Smidighed. De ny frihedsgrader i samtalerne glæder civilingeniør Jesper Lerche Jakobsen, der føler sig kontrolleret som arbejdsløs.  Foto: Martin Lehmann.

Smidighed. De ny frihedsgrader i samtalerne glæder civilingeniør Jesper Lerche Jakobsen, der føler sig kontrolleret som arbejdsløs. Foto: Martin Lehmann.

Økonomi

25.000 ledige får slækket på kontrollen

På forsøgsbasis åbnes for større frihed i indholdet af rådighedssamtaler for ledige i udvalgte a-kasser.

Økonomi

I al stilhed har otte a-kasser i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen indledt et omfattende forsøg, der fjerner kontrol og bureaukrati fra de obligatoriske samtaler.

Op mod 25.000 ud af 164.000 arbejdsløse får større frihedsgrader til at vælge, hvad deres rådighedssamtaler skal dreje sig om.

De arbejdsløse kan selv booke møder og arrangementer på a-kassernes hjemmeside og selv vælge de emner, de ønsker at drøfte. Det bliver også muligt at tage samtalerne på telefon.

»Det er vigtigt for os, at medlemmerne ikke føler, at de går til intetsigende møder, der ikke bringer dem nærmere et job«, siger souschef Helmer Baadsgaard fra a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke og projektkoordinator i forsøget med titlen ’Den Gode Samtale’.

Hidtil er rådighedssamtalerne gået efter fast skabelon og haft præg af kontrol.

Positive reaktioner
På Østerbro i København har civilingeniør Jesper Lerche Jakobsen gået arbejdsløs siden sommeren. Han var for godt en uge siden til rådighedssamtale i Ingeniørernes A-kasse efter den nye model.

»Det er første gang, jeg har sagt tak for samtalen«, siger den 32-årige ingeniør, der havde et projektjob hos biotekfirmaet Bavarian Nordic indtil juli sidste år.

»Jeg var til den første samtale omkring tre uger efter, at jeg havde meldt mig arbejdsløs. Her sad jeg sammen med 15 andre og fik en generel orientering om vore rettigheder«, siger Jesper Lerche Jakobsen, der siden har været til to rådighedssamtaler hen over efterår og vinter.

»De handlede mest om at kontrollere, hvad jeg havde søgt af job, og jeg føler egentlig ikke, at de bragte mig nærmere et job«, siger Jesper Lerche Jakobsen.

Gode råd til ansøgninger Da civilingeniøren skulle til rådighedssamtale i a-kassen igen i april, var der pludseligt flere valgmuligheder. Han kunne f.eks. vælge mellem coaching, kompetenceudvikling, hjælp til at søge job eller hjælp til at skrive ansøgninger. »Jeg stod med to specifikke ansøgninger, som jeg skulle sende af sted, så jeg valgte at få rådgivning om at skrive ansøgninger. Jeg fik en halv times meget konkret og målrettet samtale, som også gav mig ideer til, hvordan jeg skulle skrive ansøgningerne«, siger Jesper Lerche Jakobsen, der skrev ansøgningerne om efter mødet. De er sendt for blot en uge siden, så han kender ikke resultatet.

88 procent var utilfredse med den tidligere samtaleform
Civilingeniøren er absolut ikke ene om oplevelsen af meningsløshed i samtalerne med systemet. En ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 blandt 399, der enten er på dagpenge eller har modtaget dagpenge i det seneste halve år, viser, at 88 procent syntes, at det »i ringe grad« eller »slet ikke« giver mening at gå til samtaler i jobcenter eller a-kasse.

AK-Samvirke: Det er ikke overraskende

»Kritikken er ikke ny, men den er taget til de seneste år. Men a-kasserne har næsten ikke kunnet gøre det anderledes, fordi de er bundet af ret stramme regler, som a-kasser i forsøget er blevet fritaget for. Der har været meget fokus på kontrol, så det har været svært at frisætte systemet«, siger Helmer Baadsgaard. Ingeniørernes A-kasse har også oplevet de snærende regler som en forhindring for at indrette samtalerne efter de arbejdsløses behov.

LÆS MERE: »Der har været lovmæssige bindinger, som forhindrede os i at indrette systemet, som det er i forsøgsordningen. Folk skulle for eksempel møde op fysisk i a-kassen. Vi har forsøgt at flytte grænserne, så jeg er overbevidst om, at vores pres har virket, så vi nu kan komme i gang med et forsøg«, siger formand Bolette Mohr Sillassen, Ingeniørernes A-kasse.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce