kontrol. Skat er blevet sparet i stykker, efter at staten overtog opgaven fra kommunerne i 2005, siger kritikere.
Foto: Thomas Borberg (arkiv)

kontrol. Skat er blevet sparet i stykker, efter at staten overtog opgaven fra kommunerne i 2005, siger kritikere.

Økonomi

Svag kontrol får firmaer til at snyde med skatten

Giv os skattekontrollen tilbage, lyder appellen fra skatterådgivere til den nye skatteminister. Kontrollen er så svag, at firmaer falder for fristelsen til at snyde.

Økonomi

Flere førende skatteeksperter opfordrer nu den nye skatteminister, Benny Engelbrecht (S), til at genoplive den løbende kontrol med skatteregnskaberne blandt de mindre virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende.

Ti års voldsomme besparelser og personalereduktioner i Skat har forringet den almindelige skattekontrol så eftertrykkeligt, at de mindre virksomheder stort set aldrig hører eller ser skattemyndighederne.

Det får flere firmaer til selv at bøje skattereglerne eller forlange, at skatterådgiverne gør det for dem.

»Vi oplever et voksende pres på de skatterådgivere, der insisterer på at efterleve reglerne, og det er en udvikling, der er eskaleret de seneste år«, siger John Bygholm, formand for skatteudvalget i FSR – danske revisorer: »Revisorerne risikerer simpelthen at blive fyret eller erstattet af andre, og et stigende antal virksomheder dropper helt revisor, fordi de alligevel aldrig bliver kontrolleret«.

Risikerer moralsk glidebane

Meldingen er den samme fra skatteadvokaterne. »Hvis skattekontrollen forsvinder, risikerer vi en moralsk glidebane, hvor det at snyde bliver en fast ingrediens i virksomhedernes indbyrdes konkurrence«, siger skatteadvokaten Torben Bagge.

Ifølge Bagge og Bygholm er Skat blevet sparet i stykker, efter at staten overtog opgaven fra kommunerne i 2005.

En storstilet omlægning, der blev gennemført af den daværende VK-regering, men som med Bygholms ord blev baseret på en »religiøs politisk fokusering på besparelser«.

Selv om den daværende departementschef, Peter Loft, og den daværende skatteminister, Kristian Jensen (V), ikke mener, at Skat er sparet i stykker, erkender de, at omlægningen ikke blev som forventet.

Ingen vej tilbage

De budgetterede besparelser blev fastholdt, selv om forudsætningerne skred. Det lykkedes aldrig at få helt styr på de it-løsninger, der skulle overtage arbejdet fra de fyrede skattefolk. Og mange af de dygtigste medarbejdere valgte at blive i kommunerne frem for at følge med over i den nye statslige skattevirksomhed. Alligevel blev spareplanen ikke justeret undervejs:

»Det er svært at stoppe processen midt i vadestedet, opgaven var flyttet væk fra kommunerne, der var ingen vej tilbage«, siger Kristian Jensen.

Samtidig blev strategien ændret, så skattefolkene nu i højere grad vejleder skatteyderne frem for at kontrollere dem. Men det holder ikke, erkender Peter Loft:

»Det er måske en del af forklaringen på, at vi har fået en noget uheldig forskel i skatteligningen, hvor nogle få store selskaber bliver kontrolleret så benhårdt, at de føler sig udsat for et overgreb. Og så har du i den anden ende en masse mindre virksomheder, der nærmest kan fradrage en brudekjole som driftsomkostning, uden at det får konsekvenser«.

Styrket indsats

Den nye skatteminister vil nu tage sagen op med Skats ledelse for at vurdere, om der er behov for en styrket indsats:

»Jeg har lige sat mig i sædet som ny skatteminister, og jeg må da sige, at jeg er forundret, hvis der ude på revisorkontorerne rundt om i landet er en opfattelse af, at Skat pludselig kontrollerer for lidt. Igennem de sidste par år har kritikken jo gået på, at Skat kontrollerede for meget«, siger Benny Engelbrecht.

I en stor undersøgelse fra 2012 påviste Skat, at virksomhederne årlig snyder i skat for 2,8 milliarder kroner. Undersøgelsen blev dog gennemført i 2009 og 2010.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce