Tiltag. Ligestillingen skal tænkes ind fra børn er helt små, mener ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.
Foto: MADS NISSEN (arkiv)

Tiltag. Ligestillingen skal tænkes ind fra børn er helt små, mener ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Koensopdelt arbejdsmarked

Minister og eksperter vil gøre op med 'dulledage' for piger og våbenleg for drenge

Udvalg skal komme med anbefalinger til at opbløde det kønsopdelte arbejdsmarked.

Koensopdelt arbejdsmarked

Drenge og piger skal have lige muligheder for at udfolde deres potentialer, men en lang række udfordringer står i vejen for det i dag.

Det mener minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V), som ønsker, at ligestilling tænkes ind, helt fra børnene er små og hele vejen gennem uddannelsessystemet.

Derfor nedsætter hun nu et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan udfordringerne overkommes.

»Det handler ikke om, at vi som regering vil dirigere flere mænd over i et fag eller få flere kvinder til at søge et andet, men der er en lang række forhold, som fortsat gør, at mange ikke føler sig velkomne i bestemte fag. Det kræver sin kvinde at blive mekaniker, eller sin mand at blive pædagog, og der vil vi gerne stille den enkelte unge fri til at vælge, hvad de drømmer om«, siger Ellen Trane Nørby.

Hun henviser til en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), som i den forgangne uge viste, at det danske arbejdsmarked er opdelt i en offentlig sektor, hvor kvinderne er i overtal, og i en mandedomineret privat sektor.

Udvalget skal inddeles i fem arbejdsgrupper, som har fokus på henholdsvis daginstitutioner, folkeskole, vejledning, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

I kommissoriet er oplistet en række udfordringer, som arbejdsgrupperne skal komme med anbefalinger til at løse. Det er eksempelvis, at mænd er underrepræsenteret blandt personalet i dagtilbud, at drenge klarer sig dårligere i skolen end piger, at de unge træffer kønsstereotype uddannelsesvalg, og at pigerne har svært ved at få praktikpladser inden for typiske mandehåndværk.

Og det er godt, at der kommer fokus på køn, siger lektor og ph.d. ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet Jo Krøjer.

SJÆLDEN DAGPLEJEFAR:

Hun peger på, at der de seneste 20 år har været en udbredt og stereotyp tilgang til køn som en del af det pædagogiske arbejde i institutioner og skoler.

Børnehavers ’dulledage’ for piger og ’våbenværksted’ for drenge samt skoleområdets brede enighed om, at drenge bedst kan lære med deres kroppe, mens piger forventes at kunne sidde stille og tygge sig igennem bog efter bog, er med til at opdrage børnene til, at kønnene er forskellige og skal lave hver sit.

Det kræver sin kvinde at blive mekaniker, eller sin mand at blive pædagog,

»Børn er rigtig gode til at honorere de forventninger, de voksne møder dem med. Både de udtalte og de ikkeudtalte. Så det har nogle enorme konsekvenser, når man som dreng eller pige hele tiden mødes af nogle forventninger fra de voksne om ens præferencer og til, hvad man er god til«, siger Jo Krøjer.

»At man tænker i kønsopdelte aktiviteter, er med til at påvirke børnene til at tage nogle kønsstereotype og traditionelle valg også i forhold til deres uddannelse og job senere«.

Det koster altså penge

Også uddannelses- og kønsforsker Steen Baagøe Nielsen mener, at det er godt med opmærksomhed på området.

Han fremhæver behovet for flere mænd i daginstitutionerne og det kønnede uddannelsesvalg, som han har beskæftiget sig med i en årrække. Men han er dog bekymret over, at der i kommissoriet står, at løsningerne som udgangspunkt skal findes inden for »den lovgivningsmæssige og eksisterende økonomiske ramme«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vil man ændre praksis på uddannelser eller i daginstitutioner, hvor der i forvejen bliver skåret ned, kræver det ekstra ressourcer«, mener Steen Baagøe Nielsen, som henviser til den største nyere nordiske kortlægning af initiativer til at ændre på kønssammensætningen i omsorgsfag, som pegede på, at der skulle store midler til at ændre på praksis. Eksempelvis er det i Norge lykkedes at firedoble antallet af mænd i børnehaverne siden 1990, men det har krævet en lang politisk indsats og et 2-cifret millionbeløb.

NYHED

Ligestillingsministeren er ikke enig i, at forandring kræver penge. Hun henviser til en rapport fra Nordisk Råd, hvor en undersøgelse viste, at piger oplevede, at hverken deres forældre eller deres lærere bakkede op om interessen for naturfag. Og til at sygeplejeskoler har mindsket fravalget blandt mænd ved at samle dem i én klasse.

»Jeg håber, at anbefalingerne kan føre til erfaringsudveksling, og det er ikke altid, der skal penge til at ændre på værdier og normer, det koster ikke noget at have en større bevidsthed om de her ting«, siger Ellen Trane Nørby.

Udvalgene skal komme med anbefalinger i slutningen af året.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce