Fremtid. Blandt andre Kina satser massivt på at udbygge vedvarende energikilder som vind og sol.
Foto: LIU XIAO/AP

Fremtid. Blandt andre Kina satser massivt på at udbygge vedvarende energikilder som vind og sol.

Klima

FN: Vedvarende energi har et kæmpe potentiale

Grøn energi kan dække 80 procent af verdens samlede energibehov.

Klima

Det kræver selvfølgelig, at politikerne tør træffe de nødvendige beslutninger og gå helhjertet ind i det her

Vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse har potentiale til at dække næsten 80 procent af verdens samlede energibehov i 2050.

Det konkluderer en ny rapport fra FN's klimapanel, som er blevet fremlagt under igangværende klimaforhandlinger i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Det vil dog kræve et markant politisk kursskifte fra verdens politiske ledere, hvis der for alvor skal ske en udbygning af vindmøller og solcelleanlæg.

Til gengæld vil en massiv satsning på vedvarende energi reducere udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser.

Vil bremse klimaforandringer Ifølge klimaeksperterne er drivhusgasserne den primære årsag til den globale opvarmning og dens følger i form af blandt andet ørkendannelse, hedebølger, smeltende gletsjere og oversvømmelser.

»Rapporten understreger det uerstattelige potentiale, som vedvarende energi har i forhold til at begrænse udledningen af drivhusgasser og forbedre folks liv over hele kloden«, siger FN's klimachef, Christiana Figueres.

DOKUMENTATIONLæs rapporten her(eksternt link på engelsk)

Over for FN's pressetjeneste understreger hun, at de enkelte landes egen indsats ikke kan stå alene. Der er brug for et tæt internationalt samarbejde, hvor de rige lande bidrager med penge og teknologi til fattige lande.

Ifølge rapporten fra FN's klimapanel står vedvarende energikilder for 12,9 procent af energiproduktionen i dag. Men ifølge rapporten er det teknologiske fundament for en stor udbygning til stede.

I WWF Verdensnaturfonden mener klima- og energimedarbejder Hanne Jersild ikke, at der er nogen tid at spilde.

»Skeptikerne har slået på, at vedvarende energi aldrig kunne blive andet end en niche. Rapporten viser, at de vedvarende energikilder sagtens kan dække verdens samlede energibehov«, siger Hanne Jersild til politiken.dk.

Danmark vil af med fossile brændsler
Selv om de stort anlagte klimaforhandlinger i København i 2009 og tilsvarende forhandlinger i Mexico sidste år ikke har ført til en global aftale, der for alvor tager hånd om den globale opvarmning og klimaforandringerne, er hun optimistisk.

»Vi tror på, at det godt kan lade sig gøre at nå langt, for der er ingen tvivl om, at det både ud fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt er vejen frem at satse på vedvarende energikilder. Men det kræver selvfølgelig, at politikerne tør træffe de nødvendige beslutninger og gå helhjertet ind i det her«, siger Hanne Jersild.

Herhjemme har regeringen i foråret fremlagt en række bud på en energistrategi, der skal gøre Danmark afhængig af fossile brændsler som kul, olie og gas.

Energistrategi 2050(eksternt link)

Regeringen vil blandt andet satse på en udbygning af vind- og bioenergi, og den har understreget, at det ikke alene vil være til gavn for klimaet.

Det vil også styrke danske virksomheders mulighed for at få en bid af kagen, når andre lande satser på de nye teknologier og energiformer.

Atomkatastrofe kan ændre fokus

Hanne Jersild mener også, at det vil være til gavn for erhvervslivet, hvis politikerne bliver enige om at gøre Danmark til et foregangsland på klima- og energiområdet.

»Der er ingen tvivl om, at det er i den retning, at tingene udvikler sig. Derfor er det vigtigt at stå stærkt på den bane og slå til nu, for det er altså et område, hvor andre lande rykker hurtigt lige nu, ikke mindst Kina og USA«, siger Hanne Jersild.

Hun mener i øvrigt, at atomkatastrofen i Japan på længere sigt kan være med til, at der sættes fart på investeringerne i vedvarende energi.

»Det er klart, at det, der er sket i Japan bør være med til at, man yderligere vender blikket mod vedvarende energikilder«, siger Hanne Jersild.

Flere lande - heriblandt Japan - har indstillet planer om at udbygge deres atomkraftværker.

LÆS OGSÅ

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce