Olie. Her borer firmaet GMT Exploration efter olie på en mark lige uden for Givskud i 2011.
Foto: Per Folkver (arkiv)

Olie. Her borer firmaet GMT Exploration efter olie på en mark lige uden for Givskud i 2011.

Global økonomi

Analyse: Olielande producerer løs, inden alternativ energi tager over

Det vil give lave oliepriser i mange år.

Global økonomi

Prisfaldet på verdens olie kommer ikke som nogen tilfældighed. Og man kan bedre forstå olieprisfaldet, hvis man analyserer den historiske prisudvikling. En række meget langsigtede trends er i spil, og hele energiprisbilledet vil ændres.

Vi har i en årrække været helt afhængige af olie som energikilde og vil være det mange år endnu. Olieprisen steg fra 10 dollars per tønde i 1998 til 147 dollars i 2008, og her i januar 2015 er prisen landet på 50 dollars.

De høje oliepriser de seneste år har accelereret en udvikling i nye energikilder. I de kommende årtier vil vi få meget mere gasproduceret energi, solenergi, atomkraft og biobrændsel.

Den saudiarabiske energiminister fra 1962-86, Sheik Yameni, som er en klog mand, sagde for nogle år siden: »Stenalderen sluttede ikke på grund af mangel på sten«.

Med andre ord lever vi i en verden med markedsøkonomi og prismekanismer. Når en råvare bliver dyr, vil mange virksomheder og iværksættere investere enorme beløb i alternativer til denne råvare.

Høj pris fremmer alternativer

Historien har vist, at ny teknologi vinder frem, og nye energikilder udvikles. Dette er i fuld gang. Olien vil blive ved med at finde anvendelse i rigtig mange år, men andre energikilder vil overtage scenen gradvis, og det vil få meget stor betydning for prisdannelsen på olie.

Olieprisen var lav indtil 1973, da Opec-kartellet begyndte sit arbejde med at styre udbud og dermed olieprisen. Olien steg fra 2 dollars til 35 dollars i perioden 1973-83. Det betød, at vi fik naturgas og vindkraft.

Olien vil blive ved med at finde anvendelse i rigtig mange år, men andre energikilder vil overtage scenen gradvis, og det vil få meget stor betydning for prisdannelsen på olie

Samtidig kom nye olielande som for eksempel Rusland, Mexico, Norge m.fl. til. Dermed mistede Opec-kartellet indflydelse og brød næsten sammen i 1986. De kunne ikke kontrollere olieudbuddet, og olieprisen faldt fra 35 dollars per tønde til 10 dollars.

Så kom Kina og Indien ind som nye storforbrugere af olie på grund af deres høje vækst. Det gav Opec kraften tilbage, fordi man igen måtte købe langt mere olie i Mellemøsten. Olien steg til 147 dollars per tønde. Hvorefter historien har gentaget sig.

Vi har nu fået nye energikilder, skifergas, biobrændsel og solenergi, ligesom vi har fået nye olieproducenter i Canada – såkaldt sandolie – og USA – med skiferolie. Opec’s kontrol med olieudbuddet er alvorligt svækket.

Mens olien er noget værd

Saudi-Arabien handler derfor økonomisk rationelt. De har billig olie, som kan produceres til priser mellem 5 og 20 dollars. De har olie til 50 års produktion.

De ønsker derfor at hæve produktionen og få solgt olien, mens den stadig er noget værd og ikke er blevet økonomisk udkonkurreret af gas, sol og atomkraft med videre. Derfor vil Saudi-Arabien ikke nedsætte produktionen.

Alle olielande producerer nu al den olie, de kan, i stedet for at overlade markedet til de nye producenter i USA og Canada. Med andre ord er Opec’s kontrol med markedet blevet sprængt.

I denne situation kan olieprisen kan fluktuere rigtig meget. Ligesom olieprisen kunne stige til 147 dollars, kan den falde til 25. Vi får billig olie de kommende år, indtil solenergi og atomkraft eller brintenergi på et tidspunkt overtager.

Til den tid vil vi formentlig alle køre i billige elbiler og leve med elektricitet produceret af ikke-fossile brændstoffer, hovedsagelig fra solens varme.

Kombinationen af markedsøkonomiens prismekanismer og den teknologiske udvikling, drevet af videnbegærlige mennesker og iværksættere, vil løse udfordringerne, og det vil trække olieprisen ned – enten direkte eller indirekte ved at ødelægge karteller som Opec.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce