Industriudvikling. Procesoperatør Leif Steffensen har været 12 år hos Novozymes. Det manuelle fabriksarbejde er trådt mere og mere i baggrunden i forhold  til teknisk kunnen og overblik i den tid.
Foto: Lars Just

Industriudvikling. Procesoperatør Leif Steffensen har været 12 år hos Novozymes. Det manuelle fabriksarbejde er trådt mere og mere i baggrunden i forhold til teknisk kunnen og overblik i den tid.

Økonomi

Lønforskelle holder på danske industrijob

Med omfattende automatisering af produktionen og ny lønaftale har Novozymes mulighed for at bygge ny fabrik i Danmark.

Økonomi

Fabrikken ligger tilbage som det sidste minde om en tid, hvor der var masser af fabrikker i den københavnske bydel Nørrebro og gaderne vrimlede med industriarbejdere.

»Det hele er blevet meget automatiseret«, siger procesoperatør Leif Steffensen, der gennem 12 år har arbejdet hos Novozymes. Han er medlem af 3F, der engang var de ufaglærtes fagforbund, men nu har han et job, der kræver stor teknisk indsigt.

Leif Steffensen sidder i kontrolrummet og følger produktionen af enzymer, som bruges i eksempelvis øl, brød og vaskepulver. Med jævne mellemrum går han runder i den højloftede gæringshal med de store tanke og en vrimmel af rør.

Automatiseret produkton Hans job består både af manuelle opgaver, men automatiseringen har stillet krav om teknisk dygtighed og et godt overblik. Bag de støjdæmpede vægge arbejder 160 ansatte tæt ved Nørrebrogade med en produktion af enzymer, der for en stor del er automatiseret.

Mange arbejdere har mellem to og fire års uddannelse bag sig, men der er også en del med lang anciennitet og dermed uden uddannelse, men i fremtiden vil Novozymes typisk rekruttere folk med en procesoperatøruddannelse.

»Den tid er slut, hvor man bare kunne gå ud og få arbejde på fabrikken«, siger fabrikschef Niels Murmann fra Novozymes’ anden fabrik i Kalundborg.

Lønsystem animerer til uddannelse
Han er sammen med tillidsfolkene arkitekten bag et nyt lønsystem, som animerer de ansatte i produktionen til at uddanne sig. Novozymes har besluttet sig for at blive ved med at producere enzymer i Danmark, men har også fabrikker i USA, Kina, Brasilien og Indien.

»Vi har undersøgt mulighederne for at etablere en europæisk fabrik i Østeuropa, men det er investeringer i milliardklassen. Der er også relativt store omkostninger ved at transportere enzymer i lastbiler, og vi har dygtige og fleksible medarbejdere i Danmark«, siger Murmann.Østeuropæiske lønninger er fortsat langt lavere end danske, så for at realisere beslutningen om at blive i Danmark har det været nødvendigt for Novozymes at effektivisere.

Der er i dag knap 600 timelønnede medarbejdere i Novozymes’ danske produktion – eller godt 100 færre end for 5 år siden. I samme tidsrum er produktionen vokset med hele 40 procent. Og nu skal et nyt lønsystem skubbe yderligere til udviklingen.

Industrien forsvinder
De ansatte i produktionen har haft den samme timeløn indtil sidste sommer, men her blev ledelsen og tillidsfolkene enige om et lønsystem, hvor medarbejderne blev delt op på tre niveauer: basiskompetence, grundkompetence og seniorkompetence.

Medarbejderne kom populært sagt til »eksamen i eget job«, og de dygtigste kunne redde sig en 20’er mere i timen end dem på grundniveauet – eller godt 10 procent. Tillidsfolkene har været spydspidser i opgøret med de ensartede lønninger.

»Det handler i bund og grund om at holde produktionen i Danmark. Det kræver, at vi hele tiden har de bedste kompetencer og gør tingene på den smarteste måde. Jeg ser det lige så meget som en udviklingsaftale som en lønaftale. Vi gjorde os selv og vores kompetencer synlige for ledelsen, så vi fik dem certificeret«, siger tillidsmand Arne Juul, der fremhæver, at der ikke har været arbejdskonflikter på Novozymes i 25 år.

106.000 arbejdspladser mistet
Danmark har ifølge tal fra EU’s statistiske kontor, Eurostat, mistet 106.000 arbejdspladser – eller hver fjerde industriarbejdsplads – fra 2000 til 2011.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Lønningerne steg markant op gennem 00’erne, uden at produktiviteten fulgte med op, men siden finanskrisens begyndelse har Danmark genvundet en del af lønkonkurrenceevnen, så den nu er på niveauet fra 2003. I LO er der forståelse for Novozymes’ nye lønsystem.»Hvis vi skal fastholde og udvide produktion af den type i Danmark, er det helt afgørende at udvikle kompetencerne hos medarbejderne. Her kan løntrin være en af måderne at animere folk til at tage efteruddannelser på«, siger cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen, der heller ikke ser noget problem i, at efteruddannelsen retter sig mod den virksomhed, hvor medarbejderne arbejder.

Målrettet efteruddannelse
»Det er vigtigt, at det, man lærer på et kursus, kan bruges i hverdagen i den daglige produktion. Ellers kan det let blive abstrakt og teoretisk, og hvis man kommer tilbage fra efteruddannelse med opdaterede kompetencer, er det forståeligt, at de også kan smitte af på lønnen. Men det er noget, der må aftales på den enkelte virksomhed inden for de rammer, som overenskomsten giver«, siger Jan Kæraa Rasmussen.

De ansatte i produktionen hos Novozymes havde ret til efteruddannelse i deres overenskomst, men det behøvede ikke at være kurser, som havde noget med det daglige arbejde at gøre. Det er ændret, så efteruddannelsen nu er målrettet mod Novozymes’ produktion.

»Der var ikke så mange, som benyttede muligheden for at tage efteruddannelse, men det er der nu. Hvis medarbejderne tilegner sig nye kompetencer, er der jo mulighed for at få en højere løn eller fastholde en høj løn. Der er simpelthen opstået et sammenfald i interesser mellem virksomheden, der har brug for så kompetente medarbejdere som muligt, og medarbejderne. Der er i virkeligheden et sammenfald af interesser mellem samfundets ønske om godt uddannede arbejdere og den enkelte medarbejder«, siger fabrikschef Niels Murmann.

Farvel til samme løn
De ansatte har vinket farvel til ens løn, som i årevis har været et naturligt krav for fagbevægelsen.

»Vi skal ikke alle have ens løn, men vi skal have lige muligheder for at dygtiggøre os. Og det har vi«, siger Arne Juul.Det nye lønsystem har forandret ledelsens syn på medarbejderne.

»I stedet for at se medarbejderne som en stor grå masse, ser vi dem nu mere som individer. Nu tager vi en årlig samtale med medarbejderne i produktionen, præcis som vi har gjort med andre grupper medarbejdere. Vi taler om deres ønsker og muligheder for at udvikle sig«, forklarer Niels Murmann.
Aflønning »helt fair«

Tillidsmanden bliver bakket op fra fabriksgulvet, hvor Leif Steffensen kommer retur til kontrolrummet og piller høreværnet af:

»Det er helt fair, at vi bliver aflønnet efter kvalifikationer. Og selv om alle ikke får samme timeløn, får alle en god løn«, siger Leif Steffensen og tilføjer:

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange industrier, der er forsvundet fra Danmark i mit arbejdsliv. Vi bliver nødt at være oppe på mærkerne, hvis vi skal beholde produktion«.

Langsom lavine

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Fabrikschefen er overbevist om, at Novozymes vil have produktion i Danmark i de næste mange år. »Det er helt afgørende, hvis vi skal beholde forskning og udvikling i Danmark. Flytter man hele produktionen, har man sat gang i en langsom lavine, hvor forskningen stille og roligt vil flytte med«, siger Niels Murmann. Efterspørgslen i Europa efter enzymer vokser konstant, så spørgsmålet er, hvor den næste europæiske fabrik skal ligge. »For nogle år siden var det helt udelukket, at vi bare kunne overveje at bygge en ny fabrik her i Danmark. Men med vores automatiseringer og ny lønaftale er det faktisk blevet en god ide for Novozymes at producere til det europæiske marked frem for at få produkterne sendt til Europa fra vores fabrikker i Kina. Men der er stadig et stykke vej til, at det er en god ide at placere en fabrik i Danmark«, slutter Niels Murmann.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce