dumping. Med 1577 kontroller sidste år har Skat været med til at sætte hårdt ind mod social dumping, siger Skatteministeren. Den samlede indsats kan nu læses i den første gennemsigtighedsrapport.
Foto: Lars Just

dumping. Med 1577 kontroller sidste år har Skat været med til at sætte hårdt ind mod social dumping, siger Skatteministeren. Den samlede indsats kan nu læses i den første gennemsigtighedsrapport.

Økonomi

Nu kan borgerne også kontrollere Skats arbejde

Skatteminister klar med såkaldt gennemsigtighedsrapport, der giver borgerne mulighed for at se ind i Skats maskinrum og få en dybere viden om Skats kontrolarbejde.

Økonomi

Multinationale selskaber kan selv bestemme, om de vil betale skat i Danmark, for de bliver aldrig kontrolleret ...

Ude på villavejene tramper skattefolk rundt i danskernes huse og baghaver i jagten på sort arbejde ...

Det er sejlivede myter som disse, der opstår, når skattemyndighederne arbejder i hemmelighed bag nedrullede gardiner.

Skatteminster: Et afgørende nybrud

Nu skal gardinerne trækkes fra og myterne aflives. Skatteminister Morten Østergaard (R) fremlægger fredag den første såkaldte gennemsigtighedsrapport. Den skal kaste lys over Skats arbejde og kontrolprojekter, så borgere og virksomheder bedre kan forholde sig til og forstå, hvad der foregår i Skats allerhelligste:

»Rapporten er et afgørende nybrud og en landvinding for gennemsigtigheden i Skat«, siger en begejstret skatteminister.

»For første gang inviterer vi alle borgere med ind i maskinrummet for at se, hvordan Skat bruger de mange og vidtgående kontrolhjemler, de har – og som er nødvendige, for at vi kan have en effektiv skattekontrol. De mange borgere, der går på arbejde hver dag og betaler deres skat, skal kunne være sikre på, at der bliver slået hårdt ned på dem, der forsøger at snyde med skatten. Men forudsætningen for, at vi kan have tillid til skattemyndighedernes arbejde, er efter min mening, at vi kan følge med i, hvordan de kontrollerer os. Det får vi nu en historisk bedre mulighed for med denne første gennemsigtighedsrapport«, siger Morten Østergaard og tilføjer:

»Nogle synes sikkert, at vi kontrollerer for lidt, og nogle synes, vi kontrollerer for meget. Men nu kan vi føre den debat på et mere oplyst grundlag. Derfor vil det også indgå i vores arbejde med at sikre en bedre retssikkerhed i skattesystemet«.

12.000 fik tjekket selvangivelsen

Den 35 sider lange rapport kan blandt andet fortælle, at Skat sidste år satte store kræfter ind på tjekke danskernes selvangivelser for kreative fupfradrag og uforklarlige forskelle på de hjemmelavede selvangivelser og de oplysninger, der automatisk bliver indberettet til Skat fra banker, realkreditinstitutter og pensionsselskaber.

I alt fik næsten 12.000 danskere tjekket selvangivelsen sidste år, hvor Skat fandt fejl i op mod 2.000 selvangivelser.Rapporten viser også, at Skat sidste år kontrollerede 131 professionelle idrætsfolk og topidrætsklubber for at tjekke, om der var afregnet korrekte skatter af deres lønninger, personalegoder og kørselsgodtgørelser. Samtidig undersøgte Skat, om 153 læger nu også havde husket at betale skat af de indtægter, de hentede hjem som lægevikarer i Norge. Om der var orden i sagerne hos læger og sportsstjerner, fremgår dog ikke af rapporten.

Rapport gennem regler udførligt

Det fremgår til gengæld, at Skat sidste år tjekkede 71 multinationale selskaber og koncerner, der ikke betalte skat i Danmark.

Når det gælder Skats trampende kontrollanter ude i danskernes baghaver og stuer, gennemgår den nye rapport udførligt de regler, der gælder på området. Her har Skat ganske rigtigt ret til at kontrollere eventuelle byggeopgaver i danskernes baghaver.

Men »Skats medarbejdere må imidlertid kun kontrollere udendørs. Det vil sige, at Skats medarbejdere ikke må gå ind i den private bolig«, hedder det i rapporten, der også slår fast, at kontrollen kun må omfatte det firma, der arbejder i baghaven, ikke havens og grundens ejer.

508 kontroller på halvandet år

At dømme efter antallet af baghave-kontroller er det ikke, fordi skattefolkene myldrer rundt på villaveje. I det halvandet år, der er gået, siden Skat fik ret til at åbne havelågen, har der alt i alt været 508 kontroller på privat grund.Skatteminister Morten Østergaard peger selv på indsatsen mod social dumping som en af rapportens øjenåbnere:

»Når man indimellem hører kritik af, at vi ikke gør ret meget for at kontrollere social dumping i Danmark, synes jeg at rapporten viser, at der er et ganske betragteligt fokus på at sikre, at alt arbejde i Danmark foregår på danske løn- og arbejdsvilkår«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce