Forkert. Det var ikke korrekt, da EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde, at grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige har kostet 300 millioner euro ind til videre.
Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Forkert. Det var ikke korrekt, da EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde, at grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige har kostet 300 millioner euro ind til videre.

Internationalt

EU-formand bruger forkerte tal om dansk grænsekontrol

Juncker bruger Danmark som eksempel på dyr grænsekontrol, men tallet er forkert.

Internationalt

Det er dyrt at forhindre den fri bevægelighed omkring Danmark - men ikke nær så dyrt, som EU-kommissionens formand lod forstå i en dundertale, han holdt tidligere i dag.

Jean-Claude Juncker advarede i sin tale om, at det vil føre til uoverskuelighed arbejdsløshed, hvis der kommer for meget intern grænsekontrol i Europa. Her brugte han Danmark som eksempel og sagde, at det ind til videre har kostet 300 millioner euro, at der er indført grænsekontrol ved Øresund.

Han pegede desuden på, at det koster 90 millioner euro, at der er indført kontrol mellem Danmark og Tyskland.

Men det passer ikke.

Juncker har tallene fra en artikel i den tyske avis Frankfurter Algemeine Zeitung, oplyser en af hans talspersoner. Tallene i artiklen kommer fra den danske tænketank Cepos, som har foretaget beregninger for den tyske avis på, hvad den årlige omkostning til grænsekontrol mellem Danmark og Sverige er.

De tal, som kommissionsformanden refererer til, er dog ikke korrekte i sammenhængen, oplyser Cepos.

Det rette tal er halvt så stort

»Juncker har sagt, at det har kostet 300 millioner euro ind til videre. Det er misforstået. Det er den årlige omkostning til grænsekontrol, vi har regnet på – ikke, hvad det ind til videre har kostet«, siger Otto Brøns-Petersen, der er analysechef i Cepos.

Desuden er der en anden fejl i brugen af tallet:

»Beregningen er foretaget ud fra en forudsætning om, at der er grænsekontrol begge veje, og i dag er der kun grænsekontrol den ene vej. Det betyder, at tallet reelt er det halve – altså 150 millioner euro«, siger Otto Brøns-Petersen.

LÆS ARTIKLEN

Cepos’ estimat over omkostningerne bygger på en beregning over, hvor mange grænsepassager der er over Øresund. Tænketanken har dernæst set på, hvor meget de forventede forsinkelser koster ud fra almindelige trafikøkonomiske forudsætninger. DSB har sagt, at forsinkelserne på togdriften er på mellem 10 og 30 minutter. Cepos har forudsat forsinkelser på 10 minutter i snit.

Beregningerne indeholder alle passager til Sverige, det vil sige tog, færger og biler. De offentlige omkostninger til grænsekontrol er imidlertid ikke regnet med.

»Så det er vores bedste, forsigtige skud på, hvad det vil koste i forsinkelser for personer at lave grænsekontrol mellem Danmark og Sverige«, siger Otto Brøns-Petersen.

Eksemplet med Tyskland er også forkert

Cepos har desuden lavet et skøn for den tyske grænse, hvor omkostningerne vurderes at være på 90 millioner euro årligt.

»Men beregningen er lavet ud fra, at der indføres fuld grænsekontrol. Det er der ikke i øjeblikket, hvor det er stikprøveagtigt«, siger Otto Brøns-Petersen.

»Jeg deler Junckers bekymring for, at der bliver indført grænsekontrol. Men det er på den lange bane. Ind til videre har den midlertidige kontrol ikke haft økonomiske konsekvenser af stor betydning«, siger Otto Brøns-Petersen.

Adspurgt om tallene oplyser Junckers talsperson over for journalister i Bruxelles, at »det er vigtigt at understrege, at formanden først og fremmest indtog et politisk standpunkt om omkostningerne ved at indføre grænsekontrol«.

Redaktionen anbefaler:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce