FAKTA: Hvad vil en nedsmeltning betyde, og hvor farligt er udslip?

Politiken.dk giver svar på spørgsmål om atomkatastrofen i Japan.

Internationalt

To kernekraftværker i Japan med i alt 10 reaktorer volder de japanske myndigheder problemer efter fredagens jordskælv og tsunami.

Myndighederne forsøger at nedkøle tre reaktorer, der har vist tegn på nedsmeltning.

Men hvad vil en nedsmeltning betyde, og hvor farlig er et eventuelt udslip?

Politiken.dk giver - med afsæt i Beredskabsstyrelsen oplysninger - dig her de 9 vigtigste spørgsmål og svar.

Hvor stor er risikoen for danskere, der opholder sig i Japan eller andre steder i Asien? De to atomkraftværker ligger 250 kilometer nord for hovedstaden Tokyo. Befolkningen er evakueret indenfor en radius af 10 kilometer fra det ene atomkraftværk - Fukushima Daini-værket - og 20 kilometer fra det andet - Fukushima Daiichi-værket.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at der ingen risiko er, hvis man opholder sig andre steder i Japan, ligesom det heller ikke er farligt at opholde sig andre steder i Asien.

LÆS ARTIKEL

Hvad skyldes de store eksplosioner, som man har set?
Eksplosionerne skyldes antændelse af en brint/ilt blanding, som er dannet i reaktoren. Eksplosionerne er ikke sket i selve kernen eller i reaktorindeslutningen, og der er ikke meldt om skader på selve indeslutningen af reaktorkernerne.

Selve reaktorkernen kan slet ikke eksplodere, men kernen kan blive beskadiget ved en eksplosion. Og derved er der risiko for, at der kan ske et udslip.

Kernerne er ikke blevet beskadiget som følge af de to eksplosioner, som er forekommet på Fukushima-værket.

Hvorfor slipper der så radioaktiv stråling ud?
Da tsunamien ramte, blev hovedstrømsforsyningen og nødgeneratorer sat ud af drift.

Det betyder, at den damp, der er med til at producere el i kraftværkerne, ikke kunne køles ned af det dertil indrettede kølesystem.

Medmindre dampen køles ned, bliver varmen i reaktoren så høj, at reaktorkernen kan begynde at smelte. Fordi nødgeneratorerne var sat ud af spil, da tsunamien ramte, har man afkølet kernen med havvand og grundstoffet bor, som hæmmer kernereaktionerne.

Denne afkøling har ikke været effektiv nok, så dampen i reaktorkernen er blevet for varm. For at lette trykket i reaktoren har man ladet små mængder radioaktiv damp slippe ud. Man kan sammenligne det med at løfte låget på en gryde kogende vand.

En kontrolleret frigivelse af damp, der indeholder radioaktive stoffer, vil have en meget lille eller slet ingen effekt på mennesker og miljø.

For eksempel kunne udstyr på det amerikanske krigsskib Ronald Reagan ifølge The New York Times måle luftbåren atomstråling, da skibet sejlede i farvand cirka 160 kilometer fra Fukushima-værkerne. Værdierne var dog meget lave.

LÆS ARTIKEL

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hvad kan der ske, hvis nedkølingen af reaktorkernen svigter?
I værste fald fører det til, at temperaturen i reaktorkernen stiger så meget, at der sker en nedsmeltning af reaktorkernen.

En nedsmeltning indebærer, at uranet i reaktorkernen bliver så varmt, at dele eller hele reaktorkernen smelter til en højradioaktiv masse og synker ned i bunden af reaktorens indeslutning. Det kunne ske, hvis kølingen stopper. En nedsmeltning betyder ikke i sig selv, at radioaktive stoffer slipper ud i luften, så længe reaktorens betonindeslutning er intakt.

Hvad hvis situationen forværres?
Hvis der ikke kommer tjek på nedkølingen af reaktorene, kan man ikke udelukke muligheden for et større udslip. I så fald vil befolkningen i det berørte område om muligt blive evakueret før udslippet. Eller man vil anbefale befolkningen at opholde sig indendørs eventuelt kombineret med indtagelse af jodtabletter, hvis udslippet formodes at indeholde radioaktivt jod.

SE ANALYSE

Fukushimaværket giver anledning til bekymring hos de hårdt prøvede japanere. Kilde: Politiken.tv/Reuters

Radioaktiv jod optages i skjoldbruskkirtlen. For at forhindre eller begrænse dette, kan myndighederne uddele jodtabletter med stabilt jod, der optages i skjoldbruskkirtlen. På den måde fyldes skjoldbruskkirtlen med uskadeligt jod.

Hvor stort et område vil blive påvirket af et eventuelt udslip?
Det afhænger af, hvor meget radioaktivt materiale, der slipper ud, hvor højt op i luften, det kommer op, hvilken vindretning, der er tale om, og om det regner, når en eventuel sky passerer. Et stort udslip kan i værste fald sprede sig over mange hundrede kilometer.

Efter de nuværende oplysninger er der dog ifølge Beredsskabsstyrelsen intet, der tyder på, at et sådant udslip skulle finde sted.

Kan der ske et uheld som det i Tjernobyl på et japansk kernekraftværk?
Nej. På det russiske atomkræftværk i Tjernobyl brugte man nemlig grafit (kul, red.) hvorimod man på værkerne i Japan bruger vand til at holde værkerne i gang. Grafit kan i modsætning til vand brænde, og ved tilfældet i Rusland brændte reaktoren i 10 dage efter at være udsat for eksplosioner. I de 10 dage kunne radioaktive stoffer i reaktoren slippe ud i luften og bæres med vinden til store områder.

LÆS ARTIKEL

Vil et eventuelt udslip i Japan kunne mærkes i Danmark?
Nej, det er helt udelukket, mener Beredsskabsstyrelsen. Afhængigt af vejrforholdene vil man kunne måle meget lave koncentrationer af visse radioaktive stoffer med følsomme måleinstrumenter. Det vil på ingen måde udgøre en sundhedsmæssig eller miljømæssig risiko.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hvad sker der, hvis radioaktive stoffer ender i havet? Kunne det blive optaget i fisk, som eksporteres til Danmark?

Hvis et eventuelt udslip ender i havet, vil der ske en meget stor fortynding. Det betyder, at koncentrationen af radioaktive stoffer i fisk ikke kan forventes at udgøre nogen sundhedsmæssig risiko.

LÆS ALLE SPØRSGSMÅL OG SVAR Beredskabsstyrelsens hjemmeside (eksternt link)

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce