PRISER. Indkomstudviklingen, forventninger til beskæftigelsen og forventninger til de fremtidige boligpriser spiller også en stor rolle for priser.
Foto: JONAS PRYNER ANDERSEN

PRISER. Indkomstudviklingen, forventninger til beskæftigelsen og forventninger til de fremtidige boligpriser spiller også en stor rolle for priser.

Privatøkonomi

Sådan hænger boligprisen sammen med renten

Mange forhold påvirker boligpriserne, forklarer privatøkonomisk rådgiver.

Privatøkonomi

Hej Ulrik

Hvorfor er det, at hus- og ejerlejlighedspriser går op og ned sammen med renten?

Med venlig hilsen
Mogens

Kære Mogens

Tak for dit spørgsmål. Du skriver, at hus og ejerlejlighedspriserne går op og ned sammen med renten, hvilket isoleret set er rigtigt.

Det er dog ikke den eneste faktor, der påvirker prisudviklingen på ejerboliger, som jeg vil vende tilbage til. Umiddelbart virker dit spørgsmål jo enkelt, men ikke desto mindre bringer det mange ting i spil, som det også vil fremgå af mit svar.

For først at svare lidt mere overordnet på dit spørgsmål, handler sammenhængen mellem rentens udvikling og ejerboligernes pris kort fortalt om, at renten er udtryk for prisen på penge.

Når renten stiger, bliver det dyrere at købe og eje bolig, såfremt man skal ud og låne penge for at erhverve boligen. Stiger renten, bliver det dyrere at låne og dermed dyrere at eje bolig. Det betyder, at færre har råd til det, og så falder antallet af købere.

På samme måde vil en rentestigning sandsynligvis betyde, at nogen boligejere ikke har råd til at blive boende i deres bolig. Det vil betyde flere sælgere og dermed et større udbud.

Da ejerboligpriserne ligesom de fleste andre goder i vores samfund prisfastsættes ud fra udbud (antallet af boliger til salg) og efterspørgsel (antallet af købere til disse boliger), vil prisen alt andet lige falde, når der er færre købere og flere sælgere.

Andre ting påvirker
Det omvendte burde jo så også være tilfældet, nemlig at boligpriserne stiger, når renten falder. Man kan jo derfor med rette spørge, hvorfor boligpriserne efter toppen i 2007 faldt, selvom renten også er faldet i perioden siden.

Det hænger som sagt sammen med, at renten ikke er den eneste faktor, der påvirker boligpriserne. Først og fremmest var boligpriserne steget meget voldsomt i perioden 2004 til 2007 og havde dermed nået et niveau, som kan betegnes som en boble.

Derudover har faktorer som indkomstudviklingen, forventninger til beskæftigelsen og forventninger til de fremtidige boligpriser også en stor rolle.

Disse faktorer har siden 2008 trukket i den anden retning end den lave rente, da folks forventninger som en konsekvens af finanskrisen har og til dels stadigvæk er negative.

Rente holder hånden under priser

Skatteforhold og finansieringsmulighederne (bl.a. muligheden for afdragsfrihed) har også en betydning. Bl.a. nedsættes rentefradraget i perioden frem til 2016, samtidig med at grundskylden stiger ganske kraftigt de fleste steder I landet.

Dette er forhold, der gør det dyrere at bo i ejerbolig og dermed påvirker boligpriserne negativt.

LÆS OGSÅ

Så mange forhold påvirker altså boligpriserne udover renten. Der er dog blandt de fleste eksperter på området enighed om, at de historisk lave renter har været med til at holde hånden under boligpriserne, og at disse kunne være faldet endnu mere, såfremt renten ikke var så lav, som den er nu.

På samme måde må man nok forvente, at en rentestigning alt andet lige vil trække boligpriserne i nedadgående retning, når den kommer på et tidspunkt. Ikke mindst, fordi boligejernes økonomi er forholdsvist følsom overfor renteændringer.

Dette er en konsekvens af, at langt størstedelen har finansieret deres boligkøb med et variabelt forrentet lån.

Der er altså mange faktorer i spil, når vi taler ejerboligpriser. Faktorer, som har en påvirkning i forskellige retninger, men også påvirker hinanden. For eksempel vil en rentestigning typisk hænge sammen med, at konjunkturerne i økonomien forbedres, og folks økonomi dermed også bliver bedre, hvilket altså vil påvirke boligpriserne i hver sin retning.

Med venlig hilsen

Ulrik Linde Kjeldsen

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce