Droppet. Det bliver dyrt for staten, der ejer store dele af Dong, da Dong valgte at lukke Hejre-feltet. Billedet satmmer fra Dongs boreplatform, Siri, i Nordsøen.
Foto: Magnus Holm (arkivfoto)

Droppet. Det bliver dyrt for staten, der ejer store dele af Dong, da Dong valgte at lukke Hejre-feltet. Billedet satmmer fra Dongs boreplatform, Siri, i Nordsøen.

Økonomi

Hejre-sagen er alle tiders erhvervsskandale, men olien er ikke truet

Analyse. Hejre-skandalen udstiller et massivt misbrug af skatteydernes penge. Den truer ikke det danske olieeventyr. Det gør slitage derimod.

Økonomi

Hejre-skandalen er én lang opvisning i, hvordan man ikke skal gøre, når man vil udvikle olie- og gasproduktionen fra et teknisk set rigtig svært felt som Hejre, hvor olien og gassen ligger langt nede og under stort tryk.

Først gik man enegang: I stedet for at lægge sig op ad Dansk Undergrund Consortiums (DUC) nærliggende Harald-felt og udvinde olien og gassen derfra, insisterede Dong på at gøre alting selv.

Dernæst valgte man en ekstremt risikabel operatørmodel: Man kombinerede et fransk ingeniørfirma og et koreansk værft som leverandør af en løsning, hvor ansvaret for gennemførelsen løb ud i havet et eller andet sted undervejs. At nordmændene har tabt tilsvarende milliarder på lignende modeller, er kun en ringe trøst for danske skatteydere.

Til sidst smed man barnet ud med badevandet: I regnskabet for 2015 tog Dong et kæmpeunderskud, ikke mindst fordi selskabet nedskrev værdien af Hejre-projektet. Tirsdag fik det så dødsstødet gennem ophævelse af kontrakten om en ny platform.

Resultat: 7 milliarder skatteyderkroner spildt på olierør og andet isenkram ude i Nordsøen samt et særligt fraktioneringsanlæg på land. Til gengæld er der endnu ikke kommet én dråbe olie eller en ballonfuld gas ud af anstrengelserne.

Nyt job til direktøren?

Betyder det så, at Dong’s administrerende direktør, Henrik Poulsen, skal til at læse jobannoncer?

Ikke nødvendigvis.

Dong vil til børsnoteringen stå som et rent grønt energiselskab, som kun satser på vedvarende energi. Hvis det minder nogen om en tv-serie vist for nyligt på DR, må det stå for vedkommendes egen regning

For Dong har muligvis midt i skandalen fyret en totrinsraket af, som elegant gøder jorden for en vellykket børsnotering:

Først blev alle olie- og gasaktiviteterne som sagt nedskrevet. Derefter blev kontrakten opsagt. Dermed står Dong tilbage med en formelt set nærmest værdiløs olie- og gasproduktion. Den kan nu sælges for ganske få penge og stadig indbringe et plus i kassen.

Og bedst af det hele: Dong vil til børsnoteringen stå som et rent grønt energiselskab, som kun satser på vedvarende energi. Hvis det minder nogen om en tv-serie vist for nylig DR, må det stå for vedkommendes egen regning.

Sikkert er det dog, at prisen for Dong kun kan gå op, hvis selskabet ikke har en olie- og gasdivision plaget af lave oliepriser og et skandaletruet Hejre-projekt.

Trussel mod dansk olieeventyr

Men er lukningen af Hejre ikke en trussel mod det danske olieeventyr?

Nej, egentlig ikke. Godt nok var det Dong’s plan, at Hejre skulle producere 35.000 tønder olie om dagen, hvilket svarer til lidt over 20 procent af den danske olieproduktion i 2015.

Men da Energistyrelsen regner med, at der kun er adgang til lidt over 100 millioner tønder i Hejre-feltet, ville feltet samlet kunne levere, hvad der svarer til den danske olieproduktion i 20 måneder. Med andre ord kunne Hejre nok blive et vigtigt bidrag til det danske olieeventyr, men kun for en kortere periode.

SE OGSÅ:

Det, der virkelig batter noget for Danmarks oliefremtid, er det store Tyra-felt længere sydpå i Nordsøen og den myriade af satellitfelter, der omgiver Tyra.

Her ligger der enorme reserver og venter på at komme op. Men felterne er stærkt nedslidte, og samtidig er de bogstavelig talt ved at synke i havet.

Tyra-feltet har således sat sig 5 meter, i takt med at gassen er fjernet under platformene, og der er er derfor behov for massive investeringer i felterne.

Og det haster: DUC, som driver felterne, skal vælge, om det vil betale eller lukke ned inden for det næste års tid. Med en historisk lav oliepris betyder det uvægerligt, at spøgelset for al dansk nordsøpolitik snart bliver vakt til live, hvorledes olieselskaberne skal beskattes. Herunder hvor stor en del af investeringerne de må trække fra.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce