VANDSTAND. Til efteråret vender vandet tilbage til den gamle Filsø.
Foto: Thomas Skjold/ Destination Vestjylland

VANDSTAND. Til efteråret vender vandet tilbage til den gamle Filsø.

Ferie i Danmark

Gendannet sø bliver turistattraktion

Til efteråret genoprettes en stor del af Filsø, som bliver landets sjettestørste.

Ferie i Danmark

Selv om regnen siler ned, risikerer man højst at blive gennemblødt, også selv om man går på en gammel søbund. Til efteråret er gummistøvler og regnfrakke imidlertid ikke nok til at holde vandet ude, for så vil den gennemsnitlige vandstand nemlig være 1,1 meter og på visse steder helt op til 2,5 meter.

LÆS OGSÅ Stedet er Filsø sydøst for Henne Strand i Varde Kommune. Afvandingen af søen blev påbegyndt i slutningen af 1800-tallet og tog især fart i begyndelsen af 1900-tallet. Inden dræningen vrimlede området med sjældne fugle som brushane og sortterne, og sommerfuglen svalehalen havde sit sidste danske levested i området. Danmarks Naturfredningsforening har siden 1941 kaldt afvandingen af Filsø for danmarksrekord i naturødelæggelse. »Omkring oktober skulle cirka 915 hektarer igen stå under vand. Gendannelsen sker ved at lukke for tre pumpestationer, fjerne digerne omkring søen og fylde afvandingskanalerne til«, fortæller kultur- og naturformidler fra Nymindegab Museum Merete Vigen Hansen, mens hun står på Kløvbakke og peger på resterne af Filsø, som hun kalder Fidde Sø, og Søvig Sund, og som tilsammen kun udgør 90 hektarer.

»Det samlede naturareal bliver på 2.326 hektarer, for der bliver også arealer, hvor for eksempel kronvildt og gæs kan søge føde. I den nye Filsø vil der også være en række rævesikre småøer og holme, hvor fugle kan yngle i sikkerhed«, siger hun.

Sjældne fugle returnerer

Når Filsø bliver genskabt, skyldes det Aage V. Jensen Naturfond, hvis primære formål er at yde støtte til naturbevaring og dyrebeskyttelse. Naturfonden købte arealet i 2010 af godset Fiil-Sø A/S, og de sidste kartofler blev hyppet, og den sidste korn blev høstet i efteråret. Når Filsø genopstår, bliver det med en mosaik af rørsumpe, våde enge og græsarealer.

LÆS OGSÅ Grusvejen, som skærer sig midt igennem det afvandede areal, hæves, så fremtidige besøgende på gåben eller cykel kan komme tørskoet over. Merete Vigen Hansen fortæller, at de nye ejere vil prioritere publikums adgang til det nye naturparadis højt. »Fugletårne vil blive opsat på strategisk rigtige steder, og ifølge planerne etableres der en gang- og cykelsti rundt om hele området. Den nye Filsø og de omkringliggende arealer skal være en oplevelse for både turister og fastboende«, siger hun.Også i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) glæder man sig over genopretningen.

»En lang række fuglearter vil kunne vende tilbage og yngle efter omkring 70 års fravær. Det gælder sjældne og truede arter som hedehøgen, tinksmeden og den plettede rørvagtel. Også den store kobbersneppe, sortternen og brushanen vil få bedre levevilkår efter naturgenopretningen«, sagde DOF’s daværende formand, Christian Hjorth, da Aage V. Jensen Naturfonden købte området og tilføjede:

»Rørdrummen vil helt sikkert få en optimal yngleplads, og hvem ved, om skestorken vil etablere sin fjerde danske koloni på en af den halve snes småøer, der vil blive etableret i søen«.


I træktiderne ventes ligeledes store flokke af kortnæbbede gæs, grågæs, hjejler og svaner at slå sig ned i længere tid i området, der ligger centralt på trækruten langs Vestkysten. Og søen med dens sumpe og enge vil komme til at byde på optimale fourageringsmuligheder for ænder, ligesom skarerne af vandfugle vil betyde, at rovfugle indfinder sig.

FØLGTuren Går Til på Facebook

Politiken var inviteret af Destination Sydvestjylland.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce