Her er den britiske aftale med EU

Se 5 af de vigtigste dele af aftalen om Storbritanniens fremtidige medlemskab.

Internationalt

Her er hovedelementerne i den britiske aftale.

Traktatændringer

Næste gang, EU’s grundlæggende traktater skal ændres, skal to ting tilføjes: At Storbritannien er undtaget fra unionens grundlæggende målsætning om »stadig tættere union« - og at landene i eurozonen skal respektere interesserne for lande uden for eurozonen.

Lande med og uden euro

Det bliver også slået fast i den britiske aftale, at lande uden for euroen ikke kan forpligtes til at betale til eurozonens redningsmekanismer i krisesituationer.

Samtidig bliver der skabt en mekanisme, hvor et land uden for euroen kan kræve en euro-beslutning taget op til diskussion på et fælles EU-topmøde.

Sociale løntilskud

Der skabes en ny »nødbremse«, som vil tillade Storbritannien midlertidigt at fratage EU-borgere fra andre medlemslande deres ret til sociale løntilskud i op til fire år efter deres ankomst.

Denne bestemmelse er særlig for Storbritannien. Den gælder kun nytilkomne migranter, og den kan højst anvendes i 7 år.

Børnecheck

Både Storbritannien og andre medlemslande, der måtte ønske det, kan indeksere børnecheck, der sendes ud af landet. Det vil sige, at beløbet kan justeres efter købekraften i det land, hvor børnene bor.

Denne bestemmelse gælder i første omgang kun børn af nytilkomne indvandrere. Fra 2020 kan medlemslande dog indeksere alle EU-indvandrere, der sender børnecheck ud af landet.

Hvornår gælder de nye regler?

Intet i den britiske EU-pakke kan træde i kraft, før briterne har stemt ja til at blive i unionen ved en folkeafstemning. Den ventes at finde sted til sommer, evt. 23. juni.

Bestemmelserne om undtagelse for velfærdsydelser er derefter afhængig af lovændringer, der skal foreslås af EU-kommissionen og vedtages i fællesskab med Europaparlamentet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce