Ekspert forventer stormløb på Arbejdsskadestyrelsen

Styrelsen har behandlet halvdelen undersøgte sager forkert.

Arbejdsmarked

Der er udsigt til et sandt stormløb på Arbejdsskadestyrelsen i kølvandet på Kammeradvokatens alvorlige kritik og afsløring af fejl i styrelsens sagsbehandling.

Det er meldingen fra en af landets førende eksperter i arbejdsskadesager og erstatningsret, advokat Karsten Høj fra firmaet Elmer & Partnere.

»Kammeradvokaten har påvist så mange og alvorlige fejl på et enkelt område, at det er nærliggende at antage, at der også er begået fejl i andre sagstyper. Jeg vil opfordre folk til at henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis de mener, der er problemer i deres sag, og jeg er sikker på, at fagforeningerne vil gennemgå deres sager detaljeret for at sikre, at medlemmerne har fået en ordentlig behandling. Vi er ikke i tvivl om, at Arbejdsskadestyrelsen og ministeren skal indstille sig på, at der vil kommer en bølge af henvendelser de kommende måneder«, siger han.

3F forudser større detektivarbejde

I 3F, som årligt sender omkring 10.000 sager til Arbejdsmarkedsstyrelsen, er Ulla Sørensen rystet over forholdene i styrelsen.

»Det er ganske forfærdeligt«, siger fagforbundets arbejdsmiljøpolitiske chef og forudser et større detektivarbejde for at finde frem til dem, som kan have fået deres sag behandlet forkert i Arbejdsskadestyrelsen.

Nu skal hun og hendes medarbejdere nemlig til at finde ud af, hvilke slags afgørelser, som Kammeradvokaten har underkendt i sin undersøgelse og så finde ud af, om der er lignende sager i 3F. Så skal medlemmerne findes med cpr-numre og telefonnumre, og det er ikke ligetil, når sagerne reelt er blevet arkiveret.

Alvorlige fejl i halvdelen af de undersøgte sager

Kammeradvokaten har undersøgt 98 sager inden for det område, som handler om tab af erhvervsevne. De undersøgte sager er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen efter 1. januar 2011 og kammeradvokaten vurderer, at Arbejdsskadestyrelsen i 27 af sagerne ikke ville få medhold i en eventuel retssag.

Kammeradvokaten vurderer desuden, at 20 af de 98 sager mangler væsentlige informationer og derfor skal genoptages. Derudover vurderer kammeradvokaten, at mange begrundelser for styrelsens konkrete afgørelser er mangelfulde og præget af fejl.

Som konsekvens af sagen er styrelsens direktør, Anne-Marie Rasmussen, blevet flyttet til andet ledelsesmæssigt arbejde i Beskæftigelsesminsiteriet.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen åbner nu for, at de fejlbehandlede sager, kan blive genoptaget.

Karsten Høj og hans advokatfirma har også gennem længere tid kritiseret den manglende kvalitet og faglighed i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser – og efterlyst en større, uvildig undersøgelse af styrelsen sagsbehandling.

»Det må siges at være en alvorlig sag, når det kan påvises, at så mange borgere har fået fejlvurderet deres arbejdsskader af den ansvarlige myndighed, og at myndighedens afgørelser formentlig ikke ville holde i retten i en lang række sager«.

Problemet kan vise sig at være langt større

»Vi mener, at problemet kan være langt større. Kammeradvokaten har jo alene set på sager om tabt erhvervsevne, men der er sandelig også problemer andre steder. Vi har blandt andet peger på de mange soldatersager, hvor psykiske lidelser slet ikke er blevet vurderet og behandlet grundigt nok. Samtidig kan vi se en klar tendens til at folk, der taber erhvervsevne, altid bliver vurderet til at at have tabt et sted mellem 15 og 35 procent af erhvervsevnen, aldrig derover, det undrer vi os ofte over«, sige Karsten Høj.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden