Dagrofa køber butikskæde i Grønland

Hjemmestyre sælger sin andel i dagligvarebutikker.

Økonomi

Grønlands Hjemmestyre er ved at sælge til Dagrofa, der kommer til at sidde på over 50 pct. af aktiekapitalen. I alt forventer hjemmestyret at få 240 mio. kr. ind ved salget af KNI Pisiffiks butikker i seks byer, Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Qaqortoq.

Når handelen er gennemført vil Dagrofa sidde på 51 pct. af aktierne, de ledende medarbejdere 17 pct. mens Grønlands Hjemmestyre vil fortsat eje 32 pct.

Hjemmestyret forsøger at sælge sin andel til andre grønlandske investorer. Parterne er enige om, at der etableres en uddannelses-fond til sikring af et fortsat højt uddannelses niveau i KNI Pisiffik. Fonden vil komme til at indeholde en sum på 20 mio. kr.

De endelige aftaler om aktieoverdragelse, den fælles aktionæroverenskomst og øvrige aftaler forventes indgået inden årets udgang.

Fortjenteste på en kvart milliard kr.
Den endelige gennemførelse af salget forudsætter godkendelse fra Grønlands Hjemmestyre, Dagrofas bestyrelse, samt at Dagrofa gennemfører en tilfredsstillende økonomisk og juridisk detailgennemgang af virksomheden, herunder også butikker og lagre.

Hjemmestyrets samlede salgssum vil dels bestå af et provenu fra en kapitalnedsættelse i KNI Pisiffik A/S, dels i forlængelse heraf et provenu fra salg af i alt 68 pct. af den resulterende selskabskapital.

Under disse forudsætninger forventes det samlede provenu til Grønlands Hjemmestyre fra privatiseringen at udgøre 230- 240 mio. kr.

Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt er meget tilfreds med, at det er ved at lykkes at gennemføre privatiseringen af KNI.

Dagrofa har siden 1992 leveret dagligvarer til butikkerne i KNI.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce