Test dig selv: Er du dansk nok?

Her er et udpluk af de 200 spørgsmål som udlændinge i 2007 skulle besvare for at få dansk indfødsret.

Skriv til Politiken

Her er et udvalg af de spørgsmål, der fremover udgør en prøve, som man skal bestå for at få dansk indfødsret.

Prøven består af 40 spørgsmål. De fem vedrører aktuelle emner, mens de 35 øvrige spørgsmål udtrækkes af en pulje på 200 spørgsmål i 11 kategorier. Prøven er skriftlig og man får en time til rådighed. Opgaverne er multiople-choice og der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål.

For at bestå skal mindst 28 af de 40 spørgsmål være besvaret korrekt.

Svarene på de spørgsmål, vi har udplukket, kan læses her . Men inden du kigger, så læg skammen i skuffen og bekend følgende:

Hvis du skulle tage prøven i dag, tror du, at du ville blive dansker?

1. Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområde hører ikke under hjemmestyret?

A: Uddannelsesområdet

B: Sundhedsområdet

C: Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

2. Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?

A: Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger

B: Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en

sag ved domstolene

C: Grundloven sikrer alle ret til en bolig

3. Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,

A: så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres

B: hvis staten har godkendt religionen

C: helt uden nogen begrænsninger

4. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

A: i 1950’erne

B: i 1970’erne

C: i 1990’erne

5. Offentlighedsloven indeholder regler om,

A: at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove

B: borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige

myndigheder har liggende

C: ordensreglerne for ophold på offentlige områder

6. Hvem kan overvære retssager ved domstolene?

A: Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre

B: De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den

anklagede

C: Alle, der er godkendt af politiet

7. Var Vilhelm Hammershøi:

A: Kunstmaler

B: Videnskabsmand

C: Opdagelsesrejsende

8. Var Asger Jorn:

A: Opdagelsesrejsende

B: Videnskabsmand

C: Kunstmaler

9. Var Tycho Brahe:

A: Videnskabsmand

B: Kunstmaler

C: Forfatter

10. Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?

A: Ole Rømer

B: Tycho Brahe

C: Niels Bohr

11. Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?

A: 1972

B: 1985

C: 1997

12. Hvor stort er Danmarks areal?

A: ca. 43.000 km2

B: ca. 163.000 km2

C: ca. 283.000 km2

13. Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?

A: 850

B: 1536

C: 1760

14. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling i ca. 965?

A: At han indførte enevælden

B: At han tog på vikingetogt til England

C: At han indførte kristendommen

15. Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i1600-tallet?

A: Norge

B: Sverige

C: Finland

16. Hvornår blev enevælden indført i Danmark?

A: 1160

B: 1360

C: 1660

17. I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?

A: Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover

B: Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig

C: Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder

18. Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?

A: Vilhelm Bissen

B: C.W. Eckersberg

C: Bertel Thorvaldsen

19. Under 1. verdenskrig var Danmark?

A: Allieret med Tyskland

B: Allieret med Frankrig og Storbritannien

C: Neutralt

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

20. Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?

A: 1853

B: 1924

C: 1960

21. Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?

A: Afstemningen om EF-pakken

B: Afstemningen om EU’s østudvidelse

C: Afstemningen om December-pakken

22. Hvornår er grundloven senest blevet ændret?

A: 1849

B: 1901

C: 1953

23. En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?

A: Der skal mindst udpeges 10 ministre

B: Der skal udpeges 18 ministre

C: Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

24. Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?

A: 3

B: 14

C: 47

25. Hvor stor en del af alle beskæftigede arbejder i det offentlige, når man medtageralle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?

A: Omkring 5 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

B: Omkring 15 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

C: Omkring 30 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce