Direktøren i Arbejdsskadestyrelsen flyttes efter sønderlemmende kritik

Hotline og taskforce skal hjælpe med at få fejlagtige sager genbehandlet hurtigt.

Arbejdsmarked

Fejl på fejl i sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen får nu alvorlige konsekvenser.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) iværksætter en storstilet gennemgang af sagsbehandlingen og opfordrer alle de danskere, der føler, at deres arbejdsskadesag er blevet forkert vurderet, til at stå frem.

Direktøren bliver flyttet til andet arbejde

Det sker, efter at kammeradvokaten har afleveret en omfattende undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling til ministren. Undersøgelsen påviser alvorlige fejl i halvdelen af de omkring 100 sager kammeradvokaten har gennemgået.

På den baggrund er styrelsens direktør, Anne-Marie Rasmussen, blevet flyttet og en ny konstitueret og samtidig åbner ministeren op for en omfattende genoptagelse af fejlbedømte arbejdsskadesager.

»Det er helt afgørende, at man får den erstatning, man har krav på, hvis man kommer til skade på arbejdet. Derfor er det dybt bekymrende, at Kammeradvokatens undersøgelse viser så alvorlige fejl. Ikke mindst fordi Arbejdsskadestyrelsens afgørelser har stor betydning for mange mennesker og deres familier«, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Det var den tidligere jurist i Arbejdsskadestyrelsen, Hans Bøgesvang Riis, der i efteråret 2013 stod frem i Politiken med en en sønderlemmende kritik af styrelsens sagsbehandling.

»Praksis for afgørelser blafrede i vinden og fagligheden sejlede«, skrev han blandt andet i en kronik, der blev bakket op af både eksperter og fagforeninger, ligesom Folketingets ombudsmand også valgte at gå ind i sagen.

Foto: Ditte Valente

LÆS KRONIKEN

Det var på baggrund af den massive og vedholdende kritik at beskæftigelsesministeren bad Kammeradvokaten undersøge sagen:

Kammeradvokaten har undersøgt 98 sager inden for det område, som handler om tab af erhvervsevne. De undersøgte sager er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen efter 1. januar 2011 og kammeradvokaten vurderer, at Arbejdsskadestyrelsen i 27 af sagerne ikke ville få medhold i en eventuel retssag.

Kammeradvokaten vurderer desuden, at 20 af de 98 sager mangler væsentlige informationer og derfor skal genoptages. Derudover vurderer kammeradvokaten, at mange begrundelser for styrelsens konkrete afgørelser er mangelfulde og præget af fejl.

Fejlagtige sager vil blive genoptaget

Styrelsen vil nu iværksætte en handlingsplan, der skal tage hånd om fejlene. Styrelsen vil blandt andet forstærke kvalitetskontrollen af afgørelser om erstatning, bruge ekstern specialviden og efteruddanne medarbejderne.

»Arbejdsskadestyrelsen genoptager de sager, hvor kammeradvokaten har fundet fejl. Og alle, som har mistanke om, at de har fået en forkert afgørelse, skal naturligvis have mulighed for at få genoptaget deres sag. Derfor vil styrelsen også samarbejde med blandt andre fagforbund og advokater om at få identificeret andre sager, hvor der kan være fejl. Arbejdsskadestyrelsen åbner også en hotline og opretter en task force, så sagerne kan behandles hurtigst muligt«, siger Mette Frederiksen.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Styrelsen tilføres ekstra ledelsesmæssige ressourcer

Der vil i dag blive konstitueret en ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen og samtidig tilføres styrelsen ekstra ledelsesmæssige ressourcer i en periode. Styrelsens nuværende direktør skal fremover varetage andre ledelsesopgaver i Beskæftigelsesministeriet.

»Det bliver den entydigt vigtigste opgave for den nye direktør at gennemføre de grundlæggende ændringer i styrelsen, som er nødvendige for at genoprette tilliden til arbejdsskadesystemet. Vi skal være sikre på, at alle skadelidte får en korrekt behandling og den erstatning, de har ret til«, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har bedt om, at Kammeradvokaten til efteråret på ny gennemgår området for hurtigt at få vished for, at initiativerne har den ønskede effekt.

Arbejdsskadestyrelsen træffer hvert år afgørelser i omkring 55.000 arbejdsskadesager. Omkring 10 procent af sagerne handler om tab af erhvervsevne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden