I fjor oplevede Vietnam og Cambodia en meget kraftig tørke i Mekong-området, og i år er der tilløb til endnu en.
Arkivfoto: Mik Eskestad/Jyllands Posten

I fjor oplevede Vietnam og Cambodia en meget kraftig tørke i Mekong-området, og i år er der tilløb til endnu en.

Internationalt

Danmark har hældt en halv milliard kroner i fiaskoramt flodprojekt

Dansk bistand skulle beskytte Mekongfloden, der brødføder millioner. Men nu bygges der enorme dæmninger til stor skade for fiskeri og landbrug, og eksperter kalder indsatsen for spildt.

Internationalt

En halv milliard kroner. Så meget har Danmark brugt på at støtte Mekong-kommissionen, der blev etableret i 1995 i et storstilet forsøg på at skabe enighed mellem en række sydøstasiatiske lande om bæredygtig udvikling af Mekongfloden, der udgør livsgrundlaget for 60 millioner mennesker.

Men i dag konkluderer en række eksperter og organisationer, at indsatsen – og dermed også millioner af danske skattekroner – er mere eller mindre spildt.

Der er nemlig alt andet end enighed langs Mekongfloden, hvor Laos mod nabolandenes vilje har gennemtrumfet to enorme dæmninger på floden for at producere elektricitet. Ifølge videnskabelige undersøgelser får det omfattende negative konsekvenser for især fiskeri og rismarker. Og flere dæmninger er på vej.

Det var ellers netop en situation som denne, at Mekong-kommissionen med Laos, Cambodia, Thailand og Vietnam som medlemslande blev sat i verden for at undgå.

»Dæmningerne på Mekongflodens hovedløb risikerer at føre til en af de største miljø- og fødevarekatastrofer i nyere tid. Mekong River Commission har spillet fallit, og de danske skatteyderes investeringer bliver mere og mere undergravet«, siger international programchef Jacob Fjalland i den danske del af WWF Verdensnaturfonden.

Danmark var fra start en hoveddrivkraft og det største donorland bag Mekong-kommissionen, men efter et samlet bidrag på 500 millioner kroner trak Danida støtten i 2015. Det skete efter flere genbevillinger – på trods af dansk utilfredshed med kommissionens ineffektivitet.

Flere evalueringer har vist, hvordan kommissionen gennem tiden har brugt pengene ufornuftigt – på rejser, diæter og for mange ansatte. Og i sidste ende fejlede kommissionen helt, da de enorme dæmninger begyndte at tage form.

Mekong-specialist Richard Cronin fra den amerikanske tænketank Stimson Center mener, at de 500 millioner danske skattekroner i hvert fald delvist er spildt.

»Dæmningerne vil have alvorlige konsekvenser for fødevaresikkerheden i dette verdens mest produktive ferskvandsfiskeri«, siger Richard Cronin. Han peger på, at værdien af den vandgenererede elektricitet på sigt er »meget små« og »ikke værd at slå Mekongfloden ihjel for«.

Minister: Vi kan ikke tvinge dem

Chefrådgiver Kurt Mørck Jensen fra Udenrigsministeriet var fra start Danidas øverste rådgiver på projektet med Mekong-kommissionen. Han mener ikke, at pengene er direkte spildt, selv om både Danidas egne og andres evalueringer undervejs kritiserede kommissionens forvaltning af donorlandenes penge.

»Vi skar jo ned. Men vi blev ved med at støtte, fordi vi gerne ville følge de ting til dørs, vi var begyndt på«, siger Kurt Mørck Jensen. Han peger på, at »misforholdet mellem god miljøforvaltning og vækstinteresser også findes herhjemme«, og at der nu ligger en videnskabelighed om forholdene langs Mekongfloden, som ikke er forgæves.

Det samme betoner Ulla Tørnæs (V), der var udviklingsminister 2005-2010 og igen fra 2016. Hun skriver i en mail, at hun ikke mener, at pengene er spildt:

»Men i sidste ende kan vi ikke tvinge dem til at gøre det præcis på den måde, vi mener, er det rigtige«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce