Hug. Både i Sverige og Danmark bliver der arbejdet på at få tyskere og hollandære til at komme på fiskeferie.
Foto: crisod/istockphoto.com

Hug. Både i Sverige og Danmark bliver der arbejdet på at få tyskere og hollandære til at komme på fiskeferie.

Temarejser

Glubsk rovfisk skal få turister til Sjælland

Der er kæmpe potentiale i fisketurisme på både Sjælland og i Sydsverige.

Temarejser

Gedden gemmer sig bag vandplanter, siv eller nedsunkne træstammer. Skyder så frem som en torpedo og hakker det skarpe gebis i sit bytte med et hug, der er voldsomt, vildt og tungt.

Det scenarie er så eftertragtet en oplevelse, at lystfiskere tager på ferie alene for at fiske gedder. Et glubsk, grågrønt monster, der herhjemme kan vej helt op til 25 kilo og måle 150 centimeter.

Og så har gedden desuden et kæmpepotentiale som turistmagnet. For der er nemlig penge i fisketurisme.

Det fortæller Gordon P. Henriksen, der er projektleder og kommunikationsansvarlig for Fishing Zealand – et projekt, som er i gangsat af Danmarks Sportfiskerforbund og adskillige kommuner på Sjælland. Målet er at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre fiskemulighederne i hele regionen.

»Der er simpelthen så mange penge i fisketurisme. Derfor investerer vi i at få udenlandske lystfiskere til at komme hertil«, siger Gordon P. Henriksen.

Han fortæller, at en analyse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 viste, at der årligt omsættes for 2,9 milliarder kroner i fiskegrej, fiskebåde, restaurantbesøg og overnatninger i forbindelse med lystfiskeri herhjemme.

Skøre hollændere

Fishing Zealand blev officielt søsat i september sidste år. Projektet er finansieret af de kommuner, der indtil videre er gået ind i projektet, samt midler fra EU. Gordon P. Henriksens job er blandt andet at stå for markedsføring og hjælpe campingpladser, kroer eller andre, der gerne vil trække de pengestærke lystfiskerturister til.

»De skal måske vide, at turisterne har brug for tørrestativer til deres waders, og de gerne vil have serveret morgenmad tidligt, når de skal ud«, siger Gordon P. Henriksen, der oplever, at turistkontorerne rundt omkring sjældent har mulighed for at hjælpe deres samarbejdspartnere med den slags specialviden.

Det handler selvfølgelig ikke kun om gedder. For udenlandske lystfiskerturister er eksempelvis også makrelfiskeriet ved Sjællands Odde og havørrederne langs kysterne en potentiel attraktion. Men Sjælland kan noget på geddefronten, der eksempelvis kan lokke hollændere hele vejen herop. De kommer til Sydsjælland for at fiske brakvandsgedder i Præstø Bugt, Stege Bugt og Stege Nor.

»De er besat af geddefiskeri. De kommer måske fem dage ad gangen. Lejer både, bor på hotel og spiser på restaurant«, fortæller projektlederen om det specielle fiskeri.

»Det foregår på lavt vand med klar sigtbarhed. Lystfiskerne kan se fiskene hugge - det tiltrækker de macho- og adrenalin-søgende geddefiskere«, siger Gordon P. Henriksen, der har hørt fra de lokale i området, at Fishing Zealands arbejde allerede har fået flere turister til at komme til.

Sverige satser også

Også i Sydsverige skal gedden få turister på krogen.

Siden 2011 har projektet Leader Linné med finansiering fra kommuner, stat og EU arbejdet på at udvikle de smålandske landsbysamfund. Et af midlerne er at trække nogle af EU's 50 millioner lystfiskere til områdets søer, der er berømte for deres fornemme gedde-bestande.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det projekt er Mikael Eriksson en del af. Han har tidligere arbejdet som fiskeguide i blandt andet Argentina og USA. Og nu skal han promovere de sydsvenske søer og åer.

»Vi har eminent geddefiskeri. Det er nemt at komme hertil. Der er ikke særlig mange, der fisker i vores søer, så du får dem næsten for dig selv. Og så koster et fiskekort for en dag ikke mere end en burger«, fortæller Mikael Eriksson, der er konsulent med mange af de samme opgaver som Gordon P. Henriksen.

Foto: Sune Højrup Bencke

Mikael Eriksson tager blandt andet rundt til forskellige firmaer, det kan være vandrehjem, konferencecentre eller lokale fiskeforeninger for at hjælpe dem med at udvikle deres potentiale. Han samarbejder desuden med VisitSweden og lokale turistbureauer. Og så har Mikael Eriksson udviklet en app, Fish Kingdom, der skal forenkle fiskeriet i Småland ved, at flere forskellige søer kan fiskes på et samlet fiskekort. På et år er appen blevet hentet 10.000 gange.

Et af de steder, som Mikael Eriksson har hjulpet, er Hjortseryd Konferens & Vildmark, hvor restaurerede fiskehytter og en stor geddesø med fisk i rekordstørrelse kan lejes eksklusivt. En dags fiskeri for tre personer, hvor man har en hel sø og alle gedderne for sig selv, koster lige under 1.000 danske kroner.

Det overordnede mål er at have fordoblet antallet af besøgende lystfiskere i 2020, fortæller Mikael Eriksson. Hovedmålgrupperne er danskere, tyskere og hollændere.

Der er penge i gedder

Gordon P. Henriksen vil også meget gerne have, at den næste analyse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af lystfiskeres forbrug i Danmark, er højere end de 2,9 milliarder i 2010.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men for ham er Fishing Zealand i lige så høj grad et projekt, der skal være med til at sikre miljøet og pleje bestanden af fisk. For lystfiskerturisterne kommer kun, hvis fiskeriet er godt, og det er det kun, hvis der passes på fiskene og vandkvaliteten. Og penge til den slags må gerne komme fra besøgende lystfiskere.

»Turister og fiskevandspleje går hånd i hånd. Eksempelvis er bestanden af brakvandsgedder i dag kun omkring 1/30 del af, hvad den tidligere har været. Lige nu har vi fokus på brakvandspolitikken i Sydsjælland. Der skal være bedre opvækstmuligheder for gedderne og flere gydesteder, så gedderne kan reproducere sig selv. Der er derfor god grund til at prioritere og beskytte geddebestandene yderligere og fokusere på dem som en art, man primært fanger med fiskestang i stedet for garn«, siger Gordon P. Henriksen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce