Træerne omsætter CO2 til ilt og ved. Forskere har fundet nye veje til at sikre meget mere skov, der kan imødegå en stor del af klimaproblemet.
Foto: Miriam Dalsgaard

Træerne omsætter CO2 til ilt og ved. Forskere har fundet nye veje til at sikre meget mere skov, der kan imødegå en stor del af klimaproblemet.

Internationalt

Banebrydende forskning: Flere træer og bedre landbrug kan redde klimaet

Et mere moderne landbrug og flere skove kan løse en tredjedel af klimaproblemet.

Internationalt

Flere træer og et mere effektivt landbrug kan levere hele 37 procent af løsningen på den globale opvarmning. Det fastslår banebrydende ny forskning, der mandag aften blev offentliggjort i det anerkendte Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De naturlige klimaløsninger, som forskerne kalder det, svarer til, at hele verden med det samme holder op med at afbrænde olie.

Træerne er den absolut vigtigste del af de naturlige klimaløsninger. Genopbygning af tabte skove, bevarelse og bedre forvaltning af de nuværende kan tilsammen opsuge den forurening, der kommer fra 1,5 milliarder biler.

Mulighederne i de naturlige klimaløsninger ligger et pænt stykke over, hvad forskerne hidtil har regnet med. De nye resultater kommer af, at forskerne har indsamlet nyere teknikker inden for skovbrug, landbrug og naturforvaltning og regnet på konsekvensen af at udbrede dem i alle de områder, hvor det kan lade sig gøre, og hvor det økonomisk kan svare sig.

Næsten halvdelen, 42 procent, af de beregnede klimagevinster kommer, hvis de arealer, som i dag bruges til græsning, bliver omlagt til skov, kombineret med en mere effektiv kød- og mælkeproduktion. Forskerholdet foreslår, at kvæget i stedet skal have moderne foder, der dyrkes mere klimavenligt og mindsker udledningen af metan, som kvæget bøvser op under fordøjelsen.

Bevarelse af de nuværende skove skal blandt andet sikres ved, at 1,8 milliarder mennesker, som opvarmer huset eller laver mad over trækul, skal bruge andre energikilder. Det vil også forbedre sundheden.

I landbruget kan der undgås store mængder drivhusgasser, blandt andet ved at sætte ind mod overgødskning, plante træer ved markerne og bruge moderne foder til dyrene og dyrkningsmetoder, der både er rentable og klimavenlige. Ikke mindst i risproduktionen er der plads til forbedring. I alt kan landbruget levere en fjerdedel af den naturlige klimaløsning.

Blandt udfordringerne er, at det kræver en betydelig omstilling af det traditionelle landbrug, ikke mindst i ulandene.

»Vi mangler stadig at forfine metoderne, så de kan gennemføres socialt og kulturelt ansvarligt«, skriver forskerne.

The Nature Conservancy, en global naturfredningsforening, siger, at de naturlige løsninger har været undervurderet, og rapporten kridter en helt ny bane op i kampen mod klimaforandringer. Landbrug, skovbrug og regeringer er lige så vigtige som vedvarende energi og elbiler, siger naturfredningsforeningens direktør, Justin Adams, i en pressemeddelelse. Men der bliver i dag investeret 30 gange så meget i ren energi og transport som i naturlige klimaløsninger, påpeger han.

Klimaforandringerne truer produktionen af vigtige afgrøder som majs, hvede, ris og soja. Paul Polman, topchef i Unilever, en af branchens største på globalt plan, hæfter sig ved, at rapporten anviser, hvordan det kan lade sig gøre at omforme landbruget og naturforvaltningen, så man både kan nå klimamålsætningen og samtidig skaffe tilstrækkelige og sikre fødevarer til alle.

Forskerne mener selv, at deres beregninger er forsigtige. Yderligere forskning kan gøre endnu flere naturlige klimaløsninger rentable, mener de. Hvis man tager med, at mange af løsningerne samtidig øger biodiversiteten, renser vandet og luften, sikrer mod oversvømmelser og forbedrer jordkvaliteten, vil det formentlig kunne svare sig at gøre endnu mere, end de lægger op til, fremgår det af rapporten.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce