Få mere ud af dit abonnement på Politiken

Vi har indgået partnerskaber med en række butikker og webshops, som har et udvalg, der ikke er til at modstå. Vi sørger for, at du som abonnent på Politiken kan handle med rabat hos dem. Det kræver blot, at du logger ind hos Plus, og derefter får udleveret et særligt link, en rabatkode eller blot viser dit Pluskort. Hvordan du får rabatten fremgår af den enkelte artikel.


Her er alle vores partnere (udover ca. 75 museer landet over)


Politiken Plus Nyhedsbrev


Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked om nyeste varer, arrangementer, rejser og partnerskaber leveret et par gange om ugen.

Ved tilmelding accepterer du, at Politiken opretter et Medielogin til dig, såfremt du ikke har et.
Læs vores privatlivspolitik.

Der opstod en uventet fejl. Prøv venligst igen senere, eller kontakt os direkte.

Den indtastede e-mail er ikke gyldig.

Politiken Plus Nyhedsbrev

Tak for din tilmelding!
Hvis ikke du har et Medielogin, har vi oprettet ét til dig og samtidig sendt dig en email.

POLITIKEN PLUS
Rådhuspladsen 37
1785 København V.
telefon 70 15 85 15, ring man-fredag 9-16.

JP/Politikens Hus A/S
cvr. nr. 26 93 36 76
email plus@pol.dk
web politiken.dk/plus
følg os på facebook