genkrig. Forsikringsselskaber vil have adgang til oplysninger i kundernes gentest, men nu går læger til modangreb i alliance med patientforeningen og forbrugerrådet.
Foto: FRANDSEN FINN

genkrig. Forsikringsselskaber vil have adgang til oplysninger i kundernes gentest, men nu går læger til modangreb i alliance med patientforeningen og forbrugerrådet.

Økonomi

Læger advarer: Forsikringsselskaber vil tjekke dine gener

Ny lov om helbredsoplysninger kan give forsikringsselskaber adgang til oplysninger om dine gener.

Økonomi

Læger, Patientforeningen og Forbrugerrådet Tænk protesterer nu i samlet flok over forsikringsselskabernes forsøg på at få adgang til danskernes gentest.

På den måde vil forsikringsselskaberne tjekke helbredstilstanden hos de kunder, der tegner de dyreste forsikringer med de største udbetalinger.

I dag er gentest lukket land for forsikringsselskaberne, det forsøger brancheforeningen Forsikring og Pension at få lavet om på i forbindelse med regeringens planlagte justering af de forbud der i dag gælder for forsikringsselskabernes adgang til borgernes helbredsoplysninger.

Fælles appel til Pind

Men de skal under ingen omstændigheder have adgang til danskeren gentest, lyder advarslen fra de tre foreninger for læger, patienter og forbrugere, i et fælles brev til justitsminister Søren Pind (V):

»Helt overordnet forstår man da udmærket selskabernes interesse i at luge ud i de dårlige liv, så de slipper for at udbetale store forsikringssummer. Men problemet er at det grundlag man bruger til at prøve at vurdere det enkelte individs sygdomsprofil ud fra, nemlig gentest, er usikkert og ubrugeligt – og dermed også et urimeligt redskab at bruge«, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

»Derfor er vi alvorligt bange for at man på den måde kan nægte raske borgere at tegne en forsikring, fordi man gør en usikker gentest til en pris-sættende faktor for et forsikringsprodukt. Vi må på det skarpeste advare ministeren mod at give forsikringsselskaberne den mulighed«, siger han.

Livsstil, overvægt og rygning

For mange sygdomme gælder, at de kun i ringe omfang skyldes arv, understreger lægeformanden: »I mange år havde man den opfattelse, at blodpropper i hjertet var en arvelig sygdom, men der har man jo fundet ud af, at det i virkeligheden mest handler om miljø, livsstil, overvægt, rygning og den slags«.

»Nu bor jeg selv i Sverige og her blev jeg ringet op af mit svenske forsikringsselskab i sidste uge; de ville gerne tegne en livsforsikring for mig. Men det interessante var, at deres første spørgsmål var, om jeg røg, for hvis jeg røg, ville de slet ikke tilbyde mig den foreslåede forsikring«, siger Andreas Rudkjøbing.

Hvis du ved, at du har en meget høj risiko for at dø i en ung alder, så vil vi gerne kunne forhindre at du går ud og køber en forsikring til 20 millioner uden at fortælle det.

Danskerne får i stigende omfang tjekket deres gener, det sker ofte i forbindelse med sygdomsbehandling, hvor gentesten kan give læger og patienter et indtryk af, om de er disponerede for arvelige sygdomme som eksempelvis kræft og sukkersyge.

Alene på Rigshospitalet blev der sidste år foretaget 21.000 nye gentest, og tallet stiger over hele landet.

Private gentest i høj kurs

Samtidig er priserne på private gentest faldet dramatisk de seneste år, og derfor vælger mange danskere selv at blive testet, også via online-firmaer med udenlandske adresser og af tvivlsom kvalitet, fortæller professor Anne-Marie Gerdes, klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetisk Afdeling:

»Jeg tror vi alle er enige om at loven er forældet og trænger til en modernisering. Men jeg er bekymret for at man lægger for meget vægt på det udsagn der kan være i en gentest for det er behæftet med stor usikkerhed at sige noget om den enkeltes sygdomsprofil. Og en gentest fortæller jo ikke noget om, hvordan du lever dit liv, om samspillet med alle de andre gener og livsstil, om du ryger, drikker – og hvad betyder det – alt det ved vi slet vi ikke nok om i dag« siger Anne-Marie Gerdes.

Hun er også bekymret over, at forsikringsselskaberne stadig ikke har bestemt sig for, hvor dyre eller hvor billige forsikringerne skal være, før selskaberne beder om adgang til gentesten. »Det er jo først når vi kender denne grænse, at vi ved, hvor mange eller hvor få kunder, de vil tjekke på denne måde«, siger hun.

Kunderne skal tale sandt

I Forsikring & Pension er underdirektør Anne Seiersen noget forundret over kritikken.

»Vi mener der er brug for at modernisere og fremtidssikre den 20 år gammel lov, der regulerer adgangen til de her sundhedsoplysninger, for der er sket rigtig meget i forhold til genteknologi i den tid, der er gået«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»I dag er der rigtig mange danskere, har får lavet en gentest. Den gamle lov havde til formål at beskytte folks ret til ikke at vide noget om deres gener - og den ret skal de fortsat have. Det, der er vores hensigt er alene at sikre, at hvis du ved noget om dine gener, som kan have betydning for din forsikring, så skal du også svare sandt på det, hvis du bliver spurgt om det, når du køber en forsikring«, siger Anne Seiersen og tilføjer:

»Vi vil så til gengæld begrænse os til at spørge om det i forhold til de høje forsikringer og ikke de almindelige forsikringer«.

Hvad er høje forsikringer?

»Det har vi ikke defineret endeligt. Men man kan sige det sådan, at hvis du ved, at du har en meget høj risiko for at dø i en ung alder, så vil vi gerne kunne forhindre at du går ud og køber en forsikring til 20 millioner uden at fortælle det. Men har du, som de fleste, en almindelige arbejdsmarkedspension med nogle obligatoriske dækninger, så vil vi typisk ikke spørge om de her ting. Men det præcise niveau har vi ikke lagt os fast på; det vil vi gerne drøfte«, siger Anne Seiersen.

Oplysninger om sygdom i familien

Lægerne mener slet ikke at de her gentest er præcise nok til at I kan bruge dem til noget?

»Jeg må sige jeg er lidt forundret over den melding, når de selv på baggrund af gentest kan anbefale kvinder at få fjernet hele eller dele af underlivet. For det er lægernes vurdering, vi lægge til grund for vores vurderinger - ikke vore egne hjemmestrikkede analyser. Og vi vil jo kun indhente de her oplysninger med kundens udtrykkelige samtykke. Er det så kundens ønske at vi ikke skal se den gentest jamen så respekterer vi det og så kan vi tilbyde en forsikring med en almindelig dækning, og det er jo fair nok, når vi ikke ved, hvad det er for en risiko, vi binder an med«, siger Anne Seiersen.

I dag kan forsikringsselskaberne helt lovligt spørge ind til eventuelle sygdomme i familien i forbindelse med salget af forsikringer. Men bliver branchens forslag vedtaget, vil den slags familieoplysninger også kun blive rettet mod de forsikringer, der har en usædvanlig høj dækning, oplyser Anne Seiersen.

Men i brevet til Søren Pind anbefaler lægeforeningen, patientforeningen og forbrugerrådet også et opgør med forsikringsselskabernes eksisterende ret til at indhente og bruge oplysninger om kundernes familiehistorik. Også disse oplysninger er ofte mangelfulde og præget af personlige misforståelser, »som ikke bør tillægges nogen videnskabelig betydning i forhold til risikoen for at udvikle en bestemt sygdom senere i livet«, som det heder i brevet til justitsministeren.

Sikrer sig mod forsikringssvindel

Anne-Marie Gerdes siger det mere direkte:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vi har set eksempler på raske borgere, der ikke kunne tegne en forsikring fordi der var et familiemedlem, der havde haft brystkræft«.

Når det gælder forsikringsselskabernes ønske om at få en vis indsigt i kundernes gentest forstår Anne-Marie Gerdes udmærket, at selskaberne vil forsøge at sikre sig mod forsikringssvindel på de dyreste forsikringsprodukter:

»Men pointen er jo bare, at det gør de ikke med en gentest. Det er at sammenligne æbler med pærer og sådan som det er i dag, så er en gentest bare ikke præcise nok. Vi har alle sammen fejl i generne, der er ingen af os der er gen-fejlfrie - men at omsætte disse fejl til en pris på en forsikring - uden at bekymre sig om andre faktorer - det giver ingen mening«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce