Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Statistik: Bådfolket stammer fra blot 7 lande

Gambia, et af Afrikas mindste lande, topper statistikken.

Internationalt

En kortlægning af bådflygtningenes oprindelsesland viser, at de – bortset fra et par hundrede – kommer fra 7 lande. Syrerne, der sidste år fyldte godt op, indtager nu mindre end hver tiende plads i bådene til Italien, viser opgørelsen fra årets første kvartal fra International Organization for Migration, IOM.

De øvrige bådflygtninge er fattige afrikanere, som i stort tal søger til Libyen, der trods flere års kaos og borgerkrig stadig er et velhavende land, der rangerer som nr. 55 på FN’s udviklingsindeks – foran f.eks. Rusland og EU-landet Bulgarien.

De afrikanske flygtninge kommer oprindelig fra lande syd for Sahara som ligger tæt på bunden i FN’s udviklingsindeks, der måler velfærden. Derudover er de meget forskellige.

Gambia, et af Afrikas mindste lande med 1,5 millioner indbyggere, topper listen over flygtningeproducenter. Præsident Yahya Jammeh har styret landet med jernhånd, siden kan kom til magten ved et kup for over 20 år siden. Modsat en del af naboerne er Gambia fattig på naturressourcer og brugbar landbrugsjord. Gambias absolut vigtigste eksportvare er jordnødder, men landbruget kan ikke skabe arbejde til den voksende befolkning.

Senegal fremstår som et demokratisk mønsterland, efter at det dominerende socialistiske parti tabte valget og accepterede nederlaget i 2000. Siden har magten skiftet flere gange, senest i 2012. Men fattigdom er udbredt.

Somalia har i årtier været et land i total opløsning med blodige borgerkrige, islamistisk magtovertagelse, terror og piratvæsen. En internationalt anerkendt regering har siden 2012 forsøgt at få styr på landet, men der er langt igen.

Syrien er kilden til den værste flygtningekatastrofe siden Anden Verdenskrig, men langt de fleste – 8 millioner – bliver i landet som internt fordrevne. Andre 4 millioner er flygtet til nabolandene. Relativt få søger videre til Europa, og trafikken via Libyen og Middelhavet er stort set standset.

Mali er et af verdens fattigste lande, der kæmper politisk for at komme på fode igen efter et militærkup i 2012 og en islamistisk domineret opstand, der blev nedkæmpet af vestlige, herunder danske, styrker. Der kan stadig bryde uroligheder ud i den nordlige del af landet.

Eritrea kaldes ofte Afrikas Nordkorea på grund af det ekstremt lukkede og hårdhændede styre. En strøm af flygtninge fra Eritrea til Danmark fik sidste år Udlændingestyrelsen til at foranstalte en undersøgelse, der viste, at forholdene dog ikke er så slemme, at det giver grundlag for asyl i Danmark. Udlændingestyrelsen står ret alene med den vurdering. Internationale organisationer har undsagt konklusionerne, og centrale kilder i rapporten har trukket deres medvirken tilbage.

Nigeria er Afrikas største økonomi, der har udviklet sig hastigt, men det er stort set kun den relativt velhavende elite og middelklasse i den sydlige og overvejende kristne del af landet, der har fået gavn af olieindtægterne. Den nordlige, overvejende muslimske del sidder fast i fattigdom og underudvikling, og terrorgruppen Boko Harams hærgen er kommet til. Men det er et demokratisk land. Tidligere præsident Goodluck Jonathan trak sig fra magten, da han tabte valget i marts.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce