Energiforvirring. Der er så mange fejl i de obligatoriske energimærker der skal udarbejdes i forbindelse med hushandler, at ejendomæglerne nu går til myndighederne.
Foto: Peter Hove Olesen (arkiv)

Energiforvirring. Der er så mange fejl i de obligatoriske energimærker der skal udarbejdes i forbindelse med hushandler, at ejendomæglerne nu går til myndighederne.

Privatøkonomi

Energimærkning af boliger er fuld af fejl

Private energikonsulenter rammer langt ved siden af, når de skal give din bolig det obligatoriske energimærke i forbindelse med en hushandel.

Privatøkonomi

Egentlig var det lige ud ad landevejen. Villaen var blevet sat til salg – og varmeregningen havde de seneste 5 år ligget stabilt på omkring 20.000 kroner om året.

Men så begyndte et usædvanligt cirkus.

Sælgeren ringede efter en energikonsulent, så alt gik ordentligt til, når boligen skulle præsenteres for interesserede købere. Konsulenten skulle give huset den påkrævede energikarakter på en skala, der går fra det højest opnåelige A1 til G som det absolut laveste.

Tre forskellige målinger på samme hus

Men nu fik sælgeren et chok. Ifølge konsulentens beregninger kostede det årlige varmeforbrug godt 75.000 kroner – og huset fik den værst tænkelige karakter: G.

Hvordan kunne det hænge sammen? For egen regning valgte sælgerens ejendomsmægler at bestille en ny energikonsulent, der målte sig frem til et årligt varmeforbrug på godt 23.000 kroner på selvsamme hus og det mere energivenlige mærke E.

Da sælger og mægler ønskede at være på den helt sikre side, bad de en tredje konsulent regne på sagen. Nu blev det årlige varmeforbrug målt til godt 27.000 kroner – og så blev mærket forværret fra E til F. »Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Hele tre forskellige energimærker på samme hus«, siger Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, der har fremlagt ovennævnte eksempel for Politiken – som et af mange i ejendomsmæglernes sagsbunker.

Vi oplever de her fejlmålinger over hele landet. Vi er ualmindelig trætte af energimærkningerne, sådan som de bliver udarbejdet i dag. Det er efter vores vurdering en meget ringe kvalitet, der kommer ud af de her rapporter

»Det her eksempel er ikke noget enkeltstående tilfælde. Vi oplever de her fejlmålinger over hele landet. Vi er ualmindelig trætte af energimærkningerne, sådan som de bliver udarbejdet i dag. Det er efter vores vurdering en meget ringe kvalitet, der kommer ud af de her rapporter«, siger en frustreret formand.

Derfor går ejendomsmæglerne nu i fælles front til Energistyrelsen for at få højnet kvalitet af de obligatoriske energimærkningsrapporter, der skal udarbejdes af sagkyndige energikonsulenter, hver gang et hus bliver sat til salg.

Det går ud over husprisen

Mæglerne efterlyser både en bedre kvalitet i energimærkningerne og et sanktionssystem rettet mod de firmaer og konsulenter, der slipper af sted med de vilde fejlmålinger. Så sent som i fredags fremlagde Ejendomsmæglerforeningen kritikken over for Energistyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ifølge mæglerne kan forklaringen på de mange fejl meget vel være, at energikonsulenternes mærkningsarbejde i høj grad er baseret på skøn og uklare regler. De misvisende målinger kan have store konsekvenser for kunderne. Det skal nemlig fremgå af boligannoncen og i salgsopstillingen, hvilket energimærke ejendommen har opnået. Dermed kommer ejendommene til at se dyrere ud, når det beregnede forbrug sættes for højt, og når huset får et dårligt energimærke. Og så falder interessen for ejendommen, hvorefter udbudsprisen må sættes ned. »Og mange gange hjælper det ikke engang at sætte prisen ned, da køberne ikke er interesserede i ejendomme med høje varmeudgifter«, fastslår ejendomsmæglernes formand.

Styrelse bekræfter problem

»Flere af vores medlemmer har desuden oplevet, at køberne ikke har kunnet få belåning til køb af ejendommen som følge af de høje (beregnede) varmeudgifter, der er angivet i salgsopstillingen, selv om mægleren har fremvist dokumentation for sælgers faktiske (og væsentlig lavere) varmeforbrug flere år bagud«, siger han. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad der er kommet ud af fredagens møde. Men i en mail til Politiken bekræfter specialkonsulent Brian Gross Larsen fra Energistyrelsen, at der er problemer – og at styrelsen derfor følger udviklingen tæt:

»I april 2015 offentliggjorde vi en rapport, som viste, at der var en del fejl i de mærker, som var blevet undersøgt. Vi iværksatte derfor en handlingsplan med syv initiativer, som skal forbedre mærkernes kvalitet. Det gælder bl.a. en skærpet uddannelse af energikonsulenter, klarere retningslinjer for, hvordan man skal energimærke, samt skærpet kvalitetskontrol med energimærkningsfirmaerne«.

Er der nogen form for tilsyn og sanktioner inkluderet i ordningen over for de ingeniørfirmaer, der udfører rapporterne?

»Energistyrelsen laver hvert år en kvalitetsmåling, hvor 0,25 procent af de cirka 50.000 mærker, der hvert år udstedes, udtages til kontrol. Her bliver der foretaget en fornyet bygningsgennemgang, og vi vurderer, om der er fejl i mærket«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Brancheforening lytter til kritikken

»Hvis det er tilfældet, bliver det ansvarlige energimærkningsfirma bedt om at berigtige mærket. Afhængig af fejlenes karakter har Energistyrelsen også mulighed for at give udtalelser eller påtaler til firmaet, som i sidste ende kan medføre, at firmaet mister sin certificering. Siden 29. april 2015 har vi givet 63 udtalelser til firmaer, hvor vi har vurderet, at det udførte arbejde har været kritisabelt«, skriver Brian Gross Larsen.

I Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter erkender chefkonsulent Jim Hansen, at der er plads til forbedringer: »Den kritik, der er rejst, forholder vi os til. Vi vil gerne medvirke til at højne kvaliteten, vi samarbejder nu med Energistyrelsen om det, og vi har sagt til vore medlemmer, at kvaliteten skal løftes – at konsulenterne skal have den fornødne uddannelse, og det skal nok blive bedre, men det er et langt træk«, siger han..

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce