Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

FN: Flygtede irakere bør få opholdstilladelse

Socialdemokraterne er parat til at give afviste irakere en ny chance for at få lov til at blive i Danmark.

Internationalt

FN opfordrer Danmark og resten af Europa til at give irakiske flygtninge fra det centrale og sydlige Irak opholdstilladelse.

Situationen i disse områder af det krigshærgede land er nemlig præget af så meget vold og usikkerhed, at det kan være livsfarligt blot at opholde sig her.

Meldingen kommer fra FN’s Flygtningehøjkommissariat i en netop offentliggjort anbefaling – og det får nu Socialdemokraterne til at ændre holdning til spørgsmålet om den gruppe afviste irakere, som i årevis har boet på danske asylcentre.

»Min vurdering er, at sagerne skal genoptages, og ministeren skal have en meget god begrundelse for ikke at gøre det. De skal have genoptaget deres sager – ikke fordi de kommer fra Irak, men fordi situationen har ændret sig. Især dem fra sydlige og centrale Irak«, siger Lotte Bundsgaard, der så sent som i efteråret afviste at støtte et forslag fra resten af oppositionen om, at give irakerne i asylcentrene midlertidig opholdstilladelse.

Befolkningen er ubeskyttet
FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) beskriver i sin anbefaling, hvordan tilstandene i det centrale og sydlige Irak er præget af »ekstrem vold« og »udpræget ustabilitet« – og understreger, at den irakiske regering på nuværende tidspunkt langtfra er i stand til at beskytte befolkningen tilstrækkeligt.

I Danmark bliver der kun givet opholdstilladelse til irakere, som kan bevise, de er individuelt forfulgt. Men flygtningehøjkommissariat pointerer, at også irakerne, der ikke kan betragtes som flygtninge i traditionel forstand, bør tilbydes en »form for beskyttelse« – en humanitær opholdstilladelse eksempelvis.

»Siden vi i 2005 kom med vores seneste anbefalinger, er situationen i landet blevet meget værre. Vi anbefaler på det kraftigste ikke at sende mennesker til Syd- og Centralirak. Hvis de ikke allerede er flygtninge, kan de blive flygtninge i det tilfælde, at de vender tilbage – deres liv kan komme i fare«, siger UNHCR’s talsperson i Genève, William Spindler.

Direkte melding
Kim U. Kjær, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, understreger alvorligheden af anbefalingens ordlyd:

»Meget ofte er sådan nogle papirer fra UNHCR forsigtigt diplomatisk formuleret. Men det her er meget direkte og kontant. Det er jo ikke en fodformet humanitær tilkendegivelse fra en hattedame i Genève, det er grusom læsning og seriøst velunderbygget argumentation for, at de her mennesker skal have en opholdstilladelse«, siger han.

I Flygtningenævnet understreger sekretariatschef Stig Torp Henriksen, at nævnet følger situationen i Irak nøje. Men UNHCR’s anbefalinger vil ikke i sig selv få nævnet til at ændre praksis eller genoptage sager, der allerede er behandlet.

Flygtningenævnet kan da også kun give opholdstilladelse til personer, der er »konkret og individuelt« forfulgt. Politiken ville derfor gerne have haft lejlighed til at spørge integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) om, hvorfor Danmark ikke tilbyder de øvrige irakiske asylansøgere en humanitær opholdstilladelse, sådan som UNHCR anbefaler. Men ministeren var ikke at træffe i går.

Gennem sin presserådgiver siger hun i en kommentar:

»Det er det uafhængige Flygtningenævn, der har kompetencen i asylsager, og de seneste oplysninger fra UNHCR indgår, ligesom oplysninger fra andre internationale organer, i deres sagsbehandling«.

Flygtninge strømmer til Europa
På nuværende tidspunkt er i alt to millioner mennesker flygtet ud af Irak, og alene i 2006 forlod 480.000 irakere deres hjem. Den stigende vold i landet har derfor i løbet af det seneste år øget flygtningestrømmen fra Irak til Europa betydeligt. Og i Danmark kom den største gruppe asylansøgere da også sidste år fra Irak: 430 mennesker i alt.

De asylansøgere, som ikke kan få flygtningestatus i Danmark, bliver afvist – men kan ikke sendes retur med tvang. Derfor har flere af dem boet på asylcentrene i årevis, og Integrationsministeriet planlægger nu i samarbejde med organisationen Care4You at sende en gruppe afviste irakere på en kort rejse til det mere rolige Nordirak. Idéen er, at de får mulighed for selv at konstatere, om det er trygt at vende hjem igen.

UNHCR fraråder på det kraftigste at sende irakere fra det sydlige og centrale Irak til det kurdiske område i nord. Og generalsekretær i Care4You, Ann Schmidt, understreger da også, at de første seks irakere, der rejser til Nordirak, alle er kurdere. Hun siger:

»Der er tale om mennesker, der har rødder i det nordirakiske. Og vi ville ikke arrangere rejsen, hvis ikke det var sikkert og forsvarligt«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce