Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

fordeling. Antallet af au pairs i en kommune tæller med, når kommunerne fordeler flygtninge mellem sig. Det er »helt tossetû, mener Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen.
Foto: Astrid Dalum (arkivfoto)

fordeling. Antallet af au pairs i en kommune tæller med, når kommunerne fordeler flygtninge mellem sig. Det er »helt tossetû, mener Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen.

Flygtningestrøm

Gentoftes au pairs holder antallet af flygtninge nede

Alle indvandrede fra tredjelande tælles med, når flygtninge skal fordeles mellem kommunerne, oplyser Udlændingestyrelsen.

Flygtningestrøm

De filippinske au pairs, som i øjeblikket opholder sig i Gentofte Kommune, er en del af regnestykket, når kommunen får tildelt sin andel af de flygtninge, der kommer til Danmark.

Det skriver lokalavisen Villabyerne.

Når flygtninge skal fordeles mellem de danske kommuner, tælles kommunernes fulde andel af indvandrere og flygtninge fra tredjelande - herunder også antallet af au pairs fra for eksempel Filippinerne, bekræfter Udlændingestyrelsen over for avisen.

»Alle indvandrede udlændinge fra tredjelande tæller med i kriterium 2: kommunens andel af af indvandrere og flygtninge. Således også au pairs, lønmodtagere og andre«, skriver pressechef Nils Bak fra udlændingestyrelsen til Villabyerne med henvisning til de regler, der i dag gælder for fordeling af flygtninge (se faktaboks).

Også såkaldte expats - typisk højtuddannede personer på kortere eller længere arbejdsophold i Danmark - tæller således med i fordelingen af flygtninge.

Fillippinere er den største minoritetsgruppe i Gentofte Kommune og talte ifølge tal fra andet kvartal 1.016 personer. Hvor mange af dem, der er au pairs, er uklart, men ifølge Danmarks Statistik bor der 771 ugifte filippinere mellem 17 og 30 år i kommunen.

I 2014 blev der i alt givet opholdstilladelse til 1.908 au pairs på landsplan. 1.559 af disse kommer fra Filippinerne, viser den seneste opgørelse fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

»Det virker helt tosset«

Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen udtrykker forargelse over, at au pairs tæller med, når flygtninge skal fordeles mellem kommunerne.

»Det virker helt tosset, ja næsten tragikomisk, at det i en kommune med så mange borgere, der har råd til at have en au pair, får den konsekvens, at kommunens andel af flygtninge falder«, siger hun til Villabyerne.

Hun vil nu stille spørgsmål til integrationsminister Inger Støjbjerg (V) og bede hende svare på, hvorvidt det kan passe, at kommuner med mange au pairs automatisk får færre flygtninge.

I et skriftligt svar til Villabyerne svarer Inger Støjbjerg, at »tilbagemeldingen fra KL (Kommunernes landsforening, red.) har været, at den nuværende fordelingsmodel i det store hele er rimelig. Men jeg vil ikke afvise, at der måske kan være nogle små hjørner i beregningen, man kan se på«, skriver hun.

Fokus burde være på graden af integrationsproblemer

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Thomas Medom, er stærkt kritisk overfor den måde, som flygtninge i dag bliver fordelt mellem kommunerne på. Og det er ikke fair, at gentofte Kommune kan tælle sine mange filippinske au pairs med i regnestykket, mener han.

»Fordelingen skal ikke foregå på, hvor mange fra et ikke-vestligt land, der er i kommunen, men hvor store integrationsproblemer kommunen har. Vi har bedt KL om at kigge på andre modeller, som i højere grad ser på arbejdsmarkedtilknytning og arbejdsløshed blandt flygtninge og indvandrere. Det er både en mere fair fordeling og skaber større chance for en succesfuld indvandring«, siger han til Villabyerne.

Nye mulige modeller for fordelingen vil ifølge Thomas Medom blive en del af dagsordenen på næste bestyrelsesmøde i KL. KL har overfor Villabyerne ikke ønsket at kommentere, hvorvidt man mener, at den nuværende måde at fordele flygtninge på er fair.

Gentofte Kommune har i 2015 modtaget 104 flygtninge og står i 2016 til at skulle modtage 117.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce