Mange danskere kæmpede desperate kampe for at få papir-selvangivelserne gjort færdige og afleveret til tiden. I København blev der ligefrem oprettet en selvangivelses-drive-in, hvor borgerne i sidste øjeblik kunne aflevere selvangivelsen ud af bilruden. Her i Gyldenløvesgade i 1965.
Foto: Ebbe Andersen

Mange danskere kæmpede desperate kampe for at få papir-selvangivelserne gjort færdige og afleveret til tiden. I København blev der ligefrem oprettet en selvangivelses-drive-in, hvor borgerne i sidste øjeblik kunne aflevere selvangivelsen ud af bilruden. Her i Gyldenløvesgade i 1965.

Privatøkonomi

Årsopgørelsen bliver moderniseret og ’selvangivelsen’ sendt på pension

Skatteministeren gør op med hele ’selvangivelses-begrebet’, for det giver ikke længere mening.

Privatøkonomi

Krøllede kontoudtog, fedtede lønsedler og bilag, der forsvandt i en kaotisk bunke papirer på skrivebordet.

Der var engang, hvor frustrerede skatteborgere selv måtte finde ud af at udfylde de tomme felter i papirudgaven af den forhadte selvangivelse.

Et tidskrævende økonomisk detektivarbejde kunne det være, at få styr på husholdningens privatøkonomiske skatteregnskab, og få det afleveret til tiden - inden skattemyndighederne nidkært efterkontrollerede, om der var afregnet decimal-korrekt skat af indkomsten.

Fuldautomatisk digital selvangivelse

De tider er forbi.

I dag er selvangivelsen, eller årsopgørelsen som den egentlig hedder, næsten fuldautomatisk digital.

Skat modtager de fleste oplysninger om borgernes indkomstforhold direkte fra arbejdsgivere, banker og A-kasser, uden at borgerne behøver at røre en finger i den anledning.

Men selv om vi ikke længere selv angiver skatten og fylder felterne ud, er det fortsat den enkelte skatteborger, der bærer ansvaret for, at alle oplysninger på selvangivelsen er pinligt korrekte.

Det kan i yderste konsekvens udløse en straf til borgeren, hvis der viser sig at være fejl i de automatiske indberetninger.

Når vi bygger et nyt skattevæsen og bruger milliarder på det, så skal vi også opdatere systemets lovgrundlag og begreber

Men det duer ikke, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen (V), der nu er klar med en modernisering af den gamle, danske selvangivelse.

Ansvar rykker væk fra skatteborgerne

Som et led i skatteministerens tredje retssikkerheds-pakke, der bliver lagt frem fredag, bliver det nu fastsat ved ved lov, at borgerne ikke længere »står juridisk til ansvar« for indberetninger, de ikke selv har haft indflydelse på.

Dét ansvar bliver flyttet over til de banker, arbejdsgivere og institutioner, der står bag indberetningerne.

»I takt med at vi bevæger os videre med et stadig mere digitaliseret skattevæsen, skal vi sørge for at give borgeren en ordentlig beskyttelse, og det har vi altså ikke med de regler, der gælder i dag, derfor retter vi op på skævhederne«, siger Karsten Lauritzen til Politiken.

Som den naturlige konsekvens af den digitale udviklingen, vil skatteministeren samtidig gøre op med hele ’selvangivelses-begrebet’, for det giver ikke længere mening:

»Når vi bygger et nyt skattevæsen og bruger milliarder på det, så skal vi også opdatere systemets lovgrundlag og begreber«.

»Og når folk ikke længere selvangiver de oplysninger, der lægger til grund for skattebetalingen, jamen så giver det ikke mening at opretholde selvangivelsen og selvangivelses-begrebet, så det stopper her«, siger Karsten Lauritzen, der har flere ændringer på vej.

Fejl i de låste felter

Selv om langt de fleste indberetninger i vor tids digitale årsopgørelser, foregår automatisk kan der være fejl i dem.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men det er alt for svært for borgere og selvstændige erhvervsdrivende, at få ændret den slags fejl, mener ministeren.

De fleste felter er nemlig låst, fordi skattemyndighederne går ud fra som givet, at de automatiske indberetninger er korrekte og indiskutable.

I fremtiden får borgerne mulighed for at benytte en ny knap-funktion i årsopgørelsen digitale tast-selv-system, der tydeligt markerer, at feltet skal kontrolleres fordi, der kan være fejl i de indberettede oplysninger.

Samtidig får borgerne nu en helt ny klagemulighed, der knytter sig direkte til de digitale årsopgørelser.

For selv om om de fleste felter, som nævnt er låste, har skatteborgerne fortsat visse muligheder for at rette i deres fradrag, hvis de ændrer sig.

Digitale fælder afslører fradrags-fup

Men her har Skat nu lagt en række digitale fælder og stopklodser ind i tast-selv-funktionen for at forhindre fejl og fup med fradragene:

Klodserne blokerer helt automatisk borgernes muligheder for at gøre årsopgørelsen færdig, hvis rettelserne virker »ulogiske og usandsynlige«.

Har en borger eksempelvis givet sig selv et fradrag for en fredet ejendom, så bliver årsopgørelsen blokeret, hvis der slet ikke er registreret en fredet ejendom i borgerens navn.

Og blokeringen bliver først ophævet, når de ulogiske fradrag bliver rettet – eller når borgeren kontakter Skat og forklarer sig.

»Før i tiden måtte vi finde de fejlagtige årsopgørelser manuelt i kontrolarbejdet, når vi havde udbetalt skattepenge til borgerne. Nu fanger vi fejlene, allerede når de sker, og inden vi har udbetalt en krone. Det er intelligent kontrol ved fordøren«, lød meldingen fra Jørgen Wissing Jensen, kontorchef i Skats kundeservice, da Politiken omtalte sagen i marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Klag direkte til Landsskatteretten

Her lagde han ikke skjul på, at Skat havde store forventninger til det nye digitale redskab i fradragskontrollen.

Men at blokere folks årsopgørelser er med skatteministerens ord »så vidtgående et skridt«, at borgerne nu får mulighed for at klage direkte til Landsskatteretten, hvis de mener, at blokeringen er urimelig og uberettiget.

»Når der sker fejl, og det gør der enkelte gange, så er det vigtigt at vi som borgere kan reagere og at vi kan få andre øjne til at se på sagen«, siger ministeren.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce