Når man kommer i regering, må man rette ind efter lovforslag, der allerede er i proces, mener LA-ordfører Christina Egelund om ny PET-lov.
Foto: Jens Dresling

Når man kommer i regering, må man rette ind efter lovforslag, der allerede er i proces, mener LA-ordfører Christina Egelund om ny PET-lov.

Om Politiken

LA er modstander, men stemmer for PET-lov

I dag stemte LA for et forslag, der ifølge retsordfører Christina Egelund svækker retssikkerheden. Sådan er det at komme i regering, forklarer hun.

Om Politiken

Under førstebehandlingen i Folketingssalen var der ingen vaklen i Liberal Alliances kritik.

Sammen med blandt andre Enhedslisten var partiet arg modstander af forslaget om at fjerne Politiets Efterretningstjenestes pligt til systematisk at gennemgå dokumenter for at slette forældede oplysninger om personer. Det handlede om retssikkerhed, fastslog retsordfører Christina Egelund og gav ikke meget for Venstreregeringens argument om, at det var ressourcekrævende for PET systematisk at tjekke for forældede oplysninger.

»Liberal Alliance kan derfor på det foreliggende grundlag ikke støtte lovforslaget«, som hun fastslog i Folketingssalen.

Siden da er Liberal Alliance kommet i regering, og da forslaget mandag blev 3. behandlet, stemte Liberal Alliance for.

Christina Egelund, er du enig i det, du sagde under førstebehandlingen?

»Ja, det er jeg«.

Sådan fungerer teknikken i regering

Hvorfor stemmer I så for?

»Det er fordi, at sådan fungerer teknikken, når man går i regering. At så stemmer man selvfølgelig med regeringen i 3. behandlingen af lovforslag. Men min holdning til det lovforslag er fuldstændig den samme, som den var ved 1. behandlingen«.

Er det også dit indtryk, at resten af partiet har den holdning?

»Ja«.

Men er det ikke mærkeligt at skulle stemme for et forslag, som man synes svækker retssikkerheden?

»Det er jo sådan, at når man indgår i regering, så vedstår man sig arv og gæld i forhold til de to regeringspartnere, som man er på hold med. Og der er jo nogle verserende sager, hvor vi har haft en anden holdning end den daværende Venstreregering, og som nu skal føres til ende. Og i dem stemmer vi selvfølgelig med den regering, som vi selv er en del af. Pointen med det for os er, at fremadrettet vil vi have indflydelse på de lovforslag, som kommer fra regeringen. Og dermed vil vi selvfølgelig også være dem i regeringen, der i forhold til konkrete tilfælde vil stå fast på retssikkerheden for eksempel i den her type spørgsmål«.

Men i det her konkrete tilfælde giver I afkald på retssikkerheden og svækker den?

»Jamen i det konkrete vil det jo ikke ændre et komma, om vi stemmer for eller imod, for det er en sag fra før den nuværende regering blev dannet, og der var flertal for den før, fordi socialdemokraterne stemmer for. Så i det konkrete ændrer det ikke noget som helst. Den aftale var lavet. Det kan vi ikke ændre på. På samme måde som vi heller ikke kan ændre på andre aftaler, som er indgået før vores tid i regering.  Men vores holdning til den er den samme, som den har været hele tiden«.

Flertal før LA i regering

Men kunne det ikke lige så godt være sådan, at det var Venstre, der var nødt til at rette ind efter jer?

»Nej, det kan det ikke, for i det her konkrete tilfælde er det jo et lovforslag, som der er flertal for i Folketinget, og der har været flertal for, også før vi gik i regering«.

Det er ikke vedtaget før tredjebehandlingen?

»Nej, men det ændrer ikke ved, at det er en sag, som er verserende, og som der har været 1. behandling på, og som der ved 1. behandlingen var et flertal for«.

Hvad er det værste ved forslaget sådan retssikkerhedsmæssigt?

»Jeg synes ikke, det er et forslag, der er i den grove ende i forhold til retssikkerheden, men de ting, som jeg sagde om retssikkerheden i 1. behandlingen, står jeg fortsat ved, er min holdning«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Prøv at sætte flere ord på, hvordan det svækker retssikkerheden?

»Det er jo et spørgsmål om opbevaring af data, som jeg synes skulle have været skarpere. Det er jo det med, hvor længe PET opbevarer data og skal slette data, hvor jeg synes, man skulle have en skrappere  praksis, end det, der lægges op til. Det var vores holdning ved førstebehandlingen, og det er sådan set også vores holdning nu«, svarer Egelund.

Det sagde LA under 1. behandlingen

Under førstebehandlingen sagde hun følgende:

»PET har vidtgående beføjelser til at tilvejebringe data om personer, der ikke er mistænkt for overtrædelse af strafbare forhold, så længe oplysningerne kan have betydning for tjenestens virksomhed eller er nødvendige for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver. Deraf bør der følge en skærpet sikring af borgernes retssikkerhed, i forhold til at man ikke optræder i registre hos PET i længere tid, end det er nødvendigt. Derfor bør der holdes fast i princippet om, at PET også fremover skal slette personoplysninger, der ikke er nødvendige for PET's arbejde«.

Og hun tilføjede:

»Så argumenteres der ud fra en logik om, at det er ressourcekrævende for PET at slette unødvendige data. Jo, men helt ærligt, vi kan ikke, og vi skal ikke gøre retssikkerheden op i et spørgsmål om, at det er besværligt eller byrdetungt for myndighederne at håndhæve retssikkerheden«.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce