En skattelettelse vil få langt flere kvinder end mænd til at arbejde mere, viser en ny undersøgelse. Mænd arbejder nemlig ofte alt det, de kan, mens kvinder oftere er på deltid og dermed kan gå op i tid. Sidstnævnte ses på typiske kvindefag som sygeplejefaget, hvor over halvdelen er på deltid. Arkivfoto.
Foto: Jens Dresling

En skattelettelse vil få langt flere kvinder end mænd til at arbejde mere, viser en ny undersøgelse. Mænd arbejder nemlig ofte alt det, de kan, mens kvinder oftere er på deltid og dermed kan gå op i tid. Sidstnævnte ses på typiske kvindefag som sygeplejefaget, hvor over halvdelen er på deltid. Arkivfoto.

Økonomi

Vismænd: En skattelettelse ville få flere kvinder end mænd til at arbejde mere

Det er usikkert, om danske mænd ville arbejde så meget som et minut længere, hvis der kom en skattelettelse. Danske kvinder ville derimod forlænge arbejdsugen, vurderer vismændene.

Økonomi

Politikere begrunder ofte behovet for skattelettelser med, at de vil få danskerne til at arbejde mere. Det ville de også, viser en ny undersøgelse – men det kan meget vel blive kvinder, der står for hele den øgede arbejdstid.

Skattelettelsers effekt på mænds arbejdstid er nemlig så lav, at det er usikkert, om der overhovedet er en effekt.

Det konkluderer de økonomiske vismænd efter at have gransket konsekvenser af ændringer i indkomstskatten.

Undersøgelsen tager afsæt i, at der har været stor debat om, hvorvidt flere ministerier overdrev virkningen af skattelettelser i deres beregninger af, hvad de vil betyde. Vismændenes undersøgelse kommer frem til, at der er en virkning på arbejdstiden, hvis man letter skatten.

Hvis man letter skatten, så reallønnen stiger med 1 procent, vil arbejdstiden stige med 0,1 procent. Danskere med en 37 timers arbejdsuge vil dermed i snit være villig til at arbejde 22 minutter længere om ugen, hvis topskatten blev sænket med 5 procentpoint.

Men hele den effekt kan meget vel komme fra, at kvinder vil arbejde mere, viser undersøgelsen. Gennemsnittet dækker nemlig over, at 1 procent mere i realløn har vidt forskellig effekt på mænds og kvinders arbejdstid.

Kvinder vil i snit arbejde 0,16 procent mere, hvis de får 1 procent mere i løn. Mænd vil til gengæld blot arbejde 0,02 procent mere. Stigningen for mænd er dermed så lav, at den statistiske usikkerhed gør, at effekten lige så godt kan være et rundt nul, påpeger vismændene.

Den forskel går igen i internationale undersøgelser. Årsagen til denne markante forskel skal findes i, hvordan mænd og kvinder typisk arbejder, vurderer DI’s skattepolitiske chef, Jacob Bræstrup.

Kvinder skruer mere på arbejdstiden

»Den umiddelbare forklaring kan være, at mænd allerede arbejder så meget, de kan. Kvinder arbejder derimod ofte mindre og skruer op og ned for arbejdstiden, alt efter om det kan betale sig eller ej«, siger Jacob Bræstrup.

Vismændenes undersøgelse kigger dog udelukkende på skattelettelsers effekt på arbejdstid, og dermed viser den ikke hele billedet, mener DI. Hvis de også havde set på effekten på arbejdsindkomsten, havde de formentlig fået et lidt andet resultat.

»Som vismændene selv fremhæver, så har tidligere undersøgelser vist, at mænd faktisk også reagerer på skattelettelser, men via deres løn. Det kan for eksempel ske ved, at de arbejder hårdere i forsøget på at få mere i løn for deres arbejdstimer. Det kan enten føre til en forfremmelse eller en lønforhøjelse. Dermed giver en skattelettelse altså også højere produktivitet«, siger Jacob Bræstrup.

Desuden er der formentlig en bedre måde at skelne end køn, vurderer DI. Reaktionen på skattelettelser handler måske i højere grad, om man har den primære forsørgerrolle i familien eller ej. I en husstand med to forsørgere giver det mening ud fra et rationelt økonomisk perspektiv, at det først og fremmest er den, der tjener mindst, som reagerer mest på skattelettelser i forhold til at vælge lønnet arbejde frem for ulønnet arbejde i husstanden.

»Den rolle i husstanden indtages desværre, stadig oftest af kvinder, og derfor ser vi de resultater, vi ser«, siger Jacob Bræstrup og fortsætter:

»Men det er altså ikke, fordi de er kvinder«.

Det understreges af, at effekten af skattelettelser ser ud til at være størst for gifte kvinder sammenlignet med enlige, vurderer Jacob Bræstrup:

»Det peger i retning af, at det mere handler om roller end køn. Og det kunne være interessant at forfølge dette nærmere«.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce