Stress. 63 procent sig overvejende eller helt enige i, at de inden for det seneste år har haft perioder, hvor de har følt sig stressede over arbejdet.
Foto: JENS DRESLING (arkiv)

Stress. 63 procent sig overvejende eller helt enige i, at de inden for det seneste år har haft perioder, hvor de har følt sig stressede over arbejdet.

Arbejdsmarked

Arbejdsbyrder, forventninger og chefen stresser os

Over halvdelen på arbejdsmarkedet oplever perioder med stress, viser en ny rundspørge. Men hvorfor? Der er flere årsager til, at stressharmoner brager løs i kroppen, lyder forklaringerne fra fagfolk.

Arbejdsmarked

Psykisk og fysisk anspændthed plager langt over halvdelen af borgerne på arbejdsmarkedet, viser en ny rundspørge foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken blandt 1.213 respondenter.

Helt præcist erklærer 63 procent sig overvejende eller helt enige i, at de inden for det seneste år har haft perioder, hvor de har følt sig stressede over arbejdet.

Omvendt svarer 22 procent, at de er helt eller overvejende uenige. 13 procent svarer hverken-eller.

Tallene stemmer meget godt overens med andre undersøgelser, siger professor Jens Peter Bonde, der leder forskningsenheden ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. I hans øjne er stress ikke nødvendigvis et stort problem, hvis det begrænser sig til perioder. Den slags kan være svært at undgå i et langt arbejdsliv.

»Det vigtige er, at man håndterer sin stress, sådan den ikke bliver langvarig«, siger han.

Ifølge rundspørgen er det først og fremmest på grund af meget arbejde og lange arbejdsdage, at stressen melder sig.

LÆS OSÅ

Netop den forklaring går igen hos Jens Peter Bonde, der i sin egenskab af overlæge møder de slemme tilfælde, hvor den stressramte er ude af stand til at udføre sit arbejde og er endt i sundhedsvæsenet.

Men han oplever også en anden gennemgående forklaring, som ikke fremgår af svarene i rundspørgen.

»Der er mange, som går ned med stress, fordi de oplever uoverensstemmelser eller deciderede konflikter med kolleger eller chefer«, siger Jens Peter Bonde.

LO: Arbejdspresset er stigende

Hos LO har man ikke tal, der dokumenterer, at stress er et stigende problem.

Men den økonomiske krise har medført nedskæringer, der sammen med en tendens til hyppige omstruktureringer på en del arbejdspladser medvirker til mange tilfælde af stress, siger Lizette Risgaard, næstformand i LO.

I de senere år har landsorganisationen blandt andet noteret sig et stigende antal anmeldelser om psykiske arbejdsskader.

»Det er vores vurdering, at arbejdspresset er stigende«, siger Lizette Risgaard.

Som en konsekvens har LO og Dansk Arbejdsgiverforening aftalt, at de fremover skal styrke samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø hos virksomhederne. Der er nemlig flere eksempler på, at god dialog mellem medarbejdere og ledelse ude på den enkelte arbejdsplads kan løse meget, fremhæver Lizette Risgaard.

Sociolog: Det er statens skyld

I dagens udgave af debatsektionen i Politiken argumenterer sociolog Rasmus Willig for, at det langt hen ad vejen er selve indretningen af staten, den er gal med.

Vi har gjort os til slaver af os selv på grund af den ideologi, der ligger bag den såkaldte konkurrencestat, lyder en af hans pointer i interviewet.

Ifølge professor og overlæge Jens Peter Bonde er det dog forbundet med en del usikkerhed, hvorvidt stress i dag er et større problem end tidligere.

Der kan sagtens have været mere stress tidligere, uden at folk var lige så opmærksomme på det, fordi det ikke var en lige så stor del af kulturen at tale om det.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden