Foto: LEHMANN MARTIN
Virksomheder

Københavnske politikere om metro-tilladelse: Det lyder mærkeligt

Metroselskabet havde allerede læst notat, da det ansøgte om at udvide arbejdstider.

Virksomheder

Det er meget kritisabelt, at Metroselskabet selv var med til at formulere det notat, som gav selskabet lov til at bore og banke aften og nat i København.

Det siger Jakob Næsager, der er gruppeformand for de konservative på Københavns Rådhus, efter Politiken har afsløret, at Metroselskabet allerede var involveret, da det i foråret ansøgte Københavns og Frederiksberg kommuner om at udvide arbejdstiderne.

»Det her er noget rod og er meget kritisabelt«, siger Jakob Næsager.

»Det er helt nyt, at metroselskabet har været med til at formulere det. Mit budskab er, at det er meget svært for mig at se, hvor metroselskabet slutter, og hvornår kommunen begynder. Det væver sig ind i hinanden, og det gør det meget problematisk, at kommunen har to kasketter på. Nemlig både en ejerkasket og en myndighedskasket«.

Søgte tre uger efter
Morten Kabell, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, er skeptisk over for Metroselskabets involvering.

»Det er godt nok uigennemskueligt. Det ser mærkeligt ud«, siger Morten Kabell.

Metroselskabet søgte 29. april de to kommuner og staten om tilladelse til at udvide arbejdstiden på samtlige byggepladser.

Men allerede tre uger forinden – 8. april – lavede parterne et udkast til VVM-notat, der konkluderede, at det udvidede byggeri juridisk kan gennemføres uden en ny vurdering af konsekvenserne for miljø og mennesker.

LÆS MERE

Søren Højgaard Mørup, der er professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, kalder det »meget kritisabelt«, at myndighederne ikke afventede en formel henvendelse fra Metroselskabet, før de udarbejdede notatet, og at udkastet blev udvekslet med Metroselskabet.

Kræver svar fra borgmester
Morten Kabell vil gerne vide mere, om hvad der er normal praksis.

»Vi skal vide, hvad der er foregået, og om det er inden for skiven af, hvad der er normal praksis, for jeg må sige, at jeg er skeptisk«, siger han.

»Spørgsmålet er, hvor meget snakker man normalt med en bygherre, for der er ingen tvivl om, at det er kommunens pligt at lave vejledning til bygherre, når de ringer og spørger om noget. Det skal vi gøre, uanset om det er metroselskabet eller en stor entreprenør eller den lille håndværksmester«.

Carl Christian Ebbesen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti, kræver, at teknik- og miljøborgmesteren samt overborgmesteren kommer på banen.

»Eksperterne siger, at det ikke er inden for rammerne, og så må jeg forlange som borgerrepræsentant at få svar på, om man har fulgt de regler og procedurer, der er. Jeg vil ikke være med til, at Københavns Kommune ikke overholder de procedurer og regler, der er, for at give tilladelser«, siger han.

Overborgmester Frank Jensen (S) har ikke ønsket at stille op til interview. Istedet siger direktør i Københavns Kommunes økonomiforvaltning, Anne Skovbro, at der ikke er noget usædvanligt i, at kommunen og Metroselskabet drøfter sagen, før ansøgningen afleveres.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce