Arbejdsmarked

Her er de seks mest sorte fag

Ny rapport fra Rockwool Fonden undersøger, i hvor høj grad danskerne betaler for sort arbejdskraft.

Arbejdsmarked

På fire år er der sket et stabilt fald i mængden af sort arbejde.

Godt nok er det stadig cirka hver fjerde aktive dansker, der gør det, men samlet set er antallet af sorte arbejdstimer faldet fra at udgøre 3,3 procent af det samlede antal hvide arbejdstimer i 2010 til kun at udgøre 1,6 procent i 2014, viser en ny interviewundersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført ved at spørge godt 3.800 tilfældigt udvalgte danskere.

Køb og salg af sort arbejde sker inden for de traditionelle håndværksfag, ligesom der også handles uden regning og moms med rengøring, arkitektarbejde, zoneterapi og massage, festunderholdning og sangskrivning.

Den største efterspørgsel er inden for frisørfaget, mens elektrikere, mekanikere, tømrere, pasning af dyr og rengøring følger derefter.

Kunderne spørger om dokumentation

Benny Nielsen, der er formand for brancheorganisationen Tekniq El København, siger, at faldet i det sorte arbejde svarer godt til det, han oplever i hverdagen:

»Der er altid nogen, der efterspørger sort arbejde, men jeg tror, at der er kommet større fokus hos dem, der skal udføre arbejdet, at det gør man ikke mere«, siger han.

Der er altid nogen, der efterspørger sort arbejde, men jeg tror, at der er kommet større fokus hos dem, der skal udføre arbejdet, at det gør man ikke mere

»I vores fag er der også kommet en række nye krav om kontrol og dokumentation for, at installationerne er i orden, og det er en dokumentation, som kunderne efterspørger«.

»Jeg siger ikke, at der ikke bliver udført sort arbejde, for det gør der, men jeg tror, at omfanget er blevet mindre. Det har måske også at gøre med, at mange unge mennesker har en anden indstilling og en forståelse for, at der er et samfund, der skal betales til«, siger Benny Nielsen.

Han mener også, at håndværkerfradraget – eller Boligjobordningen, som det også kaldes – har betydet, at »kunderne efterspørger en faktura«.

Forskerne fra Rockwool Fonden peger dog med henvisning til andre undersøgelser på, at håndværkerfradraget kun har betydet en mindre begrænsning i det sorte arbejde.

De rige køber mest sort

Undersøgelsen fra Rockwool Fonden viser, at det er de danskere, der har de højeste indtægter, der køber mest arbejde sort.

Blandt de 10 procent af danskerne, der har de højeste indkomster, er det 50 procent, der i 2014 købte sort arbejde, og langt den største del betalte kontant.

Til gengæld er det folk med lavere indkomster, der arbejder mest sort. Og blandt dem i de lavere indkomstgrupper samt håndværkere er der en større del af det sorte arbejde, der betales med gentjenester.

Den mest almindelige begrundelse fra dem, der køber sort arbejde, er, at de ønsker »at spare penge«, efterfulgt af, at de »kender nogen, der kunne gøre det sort«.

Undersøgelsen viser også, at mænd arbejder næsten dobbelt så meget sort som kvinder, og at det stadig er de unge, der går forrest.

Cirka hver tredje i alderen 18-39 år har udført sort arbejde, mens det kun er hver ottende dansker over 50 år.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce