Luxleaks. Luxembourg er kommet i politikernes fokus efter afsløring af hemmelige aftale mellem multinationale firmaer og den lille europæiske stat.
Foto: LINE ØRNES SØNDERGAARD

Luxleaks. Luxembourg er kommet i politikernes fokus efter afsløring af hemmelige aftale mellem multinationale firmaer og den lille europæiske stat.

Luxembourg-lækage

Industrien i internt slagsmål om skat

Dele af erhvervslivet vil inkludere skat i redegørelser om samfundsansvar, men Dansk Erhverv og DI er imod.

Luxembourg-lækage

De største danske selskaber er i dag forpligtet til at redegøre for deres politik for samfundsansvar: om deres eventuelle arbejde med menneskerettigheder, sociale forhold, miljø, klima og bekæmpelse af korruption.

Men virksomheders skattepolitik er ikke med på listen.

Ønsket om at få skat med i CSR-rapporteringen – om firmaernes samfundsansvar – breder sig dog nu også i dele af erhvervslivet. Ideen er, at hvis selskaber skal redegøre for deres skatteforhold, vil det dels have en opdragende effekt, dels give en konkurrencefordel til de firmaer, der ikke laver krumspring og kunstige datterselskaber for at nedbringe skatteprocenten.

»Jeg mener, at skat er en del af CSR-problemstillingen, og der er jeg fundamentalt uenig med DI og Dansk Erhverv. Vi ved, at skat er komplekst og har en etisk dimension. Derfor bør man lave en politik om, hvorvidt man som selskab skattetænker eller ej«, siger Henning Høy Nygaard, udviklingschef i Håndværksrådet, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

Ballade i rådet

Han er medlem af Rådet for Samfundsansvar, der vejleder regeringen om fremme af CSR - Corporate Social Responsibility (samfundsansvar). Rådet arbejder på en guide til erhvervslivet om skat og CSR, men guiden har givet ballade i rådet, fordi erhvervsorganisationerne DI og Dansk Erhvervs repræsentanter modsætter sig flertallets ønske om overhovedet at inddrage skatteforhold i relation til CSR.

»Bølgerne gik lidt højt på sidste møde, for vi påpeger igen og igen og mener meget klart, at skat ikke er og ikke bør være et CSR-område. Skat er lovreguleret, og det skal det blive ved med at være. Og hvis der er gråzoner, smuthuller og skattely, så er det reguleringen af reglerne, der skal forbedres. I det øjeblik, man lægger op til en moralsk, etisk overvejelse om, hvor meget man skal betale i skat, lægger man en elastisk dobbeltstandard ind, som bliver svær at navigere efter«, siger Louise Koch, Dansk Erhvervs CSR-chef.

Da Økonomisk Ugebrev omtalte det igangværende arbejde 31. oktober, blev rådets formand Lise Kingo refereret for at sige, at rådet diskuterer skat fra et CSR-perspektiv og arbejder på en vejledning til virksomheder.

»Vi mener, at det er i selskabers egen interesse at have en klar, udtrykkelig skattepolitik, som er offentligt tilgængelig, og dette (guiden) vil være et godt første skridt, som ikke skal vente på formel vejledning eller lovgivning«, sagde Lise Kingo på en konference hos organisationen Ibis, ifølge Økonomisk Ugebrev.

Rådet for Samfundsansvar gik kort efter ud med et »dementi« på sin hjemmeside: »Rådet for Samfundsansvar arbejder på en kort guide, der vil definere de problemstillinger, som ligger inden for grænsefladen mellem skat og samfundsansvar«.

Et følsomt emne

De to store erhvervsorganisationer lægger ikke skjul på, at rådets udtrykte synspunkter i artiklen ikke afspejler deres holdning til skat. DI’s CSR-konsulent Sara Krüger Falk betegner temaet som »et meget følsomt emne«.

»Et af problemerne ved at gøre skat til en del af CSR-rapporteringen er, at det vil gå ud over de virksomheder, der gerne vil gøre det godt. Hvis foregangsvirksomheder inden for samfundsansvar også skal gøre rede for, hvad og hvor de betaler skat, så kan de blive stillet dårligt konkurrencemæssigt på de internationale markeder. Derfor foretrækker vi, at der kom internationale politiske aftaler, så det bliver en lige konkurrence for alle«, siger Sara Krüger Falk.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Rådets formand Lise Kingo ønsker ikke at oplyse, hvorfor og hvordan rådet arbejder med en guide om skat og CSR.

»Vi kan i rådet ikke udtale os yderligere om det her tema, før vi får lavet vores guide«, siger Lise Kingo.

I den artikel i Økonomisk Ugebrev er du citeret for ...

»Jeg har ikke flere kommentarer. Vi har lagt en rettelse ud på hjemmesiden. Tak for interessen, og så kan vi tales ved, når guiden er der«, siger hun.

Komiteen for God Selskabsledelse opdaterede tidligere i år sine anbefalinger til bestyrelser med en opfordring om, at bestyrelser bør overveje at vedtage en skattepolitik. Både Dansk Erhverv og DI bakker op, da det stadig vil være frivilligt for selskaber at orientere om skat.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden