Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Gæld til det offentlige for 1,3 milliarder er smuttet for skat

Kommunal gæld svarende til løn til 200 skolelærere, er blevet forældet i Skat.

Dansk økonomi

Der ser ikke ud til at være nogen ende på de problemer, som følger i kølvandet på det automatiske gældsinddrivelsesvåben EFI.

De folkevalgte statsrevisorer havde atter i dag EFI på dagsorden på deres møde. Baggrunden er et nyt statusnotat fra Skat, hvor det blandt andet hedder: »EFI er fortsat ikke fuldt implementeret, og en række kritiske funktionaliteter udestår«.

Skat har satset hårdt på, at gæld ikke må blive forældet, men alligevel må Skat erkende i notatet, »at der utilsigtet er sket forældelse for cirka 1,3 milliarder kroner i 2014«. Det drejer sig om ubetalte skat for næsten 900 million kroner og anden gæld til staten som for eksempel ubetalte bøder til DSB og politiet for knapt 300 millioner kroner, som Skat nu ikke længere kan gøre krav på. Skat kræver også gæld ind på vegne af landets kommuner, og kommunal gæld for 85 millioner kroner er nu blevet utilsigtet forældet. Det kan for eksempel være ubetalte regninger for børnehaven eller manglende betalinger af ejendomsskatter.

Problemerne med EFI må ikke føre til, at der bliver gjort mindre for at inddrive de penge, som borgere og virksomheder skylder os.

»Der er endnu ikke opnået nogen konkrete løsninger på problemerne med EFI. De siger, at de arbejder på det, så vi følger dem med skærpet opmærksomhed«, siger formand Peder Larsen (SF) fra statsrevisorerne, der er udpeget af Folketinget.

Skat vurderer, at to tredjedel af den utilsigtede forældede gæld alligevel ville være uinddrivelig

»Derfor vurderes den aktuelle værdi af fordringerne at være markant lavere end de opgjorte 1,3 milliarder kroner«, står der videre i notatet.

Ti år under vejs

For knapt 10 år siden blev inddrivelsen af virksomhedernes og borgernes gæld til det offentlige samlet hos Skat. Tidligere havde kommunerne selv stået for at kradse de penge ind, som virksomheder og borgere skyldte kommunekassen. Bestilling af et avanceret inddrivelses system var af forudsætningerne for, at kommunerne overlod opgaven med at inddrive gældt til staten. Til brug for den nye opgave bestilte Skat EFI, der automatisk skulle kunne drive gæld ind, men it-systemet var ikke – som eller planlagt – klar i 2007. Planerne blev udskudt til 2009, men heller her var EFI klar. Først i 2013 blev EFI taget i brug og for nedsat kraft.

I landets kommuner er der stor frustration over, at gæld ’utilsigtet bliver forældet’, fordi EFI ikke virker. Men, hvad værre er set med kommunale briller, er »nedsat inddrivelsesaktivitet« i kølvandet på introduktionen af det automatiske inddrivelsesvåben.

»Problemerne med EFI må ikke føre til, at der bliver gjort mindre for at inddrive de penge, som borgere og virksomheder skylder os«, siger chefkonsulent Lars Eckeroth, Kommunernes Landsforening (KL).

Et hurtigt regnestykke viser, at for de 85 millioner kroner, som er blevet utilsigtet forældet, kunne kommunerne have lønnet 200 folkeskolelærere i et år eller mindst købt to ipads til hver af landets cirka 6.000 daginstitutioner. Kommunerne har spurgt, hvilke type gæld, der er blevet utilsigtet forældet, men har endnu fået svar.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Der er en bekymring for, at der er tale om ejendomsskatter. For her er kommunen typisk sikker på at få pengene hjem, hvis der vel at mærke foretages tvangsauktion inden for de første to år. Siden EFI blev taget i brug er Skat dog blevet mere tilbageholdende med at sende ejendomme på tvangsauktion, så derfor skal de være ekstra påpasselige med at opretholde kravene«, siger Lars Eckeroth.

Konsulenter skal redde EFI

Skatteministeriet og Skat har sat to større analyser med hjælp fra eksterne konsulenter i gang. Og dem venter statsrevisorerne spændt på.

»Vi vil gerne snarest muligt hører, hvad resultatet er af de to undersøgelser, men omvendt skal vi også give dem en ærlig chance for at tage fat på problemstillingerne. Det haster«, siger Peder Larsen.

I december 2014 var borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige vokset til 70,4 milliarder kroner. Det er en stigning på mere end fem milliarder kroner på et år. I dcember 2013 var gælden på 65,9 milliarder kroner, så med mindre problemerne med EFI bliver løst, så kan gælden ende på omkring 75 milliarder kroner i år.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce