UDSAT. I Stampesgade kan beboerne se metrobyggeriet fra deres vinduer.
Foto: MARIUS NYHEIM

UDSAT. I Stampesgade kan beboerne se metrobyggeriet fra deres vinduer.

Privatøkonomi

Belastede metronaboer får lang næse og ingen ny bolig

De mest belastede naboer til metrobyggeriet får en økonomisk erstatning for gener, men tilbydes ikke genhusning, fastslår kommissionen i en principiel afgørelse.

Privatøkonomi

Naboerne til metrobyggeriet ved hovedbanegården bliver ikke tilbudt en anden bolig, selv om perioden for det mest belastende arbejde er blevet dobbelt så lang som planlagt.

Det står klart, efter at Ekspropriationskommissionen i dag har truffet en såkaldt principafgørelse, der omfatter beboere i cirka 100 naboboliger til byggeriet ved hovedbanegården.

»For så vidt angår støj- og vibrationsgenerne finder kommissionen fortsat ikke, at tålegrænsen er overskredet«, lyder det i afgørelsen.

Penge som plaster Til gengæld vil naboerne i stuelejlighederne lige ud til byggeriet modtage 100.000 kroner i økonomisk kompensation, mens beboerne på 1. sal vil modtage 75.000 kroner i erstatning. Beboerne på anden, tredje og fjerde sal vil blive tilbudt 10.000 kroner, mens dem på 5. sal ikke får nogen kompensation.

Erstatningerne, der skal betales af Metroselskabet, gives ikke på grund af de meget høje støjniveauer – op til 85 decibel. Det fremgår af afgørelsen, at kompensationen alene gives for manglende lysindfald på grund af en støjskærm og en presenning, der skal spændes op over facaderne og forhindrer dagslys i at komme ind i lejlighederne.

For så vidt angår støj- og vibrationsgenerne finder kommissionen fortsat ikke, at tålegrænsen er overskredet

»Vi har i afgørelsen lagt vægt på forhold omkring det manglende arbejdspladshegn mellem beboerne og byggepladsen, hvorimod præmisser omkring støj, vibrationer og arbejdstid ikke er ændret i forhold til kommissionens oprindelige beslutning«, siger Helle S. Andersen, formand for kommissionen, til politiken.dk.

Ekspropriationskommissionen er den uvildige statslige instans, der skal vurdere, om borgere har ret til erstatning eller genhusning i forbindelse med offentlige byggerier.

Naboer må deles om aflastningsboliger
Kommissionen var på besøg ved byggeriet omkring hovedbanegården i august, før det mest belastende arbejde gik i gang. Her besluttede kommissionen, at naboerne i næsten 100 støjbelastede boliger skulle dele én aflastningslejlighed.

Det har medført voldsom kritik, og Metroselskabets ejere – Københavns Kommune og Staten – har efterfølgende krævet, at selskabet stillede yderligere fem aflastningsboliger til rådighed for de berørte naboer til det historisk omfattende byggeri.

Oprindelig var det mest belastende byggearbejde – de såkaldte sekantpæleboringer – anslået til at vare i 18 uger ved hovedbanegården.

Men da kommissionen i fredags holdt møde med de 25 naboer, der konkret har søgt erstatning, oplyste Metroselskabet, at det mest støjende arbejde er blevet massivt forsinket; naboerne må derfor finde sig i støj på op til de tilladte 85 decibel i 40 uger.

Efter Metroselskabets ønske
Metroselskabets advokat Hanne Mølbeck argumenterede i den forbindelse, at selv om støjbelastningen nu bliver fordoblet, bør det ikke medføre genhusning eller ekspropriation af naboerne:

»Det er fuldstændig rigtigt, at man regnede med, at det ville tage 18 uger. Nu regner man med, at det tager 40, og det er en markant udvidelse af sekantpælearbejdet. Men ikke desto mindre er det stadig Metroselskabets opfattelse, at det ligger inden for det, man skal tåle, når man bor i en by som København«, lød det.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det er den linje, som kommissionen har valgt at lægge sig 100 procent op ad.

Dagens afgørelse har principiel karakter, fordi den berører naboer i omkring 100 boliger ved hovedbanegården.

Beslutning sætter standard

Samtidig lægger beslutningen et niveau for, hvad andre naboer til metrobyggeriet kan forvente i kompensation for gener fra det metrobyggeri, der fortsætter mindst fem år endnu. Beboerne i Stampesgade anses således for at være de naboer til metrobyggeriet, der er mest belastede af støj, vibrationer og afspærringer, og der er allerede konstateret revner og sætningsskader i ejendomme.

»Afgørelsen er principiel i forhold til de helt konkrete forhold i Stampesgade. Og så må vi efterfølgende se, om det kan have en afsmittende effekt på andre arbejdspladser«, siger kommissionsformand Helle S. Andersen.

I afgørelsen fremgår det, at naboer med særlige personlige forhold – sygdom eller særlige familieforhold – kan blive taget op under særlig behandling.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce