Fagforbund til unge: Få alt med i ansættelseskontrakter

Kontrakter for medarbejdere under 18 år er først gyldige med forældrenes underskrift.

Økonomi

Overenskomster sikrer medarbejderen ordentlige arbejdsforhold, men ofte indgår de ikke i ansættelseskontrakten.

Derfor råder fagforbundet 3F medarbejdere og fremtidige arbejdstagere til at gå til en fagforening, inden underskriften bliver skrevet.

»Du må ikke skrive under på noget, før en fagforening har kigget på kontrakten. Sørg for at få alt med i din kontrakt, for den er ikke gyldig, ud over hvad der står i den - selv om du er medlem af en fagforening«, er rådet fra faglig sekretær Jette Slagslunde.

Ifølge Jette Slagslunde skal unge arbejdssøgende personer under alle omstændigheder en tur hjem og forbi forældrene med kontrakten.

»Hvis du er under 18 år, skal mor og far skrive under på kontrakten - ellers er den ikke bindende. Ligesom en uddannelsesaftale kan du ikke forpligte dig til et arbejde, hvis du er under 18 år. Her gælder samme regler«, oplyser hun.

Unge beklager sig over gratis arbejde Og problemerne på arbejdspladsen kan hurtigt vokse sig store, medmindre betingelserne står sort på hvidt.

Typisk beklager især unge medarbejdere sig over problemer med blandt andet arbejdstiden, lukkevagter, for lidt i løn og endda gratis arbejde.

»På caféerne er det meget udbredt, at man arbejder gratis tre til fire dage på såkaldte prøvevagter for at vise arbejdsgiveren, at man duer til jobbet. Det er ikke ulovligt, og der står ingen steder i Danmark, at man skal have løn for at arbejde. Det giver bare frustrationer«, tilføjer Jette Slagslunde.

Ubetalt arbejde foregår i hele cafémiljøet, lige fra tjeneren til afrydderen.

»Både for elever, der skal i lære, og studerende, der bare skal bruge et bijob, ser vi gratis arbejde i en voldsom udstrækning«, uddyber Jette Slagslunde.

Ingen mindsteløn i Danmark

Tirsdag beskrev Politiken, at de ansatte i kageforretningen Agnes Cupcakes bliver truet til tavshed med en underskrift på ansættelseskontrakten. Heri fremgår det, at medarbejderne får en bøde på 250.000 kroner, hvis de røber virksomhedens hemmeligheder.

Samtidig er der ingen faste arbejdstider, og de unge kan blive kaldt på arbejde uden varsel. Ved sygdom skal medarbejderne hver dag ringe ind og meddele, om de kan raskmeldes.

LÆS MERE

Ifølge advokat Peter Breum og fagforeningen HK lever dette krav ikke op til ansættelsesbevisloven.

Agnes Cupcakes er dog ikke ene om at udnytte den manglende viden om rettighederne blandt unge arbejdstagere.

»Mange tror, at mindstelønnen er noget, Folketinget beslutter. Der er ikke nogen mindsteløn i Danmark, medmindre man har en overenskomst på arbejdspladsen. Men du har krav på feriepenge, for det står i lovgivningen«, siger Morten Skov Christiansen, ungdomskonsulent i LO.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce