer. Der bliver færre arbejdspladser. De unge flytter til København for at læse, men de vender ikke tilbage. Uddannelsesniveauet er lavt, og børnetallet er faldende.

»Vi er udfordret af, at der mangler ufaglærte jobs i byen. Engang var der flere tusinde arbejdspladser på papirfabrikken på Maglemølle midt i byen, og der var tilsvarende mange jobs på glasværket« (Holmegaard Glasværk, red.), siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Løsningen hedder ifølge borgmesteren ’Ressource City’ – en strategisk satsning på at blive førende inden for genbrug og genanvendelse ved at skabe en industriklynge inden for feltet.

Vi vil tabe stenen så tungt i vandet, at ringene breder sig over hele landet og ud i Europa

»Vi tror på, at virksomhederne kan øge deres indtjening ved at ligge sammen og bruge hinandens viden og ressourcer. Det kræver bogstavelig talt meget håndtering, og vi er med denne satsning gået målrettet efter at skabe flere ufaglærte jobs«, siger borgmesteren.

Upcycling er kerneideen i ’Ressource City’ – at benytte affald som en ressource til ny produktion, altså at konvertere affald til nye ressourcer og nye produkter. Og det kræver, at der er hænder klar til at flytte affaldet og sortere det i de strømme, der kan bruges som nye ressourcer.

Godt for virksomhederne

»Fokus er på at genbruge verdens ressourcer og bidrage til den nationale og globale målsætning om en mere bæredygtig verden. Samtidig er der sund forretningsfornuft i at tænke i genbrug, da metaller, olie og energi kun kan blive dyrere, når verdens befolkning vokser«, siger Carsten Rasmussen.

Man forventer, at den globale middelklasse mere end fordobles frem mod 2030.

Borgmesteren mener, at Næstved har et særligt udgangspunkt med havnen, hvor der er mulighed for at laste og losse ressourcer, og fordi der allerede er store genbrugsvirksomheder i byen som AffaldPlus, Reiling og Ragn Sells.

Nu er strategien at få etableret samarbejdet og så få ringene til at brede sig i vandet, så nye virksomheder kommer til.

Og borgemesteren er ambitiøs.

»Vi vil tabe stenen så tungt i vandet, at ringene breder sig over hele landet og ud i Europa«, siger Carsten Rasmussen.

’Ressource City’ udvikles i et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv, Arkitektskolen, DTU, Force og Lendager Arkitekter – og i et nært samarbejde med Maglemølle Erhvervspark A/S.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce