notatet. Det er meget vanskeligt at forestille sig, at et notat om Grækenlands exit fra EU, er blevet lækket uden den tyske finansminister Wolfgang Schäubles viden og accept.
Foto: Markus Schreiber

notatet. Det er meget vanskeligt at forestille sig, at et notat om Grækenlands exit fra EU, er blevet lækket uden den tyske finansminister Wolfgang Schäubles viden og accept.

Internationalt

Har tyskerne ødelagt euroen?

Euroen var tænkt som en union, men er måske blot et fastkurssamarbejde.

Internationalt

Det er åbenbart, at græske regeringer – ikke mindst den seneste under ministerpræsident Alexis Tsipras – har udfordret og undermineret eurovalutaunionen.

Først med udsigt til et møde mellem stats- og regeringscheferne med vilkårene for græsk udtræden – udsmidning – af euroen som eneste dagsordenspunkt blev det muligt at forhandle og diktere en plan for græsk forbliven i euroen.

Hvorefter Tsipras’ forhandlinger om græsk efterlevelse af eurolandenes krav har fulgt den sædvanlige amokforløbsagtige græske drejebog, til kort før den sidste frist er rindet ud – og efter.

Reformerne skal bane vej for nye lån til det kriseramte land. Premierminister Alexis Tsipras opfordrede i en tale inden afstemningen medlemmerne af parlamentet til at stemme for pakken, som han tidligere på ugen fik forhandlet hjem med Grækenlands kreditorer i Bruxelles. Og opfordringen gav pote. 229 parlamentsmedlemmer stemte for de fire love, 64 stemte imod, seks undlod at stemme og en var fraværende. Kilde: Ritzau

Den græske regering har i den grad udfordret – og udfordrer – de allertungeste europolitikeres troværdighed. Hvis den tyske forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident François Hollande føler sig trukket rundt ved næsen i en græsk arena, er der ikke noget at sige til det.

Men en ting er, hvad de politiske ledere for 11 millioner grækere, der præsterer 1,2 procent af bruttonationalproduktet i EU, gør.

Noget helt andet er, hvad en af de allermest centrale tyske politikere har spillet ud med under de spegede forhandlinger med grækerne.

Bekvem trussel kan skade meget

Tsipras’ tidligere finansminister Yanis Varoufakis, der har gjort sit for at skærpe den græske krise og destabilisere eurounionen, har fra start til slut af sin korte ministerkarriere hævdet, at Tyskland – helt tilbage fra før det venstreorienterede Syriza dannede regering – har haft en eneste dagsorden: At Grækenland skulle smides ud af eurosamarbejdet.

Det er i sagens natur vanskeligt at påvise, men mistanken deles af mange prominente personer, deriblandt USA’s tidligere finansminister Timothy Geithner.

Hvad der derimod ligger fast er, at der under den sidste del af de i høj grad dikterede forhandlinger blev lækket et notat fra det tyske finansministerium om græsk udtræden af eurovalutaunionen.

Det er meget vanskeligt at forestille sig, at sådan et notat er blevet lækket uden den tyske finansminister Wolfgang Schäubles viden og accept. Notatet lægger op til en løsning, hvor det gældsplagede Grækenland i en femårsperiode træder midlertidigt ud af eurosamarbejdet.

I løbet af de år skulle landet så gennemføre de nødvendige reformer for at øge beskatningsgrundlaget, øge arbejdsudbuddet og skære i de offentlige udgifter.

Uudtalt ligger det også som en del af planen, at en nyetableret græsk drakme ville blive skrevet voldsomt ned i værdi i forhold til euroen.

Det betyder, at Grækenland ved en genindtræden i euroen efter fem år ville genstarte i unionen med en helt anden konkurrenceevne, end tilfældet er i dag for det aktuelt ineffektive og korrupte land.

Forslag af voldsom karakter

Det har i sagens natur været bekvemt at lade sådan et notat sive til medierne og offentligheden i sidste fase af det tumultariske forløb med de obsternasige græske ledere. Det er nemlig en stor kanon, Schäuble dermed har fyret af.

Udtræden af eurovalutaunionen indebærer, at den græske nationalbank mister adgang til et program for tilførsel af akut likviditet under Den Europæiske Centralbank.

Samtidig vil den græske centralbank træde ud af transaktionssystemet Transfer 2, der afvikler og clearer betalinger lande imellem.

Grækenland importerer store dele af de fødevarer, indbyggerne fortærer, og en stor del af den energi, der går til erhverv, varme og el.

Så et forslag om euroudtræden er af voldsom karakter. Især når det kommer fra det tyske finansministerium i stedet for fra forhandlingsudfordrende græske politikere.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Truslen kan destabilisere euroen

Men truslen fra Schäubles ministerium har en bagside.

Hele ideen har været, at man kun kan træde ind i euroen – ikke ud. Er man inde, har tanken været, er der kun én løsning på økonomiske problemer, nemlig konvergens i retning af de førende økonomier i euroen.

Løsningen på for svage offentlige finanser er besparelser. Og for svag konkurrenceevne skal løses med effektiviseringer og reformer, der øger produktiviteten.

Det har ført til, at rentespændet for svage økonomier har nærmet sig tysk niveau før krisen. Men med en tysk åbning for midlertidig udtræden for et land i knibe, kan finansmarkederne komme til at se eurounionen som et frivilligt fastkurssamarbejde, hvor lande i problemer kan træde ud, devaluere og træde ind igen.

Får finansmarkederne den anskuelse, vil de svagere økonomier igen få et renteniveau, der modsvarer landenes egne mere eller mindre vakkelvorne økonomi.

Ikke underligt, at EU-kommissær for økonomi, Pierre Moscovici, har lagt markant afstand til den tyske plan.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce