diskretion. Tobaksfirmaer betaler store summer for at få eneret på at sælge cigaretter til publikum på musikfestivalerne, men de må ikke reklamere. Man skulle tæt på papskiltet til venstre på denne rullende cigaretbod på Roskilde Festival 2010 for at se, at den blandt andet solgte King's fra British American Tobacco, som havde eneretten det år.
Foto: Thomas Borberg (Arkivfoto)

diskretion. Tobaksfirmaer betaler store summer for at få eneret på at sælge cigaretter til publikum på musikfestivalerne, men de må ikke reklamere. Man skulle tæt på papskiltet til venstre på denne rullende cigaretbod på Roskilde Festival 2010 for at se, at den blandt andet solgte King's fra British American Tobacco, som havde eneretten det år.

Økonomi

Musikfestivaler tjener millioner på at levere nye rygere

Hemmelige kontrakter skaffer tobaksgiganter eksklusiv adgang til nye kunder. Festivaler skaber nye rygere og får andre til at begynde igen, siger eksperter.

Økonomi

Musikfestivaler som Roskilde, Skanderborg og Grøn Koncert tjener penge på at være med til at gøre folk til rygere. Mange penge.

Indtægterne, der tælles i millioner af kroner, holdes hemmelige.

Ved hjælp af kilder, som taler på betingelse af anonymitet, og aktindsigt i hemmelige kontrakter, kan Politiken løfte noget af sløret for et samarbejde, der giver musikfestivalerne og tobaksindustrien en fælles interesse i at sælge så mange cigaretter som muligt til de fest- og musikglade mennesker, som hver sommer strømmer til festivaler over hele Danmark.

Festivalerne er et godt sted at finde kunder til tobaksfirmaerne: Mange debuterer som rygere på musikfestivaler, og endnu flere eksrygere falder i igen, når de er på festival, viste en undersøgelse efter Roskilde Festival 2009.

Det er ikke meningen, at oplysninger om samarbejdet mellem tobakken og musikken skal frem i lyset, fremgår det af den største kontrakt af dem alle – den mellem Foreningen Roskilde Festival og British American Tobacco (BAT).

Tidligere gav aftalen 30.000 kroner. Vi taler helt andre beløb i dag

»Parterne er forpligtet til at iagttage streng fortrolighed med hensyn til indholdet af aftalen med tilhørende bilag«, fremgår det af den kontrakt, som gjaldt fra 2012 til 2014.

Den tog også højde for, hvordan parterne skulle forholde sig, da Politiken stillede spørgsmål om samarbejdet.

»Ethvert initiativ til redaktionel/presseomtale af Samarbejdspartners (BAT, red.) og RF’s (Roskilde Festival) samarbejde og fælles aktiviteter og enhver omtale af samarbejdet skal forudgående godkendes af begge parter«.

De to store cigaretfirmaer i Danmark, British American Tobacco og Philip Morris, vil ikke sige et ord til Politiken om de aftaler med musikfestivalerne, som begge firmaer har.

Tre af festivalernes bagmænd vil højst tale i generelle vendinger og slet ikke nævne tal, når det gælder tobaksaftaler. De mange penge, som festivalerne tjener på at give en af tobaksproducenterne eneret til deres gæster og på selv at stå for at sælge cigaretterne, er ikke noget, de praler af.

Festivalerne har heller ingen grund til at være stolte – tværtimod, mener Leif Vestergaard Pedersen, direktør for Kræftens Bekæmpelse:

»Det er på kanten af det etisk forsvarlige, når festivalerne så åbenlyst bruger deres rammer til at hjemtage en stor økonomisk gevinst, selv om konsekvensen er, at deres festival får unge til at begynde at ryge. Og får mange af dem, der er sluppet ud af rygningen, til at starte igen«, siger han.

Festivalarrangører afviser kritikken.

Lars Orlamundt, kommerciel chef for Roskilde Festival: »Vi afspejler samfundet. Hvad der er lovligt dér, er også lovligt på Roskilde Festival«.

Flemming Dybbøl, kommerciel chef, Skanderborg Festival, som har en cigaretaftale med BAT: »Vi blander os ikke i, om folk har lyst til at købe cigaretter«.

Theis Petersen, Muskelsvindfonden, som har cigaretaftale med Philip Morris ved Grøn Koncert: »Hvis vores gæster har taget et valg om at ryge cigaretter, er det deres frie valg«.

Ingen af dem vil fortælle, hvor meget deres festival tjener på tobaksaftalerne.

Politiken har fået aktindsigt i en stribe af BAT’s aftaler i tre kategorier: ’Event & festival’, ’HoReCa’, som står for hotel, restaurant og catering, og endelig de individuelle aftaler, i dette tilfælde BAT’s aftale med Roskilde Festival for årene 2012-14.

Forbrugerombudsmanden indkaldte aftalerne i 2013 efter anklager om, at BAT’s aftale med Roskilde Festival overtrådte markedsføringsloven – det gjorde den ikke, afgjorde Forbrugerombudsmanden året efter.

»Mindre end 10 millioner«

Før Politiken fik aktindsigt i de knap 100 sider med aftaler, var alle beløb og en række andre detaljer streget over. Men det fremgår af materialet om den 3-årige Roskilde-kontrakt, at BAT vil stå for »samtlige tobaksprodukter, som sælges på Roskilde Festival«, og »årlig betaler et beløb til Roskilde Festival og derudover skal afholde udgifterne til andre aktiviteter bestemt af Roskilde Festival op til det aftalte maksimum«.

Hvor stort »det aftalte maksimum« var, vil kommerciel chef Lars Orlamundt ikke sige, fordi aftalen er fortrolig mellem parterne.

TOBAKSPRODUCENT

Kilder fortæller os, at beløbet var 10 millioner kroner over 3 år?

»Det var mindre end det. I aftalen med BAT for 2015 og 2016 er det faste beløb også mindre end 10 millioner kroner«, siger Lars Orlamundt, som bekræfter, at indtægterne fra tobaksaftaler er steget betydeligt i de senere år.

»Da jeg kom til i 2003, indbragte cigaretaftalen omkring 30.000 kroner. Uden at sige for meget: Vi taler helt andre beløb i dag, i takt med at festivalens økonomi er mere end fordoblet siden da. Rigtig mange vil gerne lave aftaler med Roskilde Festival, fordi vi har et ekstremt attraktivt publikum – vi er de allerstørste, og vores målgruppe er lige over 24 år i gennemsnit«.

Ud over det faste beløb leverer BAT cigaretter til Roskilde med mængderabat, og festivalen scorer overskuddet.

Lars Orlamundt vil ikke fortælle, hvor store rabatterne er: »Hvis vi får en anden indkøbspris, end andre kan få, er vi af respekt for partneren nødt til at holde det hemmeligt«.

Kan man som producent få folk til at associere sit produkt med følelsen af eufori, er det en utrolig stærk salgsmekanisme

Men hvorfor er tobaksproducenter så glade for musikfestivaler, at de er parat til at betale dyrt for at få lov at levere cigaretter til favørpris?

BAT og Philip Morris vil hverken svare på dette eller andre spørgsmål.

En del af forklaringen er, at tobaksfirmaerne har enestående svære vilkår for at drive forretning. Som andre virksomheder lever de af at sælge et produkt. Men de må ikke fortælle kunderne om varerne. Loven siger: »Alle former for reklamer for tobaksvarer er forbudt«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Tobaksproducenterne må heller ikke optræde som sponsorer og på den måde få deres varer eller logoer vist frem. Den regel er lige så klar: »Sponsorering til fordel for tobaksvarer er forbudt«.

Eksperimenterer på festival

Så selv om BAT betaler store summer for at have eneret på at sælge cigaretter på bl.a. festivalerne i Roskilde og Skanderborg, og Philip Morris betaler for at have cigaretsalget ved Grøn Koncert for sig selv, reklamerer de ikke på festivalpladserne, og der står ingen steder, at »Roskilde Festival er sponsoreret af Prince«, eller »Marlboro støtter Grøn Koncert«, for begge dele er forbudt.

Men hvorfor så betale mange penge for at have sine cigaretter på festivalen?

Fordi det er en unik chance for at kapre kunder. 9 procent af dem, som aldrig har røget før, debuterer som rygere, mens de er til festival. 24 procent af de festivalgæster, som er holdt op med at ryge og ikke har røget i de foregående 12 måneder, falder for cigaretterne igen, når de er til festival.

Det viser en undersøgelse, som Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, gennemførte på Roskilde Festival i 2009. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvor mange der fortsætter med at ryge efter festivalen.

En af forskerne bag, lektor Sébastien Tutenges, forklarer:

»På festivaler giver folk sig hen til eksperimenterende adfærd, måske især på det grænseoverskridende plan, sex, rollespil, rusmidler – og rygning.

Mange af de ting, folk gør på festivalen, bliver på festivalen. Tobak er specielt – det er ekstremt vanedannende, og man kan tage rygning med ud i sin hverdag uden at overskride grænser«, siger Sébastien Tutenges.

Og der er mere på spil, siger han:

»Under en festival opstår der kollektiv eufori. Man vil have tendens til bagefter at associere den tilstand med bestemte symboler. Det kan være den cigaret, du røg, som transporterer dig tilbage til den sjove festival. Kan man som producent få folk til at associere sit produkt med følelsen af eufori, er det en utrolig stærk salgsmekanisme« siger Tutenges.

Richard Jones, brandingekspert og lektor på CBS, er enig.

LÆS ARTIKEL

»Når tobaksfirmaer køber sig til eneret på en festival, uden at de får synlighed for pengene, skyldes det, at de får hele markedet i perioden. De får alle kunderne til at opleve sammenhængen mellem brandet og oplevelserne fra en festival. Deres produkt har normalt en negativ association, men cigaretter og festival er positivt, og producenterne har brug for denne association«, forklarer Richard Jones.

Og så er en stor del af publikum på musikfestivaler unge – på Roskilde Festival er gennemsnitsalderen lidt over 24 år – og jo tidligere de første cigaretter ryges, jo større er sandsynligheden for at blive livslang ryger, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

»Den umodne hjerne er meget mere modtagelig over for nikotins effekt. Jo mere umoden hjernen er, når der ryges, jo større risiko er der for, at man bliver afhængig«, siger hun.

Nej til løftede pegefingre

Den slags argumenter får Leif Vestergaard i Kræftens Bekæmpelse til at opfordre musikfestivalerne til at sige nej til indtægterne fra tobaksindustrien og holde op med at sælge cigaretter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Festivaler burde afstå fra de her lukrative aftaler med tobaksindustrien. En festival som Roskilde har gjort meget for at sikre sig et godt renommé, fordi de sætter rammer for, hvordan festivalgæster kan have det sjovt og hyggeligt sammen. Jeg har også stor respekt for alt det grønne og bæredygtige, som de gør. Men når det gælder tobak, tænker de mere på penge end festivaldeltagernes fremtidige helbred. De er jo med til at skabe rygere. De burde gå foran her, som de har gjort på andre dagsordener«, mener Leif Vestergaard.

Lars Orlamundt, kommerciel chef på Roskilde Festival, afviser at kvitte de mange boder på festivalpladsen, som sælger BAT’s cigaretter.

»Vi møder mange holdninger til, hvad vi burde gøre. Det synes vi er cool. Men der er også en balance. Vi kan ikke løfte pegefingre om alle mulige ting, som folk på 24 år godt selv ved. Samfundet og forældrene opdrager de her unge; vi gør det ikke i de 7 dage, de er hos os. Vi sætter ind mod de ting, som er ulovlige eller uhensigtsmæssige – mod stoffer, mod hverdagssexisme«.

Spiller det ind, at I tjener penge på tobak – at I har en selvstændig interesse i at sælge så mange cigaretter som muligt og derfor har mindre lyst til at røre ved det?

»Vores kommercielle strategi siger, at højst 10 procent af indtægtsbudgettet må komme fra kommercielle aftaler. Vi omsætter for omkring en kvart milliard, så de kommercielle aftaler må højst indbringe 25 millioner kroner, og tobaksaftalen er så en delmængde af det beløb – cigaretsalget er ikke afgørende for vores økonomi«, siger Lars Orlamundt.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce