Asyl? Danmark er ikke længere i top 5 over EU-lande med flest asylansøgere pr. indbygger. Her ses asylansøgere, som strandede i Kastrup i januar, efter at Sverige indførte ID-kontrol.
Foto: Mads Nissen

Asyl? Danmark er ikke længere i top 5 over EU-lande med flest asylansøgere pr. indbygger. Her ses asylansøgere, som strandede i Kastrup i januar, efter at Sverige indførte ID-kontrol.

Internationalt

Danmark er ude af asylansøgernes top 5

I 2015 er Danmark nede på en 8. plads. Stramninger har effekt, vurderer ekspert.

Internationalt

Danmark er ikke længere i top 5 over EU-lande med flest asylansøgere pr. indbygger.

De seneste tal fra Eurostat viser, at Danmark er dalet fra en 5. plads i 2014 ned til en 8. plads i 2015 på listen.

Årsagen er ikke, at der kommer færre asylansøgere til landet. Tværtimod var tallet på 20.825 asylansøgere i 2015 mod mere beskedne 14.535 året før. Dermed er Danmark oppe på 3,7 asylansøgere for hver 1.000 indbyggere.

Danmarks fald på listen skyldes i stedet, at antallet af ansøgere er steget endnu mere i andre lande. Det betyder, at Tyskland, Luxembourg og Finland overhaler Danmark.

»Det ses tydeligt i disse tal, at Danmark ikke har oplevet den samme tilvækst som mange af de andre lande«, siger Thomas Gammeltoft-Hansen, der er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder og ekspert i asylområdet.

Stramninger har haft effekt

Da Venstre sidste år lancerede et asyludspil, begrundede partiet netop stramninger med, at Danmark lå på en 5. plads over flest asylansøgere per indbygger.

Siden har den nuværende Venstre-regering gennemført en række meget omtalte stramninger med stemmer fra sine støttepartier og fra Socialdemokraterne.

Thomas Gammeltoft-Hansen vurderer, at disse stramninger har haft en effekt:

»Danmark har et handlerum til at stramme på grund af vores retsforbehold, som de andre lande ikke har, hvis de skal efterleve EU’s regler. De seneste danske stramninger er blevet så bredt internationalt kritiseret, at de fleste nu har et billede af Danmark som et strammerland, hvad angår udlændingepolitik. Det renommé kan i sig selv have større betydning, end hvordan forholdene reelt er«, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.

Danmark har et handlerum til at stramme på grund af vores retsforbehold, som de andre lande ikke har, hvis de skal efterleve EU’s regler

Også Venstre ser Danmarks 8. plads som en mulig effekt af stramningerne:

»Jeg antager, at de stramninger, vi har foretaget i Danmark, begynder at virke. Det er dog for tidligt at sige noget helt endegyldigt om det«, siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Trods sit nye ry som strammer har Danmark stadig bedre vilkår end flere syd- og østeuropæiske lande, påpeger eksperten:

»Hvis jeg selv skulle vælge, ville jeg da hellere søge asyl i Danmark end i Ungarn eller Grækenland«, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.

Ottedobling af asylsøgere i Finland

Blandt de andre lande på listen springer Tyskland i øjnene, fordi landet har fået flest asylansøgere – 442.000 i alt. På grund af Tysklands store befolkning kommer landet dog ikke helt til tops på listen.

Finland har oplevet den klart største stigning af alle. I 2014 lå landet langt under Danmark med 3.490 asylansøgere. I 2015 er antallet ottedoblet til 32.150.

I listens top 3 ligger Ungarn, Sverige og Østrig ligesom året før. Eneste forskel er, at Ungarn har overtaget førstepladsen fra Sverige. Den beholder Ungarn dog næppe, vurderer Gammeltoft-Hansen:

»Mange blev registreret i Ungarn hen over sommeren. Så byggede Ungarn et hegn, og så gik tallene ned igen«.

Strammerkapløb kan sende Danmark op ad listen

Han ser stramningerne som et kapløb mellem landene.

»Økonomerne kalder denne form for politik ’Beggar thy neighbour’ – gør din nabo til tigger. Det er usolidarisk, fordi målet er at skubbe ansvaret, og dermed regningen, over på nabolandene«.

Dermed kan Danmark ryge op af listen igen i 2016, påpeger eksperten. Blandt andet fordi Sverige nu også har strammet.

En strammerkonkurrence ønsker Venstre ikke at havne i.

»Vi skulle gerne have nogle europæiske løsninger. Men ind til vi har dem, er det den danske regerings ansvar at passe på kongeriget Danmark og sørge for, at Danmark ikke er meget mere attraktivt for asylansøgere end andre lande, som vi har været før«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce