Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Danmark falder fra en 2. plads til en 3. plads på verdens lykkebarometer. Faldet er mere drastisk, end det lyder.
Foto: Martin Bubandt

Danmark falder fra en 2. plads til en 3. plads på verdens lykkebarometer. Faldet er mere drastisk, end det lyder.

Ramt af livet

Danskernes lykke falder drastisk

Danmark ligger stadig højt på verdens lykkebarometer, men vi er blevet markant mindre lykkelige siden den første internationale lykkemåling kom i 2006. Øget mental mistrivsel er hovedårsagen.

Ramt af livet

Danmark er nu blot det 3. lykkeligste land i verden. Det viser den årlige lykkemåling fra FN, som siden 2006 har målt lykkeniveauet hos klodens borgere i 156 forskellige lande. Sidste år var vi nummer to, og i de første år lå vi på en klar 1. plads.

Selv om det naturligvis er flot at ligge nummer 3 i verden, så dækker faldet over en temmelig dramatisk udvikling. Det påpeger analytiker ved den danske tænketank The Happiness Research Institute Michael Birkjær.

»Mens vi i de første år lå temmelig langt foran de næste lande i top 5, så er vi så at sige raslet ned på deres niveau, og ser man på de faktiske tal, så er vi faldet med næsten et halvt point. Det er meget på en skala fra 0-10«, siger han med henvisning til, at Danmark ved den første måling i 2006 scorede 7,9 på lykkeskalaen, mens vi i 2018 ligger på 7,5.

Rapporten bygger på ét enkelt hovedspørgsmål, hvor respondenterne bliver bedt om at forestille sig en stige, hvor trin nummer 10 er det lykkeligste liv, de kan forestille sig, mens 0 er det mest ulykkelige. Hvor på stigen står de lige nu?

Ikke overraskende

I rapportens baggrundsdata findes analyser af, hvad der afgør lykkeniveauet i de enkelte lande. For Danmark og andre vestlige landes vedkommende er niveauet af mental mistrivsel den absolut mest afgørende faktor. Det betyder væsentligt mere end fattigdom, arbejdsløshed og fysisk sygdom.

»Derfor er det heller ikke overraskende, at lykkeniveauet er faldet så meget i Danmark. De seneste år har undersøgelse efter undersøgelse påvist, at flere og flere danskere kæmper med psykiske problemer«, påpeger Michael Birkjær og henviser blandt andet til den nyligt offentliggjorte nationale sundhedsprofil for 2017, som viser, at 13,2 procent af befolkningen har et dårligt mentalt helbred.

»Man kan faktisk bedst sammenligne det, der sker herhjemme, med det, der foregår i USA«, forklarer Michael Birkjær.

»USA bliver internationalt brugt som et skrækeksempel. Det er nok kun, fordi Danmark er så lille et land og fordi, vi stadig ligger i top 5, at mange ikke har fået øje på den negative udvikling i Danmark«.

I 2006, hvor de første data stammer fra, var amerikanernes lykkeniveau en lille smule højere end det, vi har i Danmark i dag. Det lå på 7,6 på stigen. I dag er det faldet til 6,9, hvilket placerer USA på en 18. plads i verden.

»Også her er det mental mistrivsel, der er hovedårsagen. Før i tiden så man en klar sammenhæng mellem økonomisk velstand og befolkningens lykkeniveau i et givent land, men i dag er amerikanerne i gennemsnit rigere, end de var tidligere. Alligevel er lykkeniveauet ikke fulgt med - tværtimod. Uligheden er blevet større, så man ser flere, der placerer sig selv på de øverste trin på stigen, men endnu flere, der placerer sig på de nederste trin. Samlet set giver det et markant fald i lykkeniveauet. Det er den samme udvikling, vi ser i Danmark«.

Ifølge Michael Birkjær viser undersøgelser, at der er god ræson - også økonomisk - i at sætte ind over for mental mistrivsel. Mentale sundhedsproblemer koster i OECD-landene gennemsnitligt hele 5 procent af BNP, og beregninger viser, at for hver 1 dollar, der investeres i behandling af depression, vindes 2,5 dollars på genskabt produktivitet, fortæller han.

»I Storbritannien har man på baggrund af økonomiske beregninger indført gratis terapi til mennesker med angst og depression, idet man forventer, at investeringen vil komme positivt igen, når færre sygemeldes og bliver uarbejdsdygtige. Det kunne man godt skele til i Danmark«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce