Foto: FREDERIKSEN OLE
Økonomi

Kamp i EU om skjulte skattedokumenter

Venstrefløj i parlamentet anklager EU-kommissionen for at skjule viden om hemmelige skatteaftaler – nægtes adgang til referater fra kontroversielt udvalg.

Økonomi

Det er jagten på den rygende pistol: Hvem vidste, at Luxembourg og andre EU-lande giver multinationale virksomheder særlige skattefordele? Hvornår vidste de det? Og hvorfor holdt de i givet fald mund om det?

Svaret findes måske i lidt flere end 40 mødereferater, som EU-kommissionen foreløbig nægter at udlevere til EU-parlamentet. Sagen har udløst en armlægning, som er ekstra pikant i lyset af, at den nuværende formand for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, som premierminister og finansminister i Luxembourg var politisk ansvarlig i hele den periode, hvor de hemmelige skatteaftaler blev indgået, som lod multinationale giganter som Ikea, Pepsi og Disney slippe med en symbolsk skat.

Aftalerne blev afsløret af Politiken og 30 andre medier i november 2014.

Grove sager

Parlamentets venstrefløjsgruppe, GUE/NGL, som Folkebevægelsen mod EU er medlem af, indbringer nu sagen for EU-domstolen for at få slået fast, at kommissionen er forpligtet til at udlevere mødereferaterne. En tysk ekspert i EU-ret og markant venstrefløjsjurist, dr. Andreas Fischer-Lescano, professor ved universitetet i Bremen, vurderer i et juridisk notat, at kommissionen vil blive nødt til at udlevere de måske afslørende dokumenter.

»Sagerne med skatteaftaler er så grove, at vi ikke bare kan trække på skuldrene«, siger Rina Ronja Kari, medlem af EU-pParlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

»Vi må vide, hvor højt op i systemet der var kendskab til skatteaftalerne, og hvorfor ingen gjorde noget ved det. Jeg anerkender og har fuld respekt for, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager undersøger skatteaftalerne, men hun arbejder under en formand, Jean Claude Juncker, som er tæt involveret i affæren. Derfor har vi som parlament et stort politisk ansvar for at følge sagen tæt«, siger hun.

Hemmelighedsfuldt udvalg

De omstridte dokumenter er mødereferater fra et udvalg, omgærdet af betydelig hemmelighed: Udvalget vedrørende adfærdskodeks om erhvervsbeskatning.

Udvalget blev nedsat af EU’s økonomi- og finansministre i 1998 netop for at holde øje med, at EU-landene ikke forvrider den frie konkurrence ved at give udvalgte virksomheder særlige skattefordele. Udvalget består af embedsmænd, udpeget af medlemslandene.

:

EU-kommissionen er med, når udvalget mødes, og kommissionen skriver referater af møderne. Derfor er det kommissionen, parlamentet lægger arm med for at få mødereferaterne udleveret.

Principiel armlægning

Det er nemlig ikke kun venstrefløjsgruppen i parlamentet, som vil se papirer, siger Jeppe Kofod (S), der ligesom Rina Ronja Kari sidder i det særlige TAXE-udvalg i parlamentet, som efter LuxLeaks afsløringerne blev nedsat til at undersøge sagen.

»Vi er enige om målet: Selvfølgelig skal kommissionen udlevere de papirer, som vi beder om. Men jeg synes, det er vigtigt, at det er parlamentet som institution, ikke en enkelt politisk gruppe, som stiller kravet, for det er en meget principiel armlægning«, siger Jeppe Kofod.

Mangler styrke og mandat

Han lægger vægt på, at parlamentets formand, Martin Schulz, presser kommissionen for at slippe mødereferaterne.

»Det er vigtigt at vide, hvad der er foregået i udvalget. Det er åbenlyst, at udvalget ikke har fungeret i forhold til at sikre, at der ikke er unfair skattekonkurrence i EU. Udvalget har ikke haft styrke og mandat til at gøre noget for at forhindre det, vi nu i kraft af LuxLeaks ved er foregået«, siger Jeppe Kofod.

Mission Impossible

En kilde i EU-kommissionen siger, at kommissionen mener at have »en god dialog« med EU-parlamentet om udlevering af dokumenter. Der er allerede udleveret op mod 450 dokumenter, »tusindvis af sider«, andre dokumenter har parlamentarikerne kunnet sende repræsentanter ind i et særligt rum for at læse, under tidsbegrænsning og med strenge restriktioner om hverken at kopiere eller fotografere dokumenterne, eller tage noter. En manøvre, som kritiske parlamentsmedlemmer kaldte ’Mission Impossible’.

:

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Tilbage er en bunke på lidt flere end 40 dokumenter, som kommissionen holder tilbage: Referaterne som viser, hvad det særlige udvalg om erhvervsbeskatning har diskuteret på sine møder siden 1998. Kommissionen har argumenteret med, at medlemslandene har givet udvalget oplysninger under forventning om fortrolighed. Derfor er landene blevet bedt om deres holdning til at udlevere referaterne til parlamentets udvalg. Landene har frist til på mandag, 25. januar, til at svare, oplyser kommissionskilden.

Aftaler kendt ulovlige

Den ansvarlige kommissær, Pierre Moscovici, sagde mandag under et møde med TAXE-udvalget i parlamentet, at han er opmærksom på, at nogle dokumenter ikke er udleveret, og at kommissionen arbejder på at bringe sagen i orden. Han lovede ikke at udlevere mødereferaterne.

:

EU-kommissær Margrethe Vestagers folk undersøger de konkrete aftaler og har foreløbig afgjort, at Luxembourgs skatterabatter til Fiat, Hollands til Starbucks og Belgiens særlige fordele til flere end 30 multinationale virksomheder strider mod EU’s regler om statsstøtte.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden